Rozpoznanie ťažkostí pacientov so zubnou náhradou

Zubný lekár s pacientom

Mohli by mať vaši pacienti problémy so svojou zubnou náhradou?

Rozpoznanie ťažkostí pacientov so zubnou náhradou nie je vždy jednoduché. Smernica Britskej spoločnosti geriatrickej stomatológie (British Society of Prosthodontics, BSSPD) odporúča, aby:1

  • sa vykonávali úpravy náhrad na základe skúseností alebo sťažností pacienta
  • bolo vykonané vyšetrenie plôch nesúcich náhrady z hľadiska možného poranenia, a to aj bez sťažností pacienta
  • pacientovi bola vysvetlená dôležitosť pravidelných návštev pre vykonanie kontroly

Prečítajte si viac odporúčaní od BSSPD

Starostlivosť o pacientov so zubnou náhradou: kontrolný zoznam predchádzania problémom so zubnou náhradou

Veľkosť čeľuste pacienta2 Malá dolná čeľusť, ploché alveolárne hrebene a malé protézne lóže môžu viesť ku zlej stabilite zubnej náhrady,2,3 nedostatočnej retencii,2,4 zníženej schopnosti žuvať3,4 a nespokojnosti so zubnou náhradou3
Polyfarmácia/zdravotné ťažkosti2 Starnutie a zvýšené užívanie liekov2 môže viesť k problémom so zdravím ústnej dutiny, ako je napr. xerostómia (sucho v ústach)5, a obmedziť optimálnu retenciu náhrady2
Kostná resorpcia6 Zlá retencia6 so zmenami usadenia zubnej náhrady a komfortu7
Snímateľné čiastočné náhrady8,9 Nadmerné funkčné tlaky na vlastné zuby môžu spôsobiť ďalšiu mobilitu a stratu zubov8,9
Psychická a fyzická pohoda10 Zníženie kvality života: diskomfort, vyhýbanie sa určitým potravinám, problém uvoľniť sa, vyhýbanie sa sociálnym kontaktom10

Starostlivosť o pacientov so zubnou náhradou a pomoc na ich ceste k optimálnej starostlivosti o zubnú náhradu

Ikona zubného lekára

Starostlivosť

Preštudujte si prehľad o zachovaní funkčnosti zubných náhrad

Viac informácií

Ikona zubnej náhrady

Starostlivosť o zubnú náhradu

Získajte viac informácií o starostlivosti o zubnú náhradu

Viac informácií

Ikona príčin ťažkostí u zubných náhrad

Príčiny a mechanizmy

Získajte viac informácií o faktoroch, ktoré môžu obmedziť funkčnosť zubnej náhrady a ohroziť hygienu

Viac informácií

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv majú zubné náhrady na každodenný život pacientov

Viac informácií

Logo Corega

Produkty značky Corega

Zistite, ako môžu produkty značky Corega pomôcť Vašim pacientom

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnuť informácie pre Vašich pacientov

Viac informácií