Starostlivosť o citlivé zuby

Muž čistiaci si zuby

Starostlivosť pre pacientov s hypersenzitivitou dentínu

Tu diskutujeme rôzne prístupy k starostlivosti pacientov s hypersenzitivitou dentínu, vrátane odporúčaní od Kanadského poradného výboru pre dentínovú hypersenzitivitu (Canadian Advisory Board on Dentine Hypersensitivity, 2003).

Starostlivosť o citlivé zuby

Ikona lupy

DETEKUJTE

  • vykonajte screening pre odhalenie hypersenzitivity dentínu a potvrďte ju pomocou diferenciálnej diagnostiky
Ikona knihy

POUČTE PACIENTOV

  • zvýšte informovanosť pacientov o príčinách hypersenzitivity dentínu
  • poskytnite pacientom poradenstvo v oblasti zmien životného štýlu, ktoré pomôžu úspešne riešiť tento problém
Ikona počúvania

ODPORUČTE

  • spolu s vhodnými radami odporučte alebo zaistite ošetrenie podľa individuálnych potrieb Vašich pacientov
Dvaja muži pri raňajkách

Poučenie Vašich pacientov

Pacienti by mali byť poučení o tom, ako riešiť hypersenzitivitu dentínu prostredníctvom zmien životného štýlu a každodenných návykov ústnej hygieny. Príklady odporúčaní:1

  • poučenie pacienta o tom, ako odstrániť rizikové faktory (napr. Nadmerné alebo neúčinné čistenie zubov)
  • eliminácia potravín a nápojov s vysokým obsahom kyselín

U pacientov s hypersenzitivitou dentínu je dôležité udržiavať dobrú ústnu hygienu.

Stiahnite si plagát pre pacientov so všeobecnými radami o čistení zubov.

Zubné pasty, určené pre starostlivosť o citlivé zuby, môžu mať rôzne mechanizmy účinku2,3

Zubná lekárka hovoriaca s pacientom

Opakujúca sa hypersenzitivita dentínu a následné sledovanie pacienta

Pokyny Kanadského poradného výboru (Canadian Advisory Board), pre efektívnu dlhodobú liečbu hypersenzitivity dentínu, odporúčajú prehodnotiť skúsenosti pacientov s bolesťou pri následných návštevách zubného lekára. Pokiaľ stále cítia bolesť súvisiacu s hypersenzitivitou dentínu, mali by byť sledovaní a znova vyšetrení.2

Odporúčaná starostlivosť o pacientov s hypersenzitivitou dentínu

Starostlivosť o pacientov s hypersenzitivitou dentínu: zhrnutie2,3

Diagram prevzatý od Kanadského poradného výboru pre dentínovú hypersenzitivitu (Canadian Advisory Board on Dentin Hypersensitivity), 2003.

Prečítajte si odporúčanie pre diagnózu a liečbu hypersenzitivity dentínu.

Sensodyne – celosvetová jednotka medzi zubnými pastami na citlivé zuby

Ikona zubu

Hypersenzitivita dentínu

Zistite viac informácií o hypersenzitivite dentínu.

Viac informácií

Ikona nanuku

Príčiny a mechanizmy

Zistite viac informácií o príčinách a mechanizmoch hypersenzitivity dentínu.

Viac informácií

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv má hypersenzitivita dentínu na každodenný život pacientov.

Viac informácií

Ikona zubu s lupou

Diagnostika

Preštudujte si prehľad o diagnostike dentínovej hypersenzitivity.

Viac informácií

Logo Sensodyne

Produkty značky Sensodyne

Zistite, ako môžu produkty značky Sensodyne pomôcť Vašim pacientom.

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie o starostlivosti pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií