Zdravie ďasien: Diagnóza

Zubný lekár kladúci otázky

Diagnóza ochorenia parodontu

Včasné odhalenie klinických príznakov ochorenia parodontu je kľúčom ku zmene jeho priebehu1

Anamnéza

Posúdenie stavu ďasien Vášho pacienta by malo začať, akonáhle prvýkrát vstúpi do Vašej ordinácie – a súbor informácií o doterajšej starostlivosti o zdravie ústnej dutiny je dôležitou súčasťou tohto procesu. Odporúča sa najskôr položiť otvorené otázky, aby bolo možné získať nezaujaté odpovede a potom prejsť na konkrétnejšie otázky týkajúce sa príznakov.2

Navrhované otázky od Britskej parodontologickej spoločnosti (British Society of Periodontology):2

 1. Krvácajú vaše ďasná pri čistení zubov alebo cez noc?
 2. Sú niektoré z vašich zubov voľné?
 3. Môžete žuvať všetko, čo chcete?
 4. Mávate nepríjemnú pachuť v ústach alebo zápach z úst?
 5. Trpíte bolesťami, opuchom, ďasnovými abscesmi alebo pľuzgiermi?
 6. Fajčíte?
 7. Chcel/a by ste mi ešte niečo povedať?

Anamnéza pacienta by mala zahŕňať všetky možné rizikové faktory pre ochorenie parodontu.

BPE rozdelenie chrupu do sextantov a príklad mriežky

Screening pre odhalenie ochorenia parodontu pomocou základného vyšetrenia

Základné vyšetrenie parodontu (Basic Periodontal Examination, BPE) je jednoduchý screeningový nástroj pre odhalenie ochorenia parodontu. BPE, prvýkrát vyvinutý Britskou spoločnosťou pre parodontológiu (British Society of Periodontology) v roku 1986 bol naposledy aktualizovaný v roku 2016.2,3

 • BPE rozdeľuje chrup do šiestich častí - „sextantov“2,3
 • jednotlivé zuby v každom sextante sú vyšetrené a označené kódom, ktorý sa zapíše do mriežky2,3
 • na vyšetrenie sa používa sonda WHO 621 s guľovitým hrotom o priemere 0,5 mm2,3

Kódy skóre BPE3

Kód BPE 0

Kód BPE 0

Po sondovaní nedošlo ku krvácaniuŽiadne kapsy nie sú väčšie ako 3,5 mmŽiadny zubný kameň/previsnutá výplňČierny prúžok úplne viditeľný

Kód BPE 1

Kód BPE 1

Po sondovaní došlo ku krvácaniuKapsy nie sú väčšie ako 3,5 mmŽiadny zubný kameň/previsnutá výplňČierny prúžok úplne viditeľný

Kód BPE 2

Kód BPE 2

Po sondovaní došlo ku krvácaniu.Kapsy nie sú väčšie ako 3,5 mm.Supragingiválny alebo subgingiválny. zubný kameňČierny prúžok úplne viditeľný.

Kód BPE 3

Kód BPE 3

Kapsy sú veľké 3,5 mm až 5,5 mm.Supragingiválny alebo subgingiválny zubný kameň.Čierny prúžok čiastočne viditeľný.

Kód BPE 4

Kód BPE 4

Kapsy sú väčšie ako 5,5 mm.Čierny prúžok úplne v parodontálnej kapse.

KÓD BPE *

KÓD BPE *

Prítomnosť furkácie.Ak je detekovaná furkácia, mal by sa zaznamenať aj príslušný kód*.

Interpretácia kódov skóre BPE2

Britská parodontologická spoločnosť (British Society of Periodontology) poskytuje nasledujúce návody pre interpretáciu skóre BPE:2

