Starostlivosť o zubné náhrady Vašich pacientov

Šťastný pár

Zachovanie funkčnosti zubných náhrad

Existuje celá rada osobných faktorov pacienta, ktoré môžu viesť k tomu, že pacienti potrebujú pomoc pri zachovaní funkčnosti zubných náhrad. Tieto faktory môžu byť fyzické, klinické alebo behaviorálne, ako je napr.:

 • anatómia ústnej dutiny – obmedzená plocha pre adhéziu1,2
 • xerostómia (sucho v ústach) – môže ovplyvniť normálnu retenciu zubnej náhrady1
 • imediátne zubné náhrady – usadenie zubnej náhrady sa môže v priebehu času meniť, pretože po extrakcii zubu dochádza ku kostnej resorpcii3
 • zachovanie vlastných zubov - nadmerné funkčné sily môžu spôsobiť mobilitu alebo stratu zubov4,5
 • psychika pacienta – ako sa pacienti adaptujú na svoju zubnú náhradu3,6
 • hygiena zubnej náhrady – pokiaľ spôsob alebo frekvencia čistenia vedie ku zlej hygiene zubnej náhrady a ohrozuje zdravie ústnej dutiny5,7,8
 • stomatitída spôsobená nosením zubnej náhrady – spôsobená dlhodobým nedostatočným čistením zubných náhrad alebo nosením zubnej náhrady cez noc9

Starostlivosť o zubnú náhradu: ako fixačné krémy na zubné náhrady a prípravky na čistenie zubných náhrad môžu pacientom pomôcť zachovať funkčnosť náhrady

Pohyb u dolných a horných čiastočných náhrad

Fixačné krémy – pomáhajú udržiavať funkčnosť zubných náhrad

Pokiaľ pacienti vykazujú určité zdravotné, fyzické alebo psychologické známky, ktoré ovplyvňujú funkčnosť zubnej náhrady, fixačné krémy môžu pomôcť zlepšiť retenciu, stabilitu a pacientovo vnímanie usadenia zubnej náhrady a komfort.2

Pri pacientoch s problematickou stavbou ústnej dutiny fixačné krémy na zubné náhrady pomohli:

 • zlepšiť retenciu dobre prispôsobenej zubnej náhrady*1
 • zlepšiť stabilitu dobre prispôsobenej zubnej náhrady*2
 • riešiť postupné zmeny mäkkých a tvrdých tkanív v priebehu času2

*Pacienti s malými čeľusťami alebo veľmi plochými alveolárnymi hrebeňmi (malé protézne lóže) nemôžu očakávať, že retencia bude rovnako dobrá ako u pacientov s veľkými čeľusťami alebo výraznými alveolami.1 Pokiaľ je pre dosiahnutie rovnakej úrovne retencie chrupu vyžadované stále viac fixačného krému, mal by pacient navštíviť zubného lekára, aby vyhodnotil usadenie a stabilitu zubnej náhrady.2

Pacienti s xerostómiou udávajú, že fixačné krémy u nich:

 • pomohli zlepšiť retenciu dobre prispôsobených zubných náhrad10
 • pomohli zlepšiť schopnosť žuvania pri dobre prispôsobených zubných náhradách10

Pri pacientoch s imediátnou zubnou náhradou fixačné krémy na zubné náhrady pomohli zlepšiť:

 • retenciu11
 • stabilitu11
 • tlmiaci efekt12

U pacientov s čiastočnými zubnými náhradami môže fixačný krém pomôcť stabilizovať a zaistiť zubnú náhradu.13

U niektorých pacientov, ktorí potrebujú pomoc s adaptáciou na zubnú náhradu, môžu fixačné krémy pomôcť zlepšiť retenciu zubnej náhrady a utesniť ju pred čiastočkami jedla, čo pomáha pacientom adaptovať sa na zubnú náhradu a zlepšiť ich pocity.

