Hypersenzitivita dentínu: Diagnostika

Pacient so zubným lekárom pri hodnotení

Diagnostika hypersenzitivity dentínu

„Krátka a prudká bolesť, ktorá vzniká v mieste obnaženého dentínu ako reakcia na určitý podnet a nie je spôsobená žiadnym iným zubným defektom alebo patologickou zmenou.“1

Anamnéza pacienta

Pokyny Kanadského poradného výboru (Canadian Advisory Board) odporúčajú screening hypersenzitivity dentínu u všetkých pacientov, aby bola stanovená diagnóza a zahájená účinná liečba týchto ťažkostí.2

Na podporu diagnostiky by mala byť od pacienta získaná anamnéza.2,3

Niektorí jedinci môžu byť náchylnejší na hypersenzitivitu dentínu než bežná populácia, hlavne:2,3

 • ľudia, ktorí si nesprávne čistia zuby
 • ľudia, ktorí absolvovali liečbu parodontu
 • ľudia, ktorí často konzumujú vysoko kyslé potraviny/nápoje
 • ľudia trpiaci bulímiou

Otázky, ktoré by ste mali klásť pacientom pri podozrení na hypersenzitivitu dentínu2

Otázka Odpoveď naznačujúca hypersenzitivitu dentínu
Môžete popísať bolesť, ktorú pociťujete? Je tupá, pulzujúca? Bolesť popisovaná ako: Krátka, ostrá
Čo spôsobuje túto bolesť? Spúšťa ju konkrétne jedlo alebo pitie? Spúšťače bolesti: Tepelné, osmotické a/alebo taktilné
Môžete mi popísať vaše návyky v súvislosti s čistením zubov? Nadmerné čistenie zubov, zlá ústna hygiena
Môžete mi popísať vašu stravu? Nadmerné množstvo kyselín v strave: Víno, citrusové plody, ovocné šťavy, nakladaná zelenina atď.
Trpíte refluxom alebo častým zvracaním? Všímajte si príznaky: Reflux žalúdočných štiav alebo časté zvracanie

Diferenciálna diagnostika hypersenzitivity dentínu

Existuje rada ťažkostí so symptómami podobnými hypersenzitivite dentínu. Tieto ťažkosti by mali byť vylúčené pred potvrdením diagnózy dentínovej hypersenzitivity.3

Etiológia Typ bolesti Podnet vyvolávajúci bolesť Súvisiace vlastnosti
Syndróm prasknutého zubu Ostrá, prerušovaná bolesť, krátke trvanie, po odstránení podnetu vymizne Žuvanie

Trauma

Pulpitída Ostrá alebo tupá bolesť, ťažko lokalizovateľná poloha, spontánna (nemusí vyžadovať stimul), môže byť pulzujúca, dlhšie trvanie, pravdepodobne pacienta nenechá v noci spať Tepelný Osmotický Taktilný Zubný kaz, výplne
Periapikálna parodontitída Tupá, spontánna (podnet nemusí byť nutný), môže byť pulzujúca, dlhšie trvanie, pravdepodobne pacienta nenechá v noci spať
Žuvanie Možné periapikálne začervenanie, opuchy, mobilita
Diagnostické testy: ikony a popisy

Užitočné diagnostické testy

Diagnóza hypersenzitivity dentínu môže byť potvrdená prostredníctvom zubnej sondy (kontrola reakcie na taktilný podnet) alebo vzduchovým testom (kontrola reakcie na studený podnet).4,5

Hodnotenie bolesti pri hypersenzitivite dentínu

Testy pre potvrdenie hypersenzitivity dentínu sú zamerané na vyvolanie bolesti definovaným podnetom. V klinických štúdiách môže byť intenzita bolesti alebo úroveň nepohodlia kvantifikovaná lekárom alebo pacientom.4 Schiffova stupnica umožňuje lekárom vyhodnotiť mieru bolesti, ktorú pacient cíti v reakcii na studený vzduch.4 Vizuálna analógová škála (VAS) umožňuje pacientovi označiť stupeň bolesti na stupnici.4

 • Schiffova stupnica

  Používanie Schiffovej stupnice v každodennej praxi

  Schiffova stupnica citlivosti na studený vzduch4

  Stupne Schiffovej stupnice citlivosti na studený vzduch sú::4

  0. Pacient nereaguje na vzduchový podnet.1. Pacient reaguje na vzduchový podnet, ale nepožaduje jeho prerušenie. 2. Pacient reaguje na vzduchový podnet a požaduje jeho ukončenie alebo od neho uhne. 3. Pacient reaguje na vzduchový podnet, považuje podnet za bolestivý a požaduje jeho ukončenie.

 • VAS – univerzálne používaný lekársky nástroj pre sledovanie bolesti

  Vizuálna analógová škála

  Vizuálna analógová škála (VAS)4

  Dva konce vizuálnej analógovej škály predstavujú:4

  • 0 cm = minimálna bolesť od vonkajších podnetov
  • 10 cm = maximálna bolesť od vonkajších podnetov

Sensodyne – celosvetová jednotka medzi zubnými pastami na citlivé zuby

Ikona zubného lekára

Starostlivosť

Objavte možnosti, ako sa starať o hypersenzitivitu dentínu.

Viac informácií

Ikona zubu

Hypersenzitivita dentínu

Zistite viac informácií o hypersenzitivite dentínu.

Viac informácií

Ikona nanuku

Príčiny a mechanizmy

Zistite viac informácií o príčinách a mechanizmoch hypersenzitivity dentínu.

Viac informácií

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv má hypersenzitivita dentínu na každodenný život pacientov.

Viac informácií

Logo Sensodyne

Produkty značky Sensodyne

Zistite, ako môžu produkty značky Sensodyne pomôcť Vašim pacientom.

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií