Starostlivosť o zubnú náhradu: prehľad pre odborníkov

Dáma v kuchyni

Starostlivosť o zubnú náhradu z pozície odborníka

Zuby tvoria neoddeliteľnú súčasť toho, ako vyzeráme a ako sa cítime.

To tiež platí pre užívateľov zubných náhrad, pričom v Anglicku používa čiastočnú alebo celkovú zubnú náhradu približne 1 z 5 osôb.1

Pacienti čelia výzvam vo všetkých štádiách svojej cesty pri používaní zubnej náhrady a musia sa prispôsobovať rôznym typom zubných náhrad: čiastočným náhradám, dočasným náhradám po extrakcii zuba a celkovým náhradám.2,3

Skúsenosť každého pacienta bude iná. Funkčnosť zubnej náhrady môžu ovplyvniť individuálne zdravotné, fyzické a psychologické faktory, ako je napr. stavba ústnej dutiny, xerostómia a to, ako je pacient schopný sa adaptovať na svoju zubnú náhradu.2–6

Počet užívateľov zubných náhrad rastie1,7

 • Počet dospelých, ktorí používajú zubnú náhradu

  V roku 2009 používal zubnú náhradu 1 z 5 dospelých

  Mnoho ľudí sa spolieha na niektorý z typov zubných náhrad1,8

  Mnoho ľudí sa spolieha na kombináciu svojich vlastných zubov a zubnej náhrady.1,8

  Okrem 6 % dospelých, ktorí nemali žiadne vlastné zuby, v roku 2009 používalo čiastočnú náhradu ďalších 13 % osôb.1

  Celkovo môžeme povedať, že sa v Anglicku spolieha na nejaký typ zubnej náhrady takmer 1 z 5 dospelých.1

 • Podiel seniorov v populácii stále rastie

  Predpoveď pre rok 2050 – nárast počtu osôb starších ako 60 rokov

  Svetová populácia starne8

  V roku 2012 bolo na svete 810 miliónov ľudí starších ako 60 rokov, čo predstavuje 11 % svetovej populácie.8

  Očakáva sa, že do roku 2050 toto číslo vzrastie na 2 miliardy ľudí starších ako 60 rokov – čo je 22 % svetovej populácie8

 • Počet ľudí používajúcich zubnú náhradu porastie

  Percento osôb bez vlastného chrupu podľa veku, Anglicko1

  S vekom rastie pravdepodobnosť potreby zubnej náhrady

  Existuje priama korelácia medzi vekom a pravdepodobnosťou potreby zubnej náhrady.1

  Prieskum z r. 2009 „Adult Dental Health Survey“ odhalil, že 33 % osôb starších ako 75 rokov v Anglicku nemá vlastný chrup. U osôb vo veku 45 až 54 rokov sa taký prípad vyskytuje iba u 1 %.1

Získajte viac informácií, ako sa starať o zubné náhrady Vašich pacientov.

Ikona príčin ťažkostí u zubných náhrad

Príčiny a mechanizmy

Získajte viac informácií o faktoroch, ktoré môžu obmedziť funkčnosť zubnej náhrady a ohroziť hygienu

Viac informácií

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv majú zubné náhrady na každodenný život pacientov

Viac informácií

Ikona zubu s lupou

Diagnostika

Získajte prehľad diagnostikovaných problémov zubných náhrad

Viac informácií

Ikona riadenia

Starostlivosť

Získajte informácie o zachovaní funkčnosti zubných náhrad

Viac informácií

Logo Corega

Produkty značky Corega

Zistite, ako môžu produkty značky Corega pomôcť Vašim pacientom

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre svojich pacientov

Viac informácií