Ďakujeme

Účet aktivovaný - teraz sa môžete prihlásiť na portál.

Prebieha schvaľovanie - Váš status zdravotníckeho odborníka bude teraz overený.

O priebehu schvaľovania dostanete e-mailové notifikácie.