Hypersenzitivita dentínu: Príčiny a mechanizmy

Snímok obnažených dentínových kanálikov zo skenovacej elektrónovej mikroskopie

Objavte príčiny hypersenzitivity dentínu

Hypersenzitivita dentínu je bežným problémom chrupu, ktorý sa môže časom ešte viac rozvinúť. Tu sa podrobnejšie pozrieme na etiológiu dentínovej hypersenzitivity a najrozšírenejšiu teóriu jej vzniku.

Hydrodynamická teória hypersenzitivity dentínu

Hydrodynamická teória hypersenzitivity dentínu

Brännströmova hydrodynamická teória je v súčasnosti najrozšírenejšou teóriou vzniku hypersenzitivity dentínu:1–4

 • hypersenzitivita dentínu vzniká, keď dôjde k obnaženiu kanálikov v dentíne, čo je najčastejšie spôsobené gingiválnymi recesiami alebo opotrebovaním zubnej skloviny.
 • obnažené kanáliky môžu prísť do styku s podnetmi, ktoré môžu vyvolať pohyb tekutiny v kanálikoch.
 • tento pohyb môže dráždiť nervy v dreni, čo môže vyvolať krátku, ostrú bolesť.
 • Obnaženie dentínu

  Príčiny obnaženia dentínu

  Ako dochádza k obnaženiu dentínových kanálikov

  Dentínové kanáliky sú obnažené pri gingiválnych recesoch, a to z dôvodu:3,5

  • ochorenia parodontu
  • nevhodnej techniky čistenia zubov

  Opotrebovanie zubnej skloviny obnažuje dentínové kanáliky jedným alebo niekoľkými z nasledujúcich spôsobov:6

  • eróziou, najčastejšie spôsobenou kyselinami alebo ezofageálnym refluxom
  • abráziou, t.j. stratou skloviny a dentínu v dôsledku nadmerného čistenia zubov a/alebo iných návykov
  • atríciou (zriedkavo), spôsobenou škrípaním zubov
 • Spúšťače

  Spúšťače hypersenzitivity dentínu

  Expozícia dentínových kanálikov umožňuje pohyb tekutín vo vnútri kanálikov, čo môže byť vyvolané niekoľkými typmi podnetov.3,4

  Studená voda, horúca káva

  1. Tepelné podnety

  Studená (častejšie), horúca

  Zubná kefka s pastou

  2. Taktilné podnety

  Čistenie zubov

  Čokoláda

  3. Osmotické podnety

  Sladké potraviny a nápoje

 • Stimulácia nervu

  Prierez zubom

  Stimulácia nervov a bolesť

  Predpokladá sa, že rýchly pohyb tekutiny vo vnútri dentínových kanálikov, ktorý je vyvolaný vonkajšími podmetmi, môže stimulovať nervy vo vnútri zubnej drene a spôsobiť tak bolesť.4

Sensodyne – celosvetová jednotka medzi zubnými pastami na citlivé zuby

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv má hypersenzitivita dentínu na každodenný život pacientov.

Viac informácií

Ikona zubu s lupou

Diagnostika

Preštudujte si prehľad o diagnostike hypersenzitivity dentínu.

Viac informácií

Ikona zubného lekára

Starostlivosť

Objavte možnosti, ako sa starať o hypersenzitivitu dentínu.

Viac informácií

Find Out More

Ikona zubu

Hypersenzitivita dentínu

Zistite viac informácií o hypersenzitivite dentínu.

Viac informácií

Logo Sensodyne

Produkty značky Sensodyne

Zistite, ako môžu produkty značky Sensodyne pomôcť Vašim pacientom.

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií