Diagnostika erózie zubnej skloviny

Zubný lekár s pacientom

Ako diagnostikovať eróziu zubnej skloviny

Opotrebovanie zubnej skloviny je postupné a v ranných štádiách môže byť ťažko zistiteľné. Preskúmajte nástroje, ktoré vám pomôžu tento problém identifikovať.

Včasná diagnóza opotrebovania zubnej skloviny je dôležitá, aby sa zabránilo ďalšiemu trvalému poškodeniu1

Obvyklé znaky opotrebovania zubnej skloviny

Obvyklé znaky opotrebovania zubnej skloviny2,3

Patria k nim:

 • žltnutie (príznak pokročilého štádia)
 • stenčenie a priesvitnosť
 • povrchové zmeny (opotrebovanie)
 • strata štrukturálnych vlastností (vyhladenie)
Ďalšie príznaky opotrebovania zubnej skloviny

Ďalšie príznaky opotrebovania zubnej skloviny2,3

Patria k nim:

 • palatálne erozívne opotrebovanie zubov
 • oklúzna korózia

Základné vyšetrenie erozívneho opotrebovania (Basic Erosive Wear Examination, BEWE)

BEWE je rýchly, účinný a overený nástroj na posúdenie opotrebovania zubnej skloviny.4 Odporúčajú ho najnovšie pokyny starostlivosti o ústnu dutinu od britského Ministerstva zdravotníctva4,5 a bol kľúčovým nástrojom štúdie ESCARCEL, prvej celoeurópskej epidemiologickej štúdie o nekariéznych cervikálnych léziách (NCCL) a súvisiacich rizikových faktoroch. Táto štúdia bola najväčšia a najkomplexnejšia štúdia svojho druhu.

Viac o tejto štúdii podporovanej spoločnosťou GSK nájdete tu.

Profesor David Bartlett diskutuje o nástroji BEWE

Informácie o tom, ako môžete využiť nástroj BEWE v praxi, od profesora Davida Bartletta z King’s College London Dental Institute.

BEWE v praxi

 • Krok 1 – Porozprávajte sa so svojím pacientom

  Ikona zubnej lekárky

  Ako diagnostikovať eróziu zubov

  Strava alebo stravovacie návyky pacientov môžu zvýšiť riziko erozívneho opotrebovania zubov.3,6 Položte im nasledujúce otázky, ktoré vám pomôžu určiť ich riziko:

  • Koľkokrát denne konzumujete kyslé jedlá alebo nápoje?
  • Máte v anamnéze žalúdočný reflux?
  • Držíte v ústach kyslé nápoje?
  • Užívate často tekuté lieky (ktoré môžu byť kyslé)?
 • Krok 2 – Priraďte skóre BEWE

  Chrup rozdelený do sextantov

  Skóre BEWE opisuje, do akej miery je každý sextant chrupu pacienta ovplyvnený opotrebovaním zubnej skloviny. Každému sextantu by malo byť pridelené skóre 0 až 3:

  0. Žiadne erozívne opotrebovanie1. Počiatočná strata štruktúry povrchu skloviny 2. Výrazná chyba, strata tvrdého tkaniva zasahujúca menej než 50 %* plochy povrchu 3. Strata tvrdého tkaniva zasahujúca viac ako 50 %* plochy povrchu

  Po priradení možno skóre z každého sextantu použiť na výpočet kumulatívneho skóre BEWE.

  *Pri skóre 2 a 3 je často zasiahnutý dentín

 • Krok 3 – Odporučte zubnú pastu Sensodyne Pronamel

  Na základe kumulatívneho skóre BEWE vášho pacienta naplánujte vhodnú stratégiu starostlivosti. Nižšie uvedená tabuľka uvádza odporúčanie pre každú skupinu kumulatívneho skóre.4

  Skóre (kumulatívne skóre všetkých sextantov) Odporúčaná starostlivosť
  Žiadne: 0 – 2*
  • Bežná starostlivosť a pozorovanie
  • Opakujte každé 2 roky
  Nízke: 3 – 8*
  • Hygiena ústnej dutiny, posúdenie stravovacích návykov
  • Bežná starostlivosť a pozorovanie
  • Opakujte každé 2 roky
  Stredné: 9 – 13
  • Hygiena ústnej dutiny, posúdenie stravovacích návykov
  • Bežná starostlivosť
  • Opatrenia s použitím fluoridu
  • Vyhnúť sa nutnosti obnovenia pomocou výplní
  • Opakujte každých 3 až 6 mesiacov
  Vysoké: 14 alebo viac*
  • Pozri vyššie, s výnimkou následujúceho:
  • Zvážiť využitie výplne

  Tabuľka prevzatá od Bartletta a kol. 20084

  *Medzné hodnoty vychádzajú zo skúseností

Sensodyne Pronamel – pomáha chrániť Vašich pacientov pred opotrebovaním zubnej skloviny

Ikona zubného lekára

Odporúčaná starostlivosť

Preštudujte si prehľad o odporúčanej starostlivosti pri opotrebovaní zubnej skloviny.

Viac informácií

Ikona čistenia zubov

Opotrebovanie zubnej skloviny

Zistite viac informácií o opotrebovaní zubnej skloviny.

Viac informácií

Kúsok pomaranča

Príčiny a mechanizmy

Zistite viac informácií o príčinách a mechanizmoch opotrebovania zubnej skloviny.

Viac informácií

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv má opotrebovanie zubnej skloviny na každodenný život pacientov.

Viac informácií

Logo Pronamel

Produkty z rady Sensodyne Pronamel

Zistite, ako môžu produkty z rady Sensodyne Pronamel pomôcť Vašim pacientom

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií