Zdravie ďasien: Príčiny a mechanizmy

Zubný lekár s pacientom

Rozpoznanie príčin ochorení parodontu a gingivitídy1,2

Preskúmajte príčiny a mechanizmy týchto ťažkostí a zistite, prečo je zlá ústna hygiena hlavnou príčinou ochorenia parodontu1,2

Mechanizmy ochorenia parodontu

Ochorenie parodontu je spôsobené zubným povlakom1–4

 • ochorenie parodontu je spôsobené baktériami na okraji ďasien, ktoré tvoria povlak na zubnej pelikule1,3
 • endotoxíny a odpadné látky uvoľňované týmito baktériami povlaku spôsobujú zápal okolitého ďasna, ktorý je známy ako gingivitída1,2,4
 • pokiaľ nie je povlak odstránený, časom sa táto zápalová reakcia môže stať chronickou parodontitídou, čo vedie k progresívnej deštrukcii tkaniva1,2

Progresia gingivitídy a ochorenie parodontu

Gingivitída je reverzibilné ochorenie, ktoré sa vyvinie zo zdravých ďasien, keď povlak pozdĺž línie ďasien vyvolá zápal. Pokiaľ sa nelieči, môže chronický zápal ďasien progradovať do chronickej parodontitídy, čo spôsobuje nevratnú deštrukciu parodontálnych tkanív. Aj keď nie všetky gingivitídy progradujú, pravdepodobnosť výskytu je takmer u polovice dospelých.2

Prierez zdravými ďasnami

Zdravé ďasná

Ďasná bez zápalu a akýchkoľvek známok ochorenia parodontu. Typické charakteristiky:

 • bledo ružové a pevné ďasná
 • bodkovanie
 • pevné priľnutie k zubom
 • ostré okraje
 • bežne nie sú náchylné na krvácanie pri čistení zubov alebo zubnej prehliadke
Prierez ďasnami s gingivitídou

Gingivitída

Reverzibilný zápal ďasien vyvolaný zubným povlakom.2Typické charakteristiky:

 • zmena farby ďasien
 • opuch na okrajoch ďasien a zaoblenie gingiválnych papíl
 • krvácanie pri zubnej prehliadke alebo čistení zubov
 • hĺbka sondáže gingiválnej štrbiny nepresahuje 3 mm
 • gingiválny úpon zostáva bez zmeny
Prierez ďasien s chronickou parodontitídou

Chronická parodontitída

Nevratná deštrukcia parodontálnych tkanív spôsobená chronickým zápalom.2 Typické charakteristiky:

 • ďasná viditeľne zapálené
 • krvácanie pri sondáži alebo čistení zubov
 • deštrukcia junkčného epitelu a strata gingiválneho úponu (parodontálne kapsy a recesie)
 • úbytok alveolárnej kosti
 • mobilita a drift zubov

Iné parodontálne ťažkosti

 • Hyperplázia gingívy

  Zväčšenie ďasien vyvolané podráždením, povlakom, zubným kameňom, opakovaným trením alebo traumatom či vyšším počtom užívaných liekov.

 • Parodontálny abces

  Bežná akútna infekcia v parodontálnej kapse. Abscesy môžu byť akútne alebo chronické a asymptomatické, pokiaľ dôjde ku spontánnej perforácii.

 • Nekrotizujúca ulcerózna gingivitída a nekrotizujúca ulcerózna parodontitída

  Nekrotizujúca ulcerózna gingivitídaBolestivá ulcerácia medzizubných papíl so šedým nekrotickým tkanivom viditeľným na povrchu vredov. Môže spôsobiť stratu papíl.

  Časté u fajčiarov a pacientov so zlou ústnou hygienou; predispozíciou môže byť tiež stres.

  Nekrotizujúca ulcerózna parodontitídaDiagnostikovaná pri nekrotizujúcej ulceratívnej gingivitíde, pokiaľ dôjde tiež ku strate gingiválneho úponu.

 • Agresívna parodontitída

  Rýchlejšia strata gingiválneho úponu než pri chronickej parodontitíde. Vyskytuje sa u 1 z 1 000 pacientov, ktorí sú obvykle mladší ako 35 rokov a sú inak zdravotne v poriadku, často s preukázaným výskytom u ďalších blízkych členov rodiny.

 • Parodontitída spojená s endodontickými léziami

  Tieto lézie sa môžu vyskytovať samostatne alebo splývať a môžu pochádzať buď z gingívy alebo z apexu.

Súčasný klasifikačný systém ochorenia parodontu

Súčasný klasifikačný systém ochorenia parodontu, ktorý bol vyvinutý v roku 1999 na Medzinárodnom seminári pre klasifikáciu ochorenia parodontu (International Workshop for Classification of Periodontal Conditions), je založený na ôsmich kategóriách.2 Nový klasifikačný workshop sa konal koncom roku 2017; konsenzus z tohto zasadnutia mal byť zverejnený v roku 2018.2

Hlavná kategória ochorenia v súčasnej klasifikácii ochorenia parodontu
1 Ochorenie ďasien
2 Chronická parodontitída
3 Agresívna parodontitída
4 Parodontitída ako prejav systémového ochorenia
5 Nekrotizujúce ochorenie parodontu
6 Absces parodontu
7 Parodontitída spojená s endodontickými léziami
8 Vývojové alebo získané deformity a ťažkosti

Tabuľka prevzatá od Britskej parodontologickej spoločnosti (British Society of Periodontology), 20162

Rizikové faktory ochorenia parodontu je možné rozdeliť do dvoch kategórií2

Baktérie na zube

Modifikovateľné rizikové faktory

Lokálne

 • povlak a zubný kameň2,5
 • nosenie čiastočných náhrad2
 • defektný chrup vrátane otvoreného skusu a previsnutej a zle tvarovanej výplne2,5
 • anatomické faktory vrátane nesprávnej pozície zubov, furkácií, koreňových drážok a vyklenutí a sklovinných perál2,5

Systémové

 • zlá ústna hygiena2
 • fajčenie a tabakové výrobky2
 • stres2
 • zlá výživa2
 • diabetes mellitus (zle kompenzovaný)2
 • užívanie liekov, ktoré spôsobujú xerostómiu2

Cielenie na preventabilné rizikové faktory, ako je napr. zlá ústna hygiena, môže zlepšiť zdravie ďasien a pozitívne ovplyvniť výsledky liečby

Rodinná anamnéza

Neovplyvniteľné rizikové faktory

 • rodinná anamnéza a genetické faktory2,5
 • niektoré hormonálne nerovnováhy, napr. počas puberty, tehotenstva a menopauzy6
 • imunodeficiencia2,5

Ďalšie informácie o rizikových faktoroch ochorenia parodontu nájdete v príručke The Good Practitioner’s Guide to Periodontology od Britskej parodontologickej spoločnosti (British Society of Periodontology).

Pacient na recepcii u zubného lekára

Prekážky pacientov v starostlivosti o ďasná

Ťažko dostupné miesta

 • akákoľvek nepravidelnosť, ktorá sťažuje čistenie zubov, môže podporiť hromadenie povlaku,5,7 napr.:
  • zlá pozícia zubov5
  • previsnuté okraje výplne5
  • zle tvarovaná výplň5
  • niektoré typy zubných náhrad5
 • tvorba kameňa (zubného kameňa) môže spôsobiť retenciu povlaku5

Pacienti ignorujú príznaky a odbornú radu

Ranné príznaky ochorenia ďasien môžu byť ignorované z mnohých možných dôvodov:

 • nedostatok povedomia o dôležitosti zdravia ďasien (krvácanie ďasien považujú za „normálne“) 8
 • názor, že zuby sú dôležitejšie ako ďasná8
 • zameranie sa skôr na súčasné kozmetické problémy než na možné budúce problémy spôsobené ochorením parodontu9
 • očakávanie, že problémy s ďasnami vyrieši zubný lekár a vlastná starostlivosť pacienta o zdravie ďasien nie je dostatočná9

Pomôžte svojim pacientom na ceste k optimálnemu zdraviu ďasien

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv má ochorenie parodontu na každodenný život pacientov.

Viac informácií

Ikona zubu s lupou

Diagnóza

Preštudujte si prehľad o diagnostike ochorenia parodontu.

Viac informácií

Ikona zubného lekára

Starostlivosť

Objavte možnosti, ako sa starať o Vašich pacientov trpiacich ochorením parodontu.

Viac informácií

Ikona zubu s ďasnom

Zdravotný stav ďasien

Získajte viac informácií o ochorení parodontu.

Viac informácií

Logo parodontax

Produkty značky parodontax

Zistite, ako môžu produkty značky parodontax pomôcť Vašim pacientom.

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie o starostlivosti pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií