Príčiny erózie zubnej skloviny

Pomarančový džús, víno, cola

Odhalenie niektorých príčin a mechanizmov opotrebovania zubnej skloviny

Napriek tomu, že je sklovina tvrdšia než akékoľvek iné tkanivo v tele, po čase sa môže postupne opotrebovať. Tu odhalíme najčastejšie príčiny a mechanizmy opotrebovania zubnej skloviny.

Erózia zubnej skloviny: demineralizačné a remineralizačné cykly

Zubná sklovina je pripravená odolávať normálnemu každodennému pôsobeniu kyselín. Krátkodobé vystavenie kyselinám spúšťa proces demineralizácie, ktorý znižuje hustotu minerálnych látok v povrchu skloviny, čím ju oslabuje.1,2Vďaka slinám bohatým na minerálne látky prejde sklovina prirodzeným procesom remineralizácie, kedy sa obnoví jej minerálna hustota a sklovina sa opäť posilní.1,2Časté vystavenie kyselinám, hlavne po dlhú dobu, môže spôsobiť potlačenie procesu remineralizácie, v dôsledku čoho sa sklovina oslabuje. V tomto stave je sklovina vystavená riziku nevratného opotrebovania.1,2

Demineralizácia a remineralizácia po pôsobení kyselín

 • 5 minút pôsobenia kyselín

  Proces demineralizácie a remineralizácie po 5 minútach pôsobenia kyselín

  Cyklus demineralizácie a remineralizácie po 5 minútach pôsobenia kyselín

  Snímky prierezov skloviny zo SEM in vitro ukazujú odchýlky v hustote minerálnych látok3

  SEM, rastrovací elektrónový mikroskop

 • 20 minút pôsobenia kyselín

  Proces demineralizácie a remineralizácie po 20 minútach pôsobenia kyselín

  Cyklus demineralizácie a remineralizácie po 20 minútach pôsobenia kyselín

  Snímky prierezov skloviny zo SEM in vitro ukazujú odchýlky v hustote minerálnych látok3

  SEM, rastrovací elektrónový mikroskop

Faktory opotrebovania zubnej skloviny

Opotrebovanie zubnej skloviny je progradujúcim stavom

Opotrebovanie zubnej skloviny je najčastejšie spôsobené kombináciou chemických látok a fyzikálneho opotrebovania.

Vystavenie kyselinám zo stravy vedie ku strate iontov vápnika z povrchovej vrstvy skloviny.4,5 To spôsobuje zmäknutie povrchu zubu, čo vedie ku zvýšenej náchylnosti k mechanickej abrázii, napr. pri čistení zubov.4,5

Atrícia, abrázia, erózia a abfrakcia môžu viesť k opotrebovaniu zubnej skloviny. Faktory, ktoré zvyšujú riziko opotrebovania zubnej skloviny, sú napr.:4–6

 • častá konzumácia kyslých potravín a nápojov
 • niektoré stravovacie návyky
 • žalúdočný reflux alebo časté zvracanie
 • škrípanie zubov (bruxizmus)
 • kyslé lieky

Infografika prevzatá od Lussiho et al. 20064

Príčiny opotrebovania zubnej skloviny

Erózia zubnej skloviny u pacientov je čiastočne spôsobená pôsobením kyslých potravín a nápojov

Moderná strava vyvíja na zubnú sklovinu stále väčšie nároky7–9

Častá konzumácia kyslých alebo sladkých potravín znižuje pH prostredia v ústach, čo je za normálnych podmienok pH 7. Tento pokles pH sa stáva kritickým, keď klesne približne pod pH 5,5. Pod touto hodnotou pH sú zuby najviac ohrozené opotrebovaním skloviny (erózia kyselinami).7

Čo zvyšuje riziko opotrebovania skloviny

 • Cola

  Limonády

  40 % ľudí v USA pije limonády alebo ovocné džúsy aspoň jedenkrát denne (pH je obvykle nižšie ako 4) 10

  Alkoholické nápoje

  Častá konzumácia alkoholických nápojov

  Alkoholické nápoje sú všeobecne kyslé a ich konzumácia bola v rokoch 2001-2002 a 2012-2013 v USA značná (vo frekvencii aj objeme) 11

  Smoothie

  Smoothie nápoje

  Väčšina smoothie nápojov môže mať pH nižšie ako 5,512

 • Hodiny

  Medzi rokmi 1981-2011 sa zvýšil priemerný počet kyslých jedál, ktoré ľudia počas dňa skonzumujú13

  Pomarančový džús

  V roku 2012 bola početnosť konzumácie ovocných nápojov v USA najvyššia u osôb vo veku 18 až 34 rokov. 12

Sensodyne Pronamel pomáha chrániť Vašich pacientov pred príčinami opotrebovania zubnej skloviny

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite viac informácií o tom, aký dopad môže mať opotrebovanie skloviny na kvalitu života Vašich pacientov

Viac informácií

Lupa a zub

Diagnostika

Preskúmajte prehľad diagnostiky opotrebovania zubnej skloviny.

Viac informácií

Ikona zubára

Starostlivosť

Objavte možnosti, ako sa starať o zubnú sklovinu Vašich pacientov.

Viac informácií

Ikona čistenia zubov

Opotrebovanie zubnej skloviny

Zistite viac informácií o opotrebovaní zubnej skloviny

Viac informácií

Logo Pronamel

Produkty z rady Sensodyne Pronamel

Zistite, ako môžu produkty z rady Sensodyne Pronamel pomôcť Vašim pacientom.

Viac informácií

Ikona zdroja pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si zdroje pre starostlivosť o pacientov

Viac informácií