Starostlivosť o problematické ďasná vašich pacientov

Zubný lekár a pacient

Starostlivosť o ochorenie parodontu

Skoré až stredne závažné ochorenie parodontu je možné účinne ošetriť v ordinácii s podporou domácej starostlivosti. Preštudujte si rôzne prístupy k starostlivosti o ochorenie parodontu, ktoré sa ukázali byť efektívne.

Vývojový diagram hodnotenia stavu parodontu a liečby

Pre väčšinu pacientov so skorým až stredne závažným ochorením parodontu je nechirurgická starostlivosť o problematické ďasná vysoko efektívna formou terapie1

Príklady nechirurgickej terapie:1

Tým je možné dosiahnuť:1

 • Regulácia baktérií a povlaku, ktorý je charakteristický pre gingivitídu alebo parodontitídu
 • Riešenie miestnych rizikových faktorov
 • Minimalizácia vplyvu systémových rizikových faktorov
 • Redukcia zápalu
 • Zlepšenie celkového zdravotného stavu parodontu

Vývojový diagram Britskej parodontologickej spoločnosti (British Society of Periodontology), 20161

Efektívne každodenné odstraňovanie povlaku je pre zdravie ďasien rovnako dôležité ako odstraňovanie zubného kameňa a leštenie1

Zaistenie správneho režimu domácej starostlivosti pacientov je rozhodujúce pre prevenciu vzniku gingivitídy a zníženie rizika parodontitídy.1

Žena čistiaca si zuby

Každodenná starostlivosť: prevencia a zachovanie zdravia ďasien

Pravidelné poradenstvo ohľadom režimu každodennej starostlivosti vašich pacientov by malo zahŕňať:1

Žena vyplachujúca si ústa

Intenzívne ošetrenie ďasien

Pacientom, ktorí majú gingivitídu alebo ťažkosti s čistením, by mala byť odporúčaná krátkodobá intenzívna starostlivosť:

Starostlivosť o problematické ďasná: pomoc Vašim pacientom zmeniť zlé návyky

Okrem pravidelného profesionálneho čistenia spolieha prevencia, starostlivosť o ochorenie parodontu na aktivitu pacientov a ich schopnosť odstraňovať povlak sami. Udržiavanie hygieny ďasien môže vyžadovať, aby pacienti okrem zmien životného štýlu, akými je napr. nutnosť prestať fajčiť a zlepšiť výživu, zmenili aj svoje návyky, pokiaľ ide o čistenie zubov, čistenie medzizubných priestorov a iné techniky ústnej hygieny.1,3

Kolo TIPPS

Nástroj ústnej hygieny: TIPPS1

TIPPS ústnej hygieny je nástroj, ktorý je založený na behaviorálnej teórii, ktorej cieľom je, aby sa pacient cítil istejšie vo svojej schopnosti vykonávať efektívne odstraňovanie povlaku. Vyvinul ho Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme a jeho zložky sú nasledujúce:3

 • „Talk“ Pohovorte si s pacientom o príčinách jeho problémov s ďasnami a prediskutujte prípadné bariéry účinného odstraňovania povlaku
 • „Instruct“ Poučte pacienta o najlepších spôsoboch účinného odstraňovania povlaku
 • Požiadajte pacienta, aby praktikoval („Practise“) čistenie zubov a používal pomôcky na čistenie medzizubných priestorov v období dentálnych chirurgických zákrokov
 • Zaveďte plán („Plan“), ktorý stanoví, ako pacient začlení ústnu hygienu do každodenného života
 • Poskytnite pacientovi podporu („Support“) tým, že počas následných návštev budete vykonávať kontrolu

Kolo TIPPS prevzaté zo Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme, 20143

Prečítajte si viac o programe TIPPS a o zmene zlých návykov pacientov v Prevention and Treatment of Periodontal Diseases in Primary Care od Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme.