Pokyny ACP (American College of Physicians - Americká lekárska spoločnosť)

“…Hodnotenie pacientov ukázalo, že fixačné krémy môžu zlepšiť vnímanie retencie zubnej náhrady, jej stabilitu a celkovú kvalitu života pacienta…”2

Štúdia venujúca sa starostlivosti o zubnú náhradu pacientov

Čistiaci prípravok na zubné náhrady verzus iná zubná pasta po 5 minútach: Candida albicans* 14

Čistiace prípravky na zubné náhrady – pomáhajú udržiavať hygienickú funkčnosť zubných náhrad

Pokiaľ sa u pacientov vyskytnú individuálne zdravotné, fyzické alebo psychologické známky, ktoré ovplyvňujú hygienickú funkčnosť zubnej náhrady, čistiace prípravky na zubné náhrady môžu zlepšiť hygienu zubnej náhrady a pomôcť v boji s mikroorganizmami spojenými so stomatitídou spôsobenou nosením zubnej náhrady.2,14–16

Pacienti so zlou hygienou zubnej náhrady dosiahli efektívnejšie čistenie, pokiaľ sa čistenie kefkou kombinovalo s čistiacim prípravkom na zubné náhrady:

 • výrazne vyššia redukcia povlaku15,16
 • výrazne vyššia redukcia celkového počtu baktérií15,16

Prípravky na čistenie zubných náhrad môžu zničiť podstatne viac baktérií spojených so stomatitídou spôsobenou nosením zubnej náhrady v porovnaní s inými čistiacimi prípravkami.14

*Integrita materiálov pre zubné náhrady, vrátane polymethylmethakrylátu (PMMA) a kovov, bola hodnotená skenovacou elektrónovou mikroskopiou a profilometriou po ošetrení v laboratórnych režimoch, ktoré simulovali 2 roky typického spotrebiteľského použitia. Ošetrenia boli hodnotené tiež pomocou testu doby ničenia mikróbov, a to na rade mikroorganizmov ústnej dutiny pri typických režimoch ošetrenia.14

Pokyny ACP (American College of Physicians - Americká lekárska spoločnosť)

„Zubné náhrady by sa mali čistiť denne namočením a vyčistením pomocou účinného neabrazívneho čistiaceho prostriedku určeného na zubné náhrady.“2

Pokračovanie v starostlivosti o zubnú náhradu

Každodenná domáca starostlivosť o zubnú náhradu

Okrem každodennej domácej starostlivosti o zubnú náhradu by pacienti mali pravidelne navštevovať odborníka, ktorý skontroluje zdravie ich ústnej dutiny.17

Infografika „3 mesiace“

Návšteva stomatológa každé 3 mesiace počas prvého roku používania zubnej náhrady.18

Infografika „6-12 mesiacov“

Kontroly po 6 až 12 mesiacoch pre zistenie začínajúceho zubného kazu alebo ochorenia parodontu.19

Starostlivosť o zubnú náhradu pacientov na ceste k optimálnej starostlivosti o zubnú náhradu s produktami Corega

Ikona zubnej náhrady

Starostlivosť o zubnú náhradu

Získajte viac informácií o starostlivosti o zubnú náhradu

Viac informácií

Ikona príčin ťažkostí u zubných náhrad

Príčiny a mechanizmy

Získajte viac informácií o faktoroch, ktoré môžu obmedziť funkčnosť zubnej náhrady a ohroziť hygienu

Viac informácií

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacientov

Zistite, aký vplyv majú zubné náhrady na každodenný život pacientov

Viac informácií

Ikona zubu s lupou

Diagnóza

Získajte prehľad diagnostikovaných problémov funkčnosti zubných náhrad

Viac informácií

Logo Corega

Produkty značky Corega

Zistite, ako môžu produkty značky Corega pomôcť Vašim pacientom

Viac informácií

Ikona informácií pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre svojich pacientov

Viac informácií