Kód BPE Pokyny Ďalšie vyšetrenie Nové hodnotenie parodontu
0 Ošetrenie parodontu nie je nutné Nič nie je indikované Zopakujte BPE pri ďalšej kontrolnej návšteve
1 Pokyny pre ústnu hygienu (oral hygiene instruction, OHI) Grafy povlaku a krvácania Zopakujte BPE pri ďalšej kontrolnej návšteve
2 Ako pri kóde 1, plus odstránenie retenčných faktorov povlaku, vrátane akéhokoľvek supragingiválneho alebo subgingiválneho zubného kameňa Grafy povlaku a krvácania Zopakujte BPE pri ďalšej kontrolnej návšteve
3 Ako pri kóde 2 s debridementom koreňového povrchu (root surface debridement, RSD) v prípade potreby
 • Grafy povlaku a krvácania
 • Malo by sa zvážiť röntgenové vyšetrenie (aby bolo možné zistiť, či došlo ku strate úponu)
Vytvorenie parodontálneho grafu sextantov so skóre 3, po počiatočnej terapii
4 OHI, RSD. Posúdenie potreby komplexnejšej liečby; môže byť indikované odporúčanie ku špecialistovi
 • Grafy povlaku a krvácania
 • Malo by sa zvážiť röntgenové vyšetrenie (aby bolo
 • možné zistiť, či došlo ku strate úponu)
Vytvorenie úplného parodontálneho grafu pred a po liečbe
* Ošetrenie podľa kódu BPE (0–4). Posúdenie potreby komplexnejšej liečby; môže byť indikované odkázanie na špecialistu
 • Grafy povlaku a krvácania
 • Malo by sa zvážiť röntgenové vyšetrenie (aby bolo možné zistiť, či došlo ku strate úponu)
Vytvorenie úplného parodontálneho grafu pred a po liečbe
Podrobný parodontálny graf

Podrobný parodontálny graf

Pacienti s BPE 3,4 a * vyžadujú vytvorenie podrobného parodontálneho grafu. Šesťbodové grafy parodontálnych káps by mali zaznamenávať hĺbku sondáže a krvácanie pri sondovaní (takisto recesiu, mobilitu a postihnutie furkáciou), minimálne vo všetkých miestach ≥ 4 mm a krvácanie pri sondáži.2

Ďalšie informácie o vytvorení podrobného parodontálneho grafu nájdete v príručke The Good Practitioner’s Guide to Periodontology od Britskej parodontologickej spoločnosti (British Society of Periodontology).

Anotovaný röntgenový snímok

Podrobný parodontálny graf

Röntgenové snímky sú nevyhnutnou súčasťou vyšetrenia a diagnostiky parodontu a môžu pomôcť pri stanovení prognózy pri konkrétnych zuboch. Sledovanie morfológie postihnutých zubov a úbytku alveolárnej kosti je dôležité pre dlhodobú liečbu pacientov s parodontitídou.2

Expozícia röntgenovému žiarenia by mala byť:2

 • v projekciách založených na individuálnom stave pacienta
 • klinicky odôvodnená
 • náležitej kvality, aby pacientovi poskytla jasný prínos

Röntgenové snímky ukazujú rysy periodoncia na horizontálnom bitewing filmu2

Ďalšie informácie o röntgenových snímkach nájdete v príručke The Good Practitioner’s Guide to Periodontology od Britskej parodontologickej spoločnosti (British Society of Periodontology).

Vývojový diagram diagnózy

Stručný prehľad úplnej diagnózy

Vyššie uvedený vývojový diagram predstavuje stručný prehľad prvkov úplnej diagnózy, ako je uvedené v The Good Practitioners Guide to Periodontology. Súčasne s týmto procesom by mal byť skúmaný úplný profil anamnézy pacienta, vrátane identifikácie akéhokoľvek systémového ochorenia, ktoré by mohlo byť s parodontitídou spojené.2

Pomôžte svojim pacientom na ceste k optimálnemu zdraviu ďasien

Ikona zubného lekára

Starostlivosť

Objavte možnosti, ako sa starať o Vašich pacientov trpiacich ochorením parodontu.

Viac informácií

Ikona zubu s ďasnom

Zdravotný stav ďasien

Získajte viac informácií o ochorení parodontu.

Viac informácií

Ikona baktérií v zube

Príčiny a mechanizmy

Získajte viac informácií o príčinách a mechanizmoch ochorenia parodontu.

Viac informácií

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv má ochorenie parodontu na každodenný život pacientov.

Viac informácií

Logo parodontax

Produkty značky parodontax

Zistite, ako môžu produkty značky parodontax pomôcť Vašim pacientom.

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie o starostlivosti pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií