Hypersenzitivita dentínu: Dopad na kvalitu života pacientov

Pacienti so spúšťačmi hypersenzitivity dentínu

Dopad hypersenzitivity dentínu na každodenný život

Hypersenzitivita dentínu je bežným problémom chrupu. Mnoho ľudí, ktorí trpia krátkou, ostrou bolesťou spojenou s týmito ťažkosťami, robí všetko možné preto, aby sa spúšťačom vyhli. Tu sa pozrieme na dopad, aký môže mať hypersenzitivita dentínu na každodenný život a tiež na mechanizmy, akými sa tento problém pacienti snažia zvládnuť.

Meranie dopadu na kvalitu života pacientov

S cieľom zistiť, aký dopad má hypersenzitivita dentínu na kvalitu života pacientov, vytvoril tím z Fakulty klinickej stomatológie Sheffieldskej univerzity vo Veľkej Británii v spolupráci s GSK dotazník o skúsenostiach s hypersenzitivitou dentínu (DHEQ).8

Vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, získaných od bežnej populácie ukázalo, že DHEQ vykazuje dobré psychometrické vlastnosti. Jeho použitie môže ďalej pomôcť porozumieť dopadom hypersenzitivity dentínu na kvalitu života jedinca.8

DHEQ skúma, ako hypersenzitivita dentínu ovplyvňuje kvalitu života, napríklad, aký je jej dopad na každodenné činnosti pacientov a ich psychický stav.8

Stiahnite si skrátenú verziu dotazníka pre vyhodnotenie dopadu hypersenzitivity dentínu na pacientov.

Výsledky dotazníka DHEQ zo šiestich klinických štúdií viac ako 800 osôb trpiacich hypersenzitivitou dentínu preukázali jej ďalekosiahly dopad na každodenný život2,3

Obmedzenie jedla a pitia

70 % ľudí pociťuje, že prišli o potešenie z jedla a pitia

Sociálny dopad na jedlo a pitie

26 % ľudí sa domnieva, že musia skrývať spôsob, akým jedia

Mechanizmy zvládania

36 % ľudí skúsilo riešiť hypersenzitivitu dentínu tým, že si zakrývajú ústa šatkou

Pocit staroby

33 % ľudí sa kvôli citlivým zubom cíti staro

Sensodyne – celosvetová jednotka medzi zubnými pastami na citlivé zuby

Ikona zubu s lupou

Diagnostika

Preštudujte si prehľad o diagnostike hypersenzitivity dentínu.

Viac informácií

Ikona zubného lekára

Starostlivosť

Objavte možnosti, ako sa starať o hypersenzitivitu dentínu.

Viac informácií

Ikona zubu

Hypersenzitivita dentínu

Zistite viac informácií o hypersenzitivite dentínu.

Viac informácií

Ikona nanuku

Príčiny a mechanizmy

Zistite viac informácií o príčinách a mechanizmoch hypersenzitivity dentínu.

Viac informácií

Logo Sensodyne

Produkty značky Sensodyne

Zistite, ako môžu produkty značky Sensodyne pomôcť Vašim pacientom.

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií