Starostlivosť a riešenie erózie zubnej skloviny

Žena čistiaca si zuby

Starostlivosť a ochrana pred eróziou zubnej skloviny

Včasná diagnostika opotrebovania skloviny je dôležitá. Pokiaľ je diagnóza zistená, mali by byť prijaté opatrenia, ktoré pomôžu ochrániť zubnú sklovinu.

.

Ako pomôcť pacientom starať sa o zubnú sklovinu a predchádzať jej opotrebovaniu

Pacienti, ktorí vykazujú skoré známky opotrebovania zubnej skloviny, môžu chrániť svoju sklovinu pomocou štyroch jednoduchých krokov.1,2

 • 1. Minimalizácia erózie kyselinami

  Kúsky pomaranča

  Pre minimalizáciu účinkov erózie spôsobených kyselinami je potrebné:

  • vyvarovať sa častej konzumácii kyslých potravín alebo nápojov1,2
  • nedržať kyslé nápoje v ústach1
  • po požití kyslých potravín a nápojov vypláchnuť ústa vodou1
 • 2. Správne čistenie zubov

  Zubná kefka

  Čistiť si zuby správnou technikou a po dostatočne dlhú dobu

  • nečistiť si zuby po konzumácii kyslých potravín a nápojov1
  • starostlivo si vyčistiť zuby kefkou s mäkkými štetinami1
 • 3. Čistenie medzizubných priestorov

  Čistenie medzizubných priestorov

  Dôležité je čistiť tiež medzizubné priestory

  • nezabudnite pripomenúť pacientom, že v rámci domácej starostlivosti o ústnu dutinu je dôležité tiež čistiť medzizubné priestory.
 • 4. Špeciálna zubná pasta

  Zubná pasta

  Odporučte používanie zubnej pasty optimalizovanej pre vysokú absorpciu fluoridov

  • Je potrebné si čistiť zuby dvakrát denne fluoridovou zubnou pastou2
  • Odporučte špeciálnu zubnú pastu, ktorá pomáha chrániť sklovinu pred účinkami kyselín zo stravy

Ochrana zubnej skloviny pred opotrebovaním v praxi

Najdôležitejším opatrením u pacientov s opotrebovanou zubnou sklovinou je identifikácia a odstránenie potenciálnych zdrojov opotrebovania a zaistiť zmenu životného štýlu.2

Pri zaznamenaní tohto problému pomôžte pacientom situáciu riešiť s nevyhnutnou odbornou pomocou.2

Nasledujúce opatrenia vychádzajú z najnovších pokynov pre starostlivosť o ústnu dutinu od britského Ministerstva zdravotníctva a môžu Vašim pacientom pomôcť zabrániť opotrebovaniu zubnej skloviny:2

 1. preverte celkové zdravie pacienta, stravovacie návyky a kvalitu čistenia zubov
 2. zjistite možné zdroje kyselín a mieru opotrebovania
 3. prispôsobte rady potrebám každého jednotlivého pacienta, aby ste mohli zaistiť správnu starostlivosť. Zaistite, aby pacienti používali zubnú pastu s fluoridom
 4. sledujte a zaznamenávajte opotrebovanie zubnej skloviny pomocou BEWE. Viac o BEWE nájdete tu
 5. konzultujte problém týkajúci sa riešenia vnútorných zdrojov kyselín, ako je napr. reflux, poruchy príjmu potravy a lieky, s ďalšími odborníkmi.

Sensodyne Pronamel – pomáha chrániť vašich pacientov pred opotrebovaním zubnej skloviny

Ikona čistenia zubov

Opotrebovanie zubnej skloviny

Zistite viac informácií o opotrebovaní zubnej skloviny.

Viac informácií

Kúsok pomaranča

Príčiny a mechanizmy

Zistite viac informácií o príčinách a mechanizmoch opotrebovania zubnej skloviny.

Viac informácií

Rodina

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv má opotrebovanie zubnej skloviny na každodenný život pacientov

Viac informácií

Lupa a zub

Diagnóza

Preštudujte si prehľad o diagnostike opotrebovania zubnej skloviny.

Viac informácií

Logo Pronamel

Produkty z rady Sensodyne Pronamel

Zistite, ako môžu produkty z rady Sensodyne Pronamel pomôcť Vašim pacientom

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre svojich pacientov.

Viac informácií