Patogénne baktérie sa vytvárajú znova

Poskytovanie neustálej parodontálnej podpory pre optimálnu starostlivosť o zdravie ďasien

Aj u pacientov, ktorí pravidelne vykonávajú ústnu hygienu na dobrej úrovni sa ukázalo, že potenciálne patogénna bakteriálna flóra sa môže znova vytvoriť 3 mesiace po debridemente koreňového povrchu.1 Preto sa odporúča, aby pacienti s parodontitídou navštevovali lekára zo začiatku každé 2 až 4 mesiace1 v závislosti na anamnéze. Rovnako tým získavate možnosť pokračovať v nácviku ústnej hygieny.1

Tím odborníkov zubnej starostlivosti

Prijatie tímového prístupu pri riešení problémov parodontu a rola hygienika pri starostlivosti o problematické ďasná

Tímový prístup zubného lekára a hygienika môže byť úspešným receptom pri starostlivosti o ochorenie parodontu. Pre zaistenie splnenia cieľa plánu starostlivosti je však zásadná dobrá komunikácia medzi odborníkmi a pacientom. Zubní lekári a hygienici môžu používať jednoduchú schému pre vytvorenie jasného štrukturovaného plánu a pre načrtnutie, ako bude cieľ dosiahnutý.1

Príklad schémy pre tím parodontálnej starostlivosti1
Diagnóza Lokalizovaná gingivitída
Všeobecná prognóza Dobrá prognóza (pokiaľ dôjde k zlepšeniu starostlivosti o ústnu hygienu doma a stravovania)
Rizikové faktory Čistenie iba jedenkrát denne a strava s vysokým podielom nezdravých potravín
Rada pre ústnu hygienu Čistenie dvakrát denne elektrickou zubnou kefkou a odstraňovanie medzizubného povlaku pomocou dentálnej pásky
Preventívne poradenstvo Zníženie množstva nezdravých potravín a používanie zubnej pasty pre zdravie ďasien dvakrát denne
Debridement Subgingiválny debridement v celých ústach, hĺbka sondáže ≥ 5 mm s lokálnou anestéziou
Nové hodnotenie 3 mesiace (ústna hygiena), 6 mesiacov po debridemente koreňového povrchu (pre nové vytvorenie pardontálneho grafu)
Zubný lekár popisujúci röntgenový snímok

Odkazovanie pacientov s ochorením parodontu ku špecialistovi

Všeobecní zubní lekári sú povinní vykonávať screening, diagnostikovať a zavádzať liečebné plány pri ochorení parodontu. V niektorých prípadoch však môže byť kvôli ich rozsahu a zložitosti nutné odkázať pacienta na špecialistu.1

Faktory, ktoré je treba zobrať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či odkázať pacienta s parodontálnymi problémami na špecialistu, môžu zahŕňať:1

 • Závažnosť ochorenia a zložitosť liečby
 • Pacientovo prianie odbornej starostlivosti
 • Znalosti a skúsenosti zubného lekára, ktorý zvažuje odkázanie na špecialistu
 • Faktory, ktoré by mohli komplikovať liečebný plán, ako je anamnéza pacienta alebo iná komorbidita

Ďalšie informácie o tom, kedy odkázať pacienta na špecialistu, nájdete v príručke The Good Practitioner’s Guide to Periodontology od Britskej parodontologickej spoločnosti (British Society of Periodontology).

Ponúknite efektívnu starostlivosť o problematické ďasná, ktorá Vašim pacientom pomôže na ceste k optimálnemu zdraviu ďasien

Ikona zubu s ďasnom

Zdravie ďasien

Získajte viac informácií o ochorení parodontu.

Viac informácií

Ikona baktérií v zube

Príčiny a mechanizmy

Zistite viac informácií o príčinách a mechanizmoch ochorenia parodontu.

Viac informácií

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv má ochorenie parodontu na každodenný život pacientov.

Viac informácií

Ikona zubu s lupou

Diagnóza

Preštudujte si prehľad o diagnostike ochorenia parodontu.

Viac informácií

Logo parodontax

Produkty značky parodontax

Zistite, ako môžu produkty značky parodontax pomôcť Vašim pacientom.

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií