Vplyv zubných náhrad na kvalitu života pacienta

Citácie pacientov v bublinách

Noví užívatelia zubných náhrad môžu mať ťažkosti s prechodom na zubnú náhradu1–5

Noví pacienti môžu mať od zubných náhrad často nerealistické očakávania1 a prechod od vlastných zubov môže byť traumatizujúci.2

Vplyv zubnej náhrady na osobný život

 • Vplyv na vzťahy

  Obrázok vplyvu na vzťahy

  Až 67 % užívateľov celkovej zubnej náhrady trpí v súvislosti s jej nosením stomatitídou4

 • Zachytávanie čiastočiek jedla

  Obrázok zachytávajúcich sa čiastočiek jedla

  Zachytené čiastočky jedla môžu spôsobiť bolesť a podráždenie.5

  86 % ľudí považuje zachytávajúce sa čiastočky jedla za najväčší problém pri používaní zubnej náhrady.6

Vplyv zubných náhrad na pacientov: ako traumatizujúci môže byť prechod na zubnú náhradu

 • Ikona 32 %

  Extrakcia zubov môže byť pre pacientov traumatizujúca a často vedie ku zrýchlenej kostnej resorpcii2

  32 % pacientov zaznamenalo zmenšenie horizontálneho rozmeru kosti do 3 mesiacov po extrakcii.7

 • Ikona dočasnej zubnej náhrady

  Dočasné zubné náhrady hrajú dôležitú rolu:

  • estetické, psychologické a funkčné dôvody
  • zakrytie a ochrana rán po extrakcii2
  • prevencia krvácania2

  Prechod však môže byť pre pacientov náročný:

  • zmeny s usadením zubnej náhrady a v komforte2
  • zlá retencia1

  Hlavné výzvy, ktorým čelí nový pacient so zubnou náhradou:

  • diskomfort
  • psychologický dopad straty zubu, ktorý sa zvyšuje s počtom zvyšných zubov
  • zmierenie sa s tým, že snímateľné zubné náhrady neposkytujú rovnaké funkčné výhody ako vlastné zuby
  • zníženie kvality života: vyhýbanie sa určitým potravinám, problém uvoľniť sa, vyhýbanie sa sociálnemu kontaktu
 • Zubné náhrady

  V prieskume 2009 Adult Dental Health Survey bolo zistené, že najväčšie problémy so svojim chrupom z hľadiska kvality života pociťovali pacienti s kombináciou vlastných zubov a zubných náhrad.8

 • Ikona „Až 30 %“

  Nadmerné funkčné tlaky na vlastné zuby môžu spôsobiť ďalšiu mobilitu a stratu zubov.11,12

  Až 30 % vlastných zubov, na ktoré dosadá zubná náhrada, vykazovalo zvýšenú mobilitu.*9

  • retenčné spony môžu byť nevhodné alebo môžu časom stratiť retenčnú schopnosť 13
  • retencia môže viac závisieť na sliznici a svalovej činnosti13

  * v dlhodobej štúdii

Pacienti, ktorí si dvakrát denne čistia zuby fluoridovou zubnou pastou, by mali najskôr čiastočnú zubnú náhradu vybrať.

Pomôžte svojim pacientom na ceste k optimálnej starostlivosti o zubnú náhradu s produktami Corega

Ikona zubu s lupou

Diagnóza

Získajte prehľad diagnostikovaných problémov o funkčnosti zubných náhrad

Viac informácií

Ikona zubného lekára

Starostlivosť

Preštudujte si prehľad o zachovaní funkčnosti zubných náhrad

Viac informácií

Ikona zubnej náhrady

Starostlivosť o zubnú náhradu

Získajte viac informácií o starostlivosti o zubnú náhradu

Viac informácií

Ikona príčin ťažkostí u zubných náhrad

Príčiny a mechanizmy

Získajte viac informácií o faktoroch, ktoré môžu obmedziť funkčnosť zubnej náhrady a ohroziť jej hygienu

Viac informácií

Logo Corega

Produkty značky Corega

Zistite, ako môžu produkty značky Corega pomôcť Vašim pacientom

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnuť informácie pre Vašich pacientov

Viac informácií