Prístupnosť

Tieto webové stránky boli navrhnuté tak, aby boli prístupné a súčasne kompatibilné s bežnými adaptabilnými technológiami pre návštevníkov s hendikepom, ako sú napríklad čítačky obrazovky a softvér na zväčšenie obrazovky. Na zlepšenie prístupnosti sme vyvinuli webové stránky, ktoré sú v maximálnej možnej miere v súlade so smernicami odporúčanými Iniciatívou pre bezbariérový web (Web Accessibility Initiative (WAI)) konzorcia World Wide Web Consortium (W3C).

Tieto webové stránky ďalej testujeme a upravujeme s ohľadom na smernice o prístupnosti. Ak máte záujem o viac informácií o našich štandardoch prístupnosti alebo máte problém s prístupom na tieto webové stránky, kontaktujte nás.

Navigácia na webovej stránke

Chceli by sme sa uistiť, že naše webové stránky majú užitočný obsah, ktorého usporiadanie umožňuje jednoduchú navigáciu.

Obrázky

Všetky kontextové obrázky použité na týchto webových stránkach obsahujú alternatívne textové vysvetlivky, čitateľné bežnými adaptívnymi technológiami, ako sú napríklad čítačky obrazovky (prostredníctvom atribútov ALT). Čisto dekoratívne obrázky nemusia obsahovať tieto vysvetlivky (t. j. prázdne atribúty ALT). Zložité obrázky môžu obsahovať významnejšie vysvetlivky s využitím atribútov LONGDESC alebo titulky na objasnenie významu jednotlivých obrázkov pre čítačky obrazovky.

Nastavenie prehliadača

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania tejto webovej stránky, napríklad veľkosť textu alebo farby hypertextového odkazu, môžete to urobiť cez nastavenia vo svojom webovom prehliadači. V najnovších verziách Internet Explorer:

Ak chcete natrvalo zmeniť písmo a farbu:

 1. V ponuke Nástroje (Tools) vyberte „Možnosti internetu“ (Internet Options)
 2. V záložke Všeobecné (General) vyberte „Prístupnosť“ (Accessibility)
 3. Zaškrtnite tri zobrazené polia
 4. Na zväčšenie textu kliknite na možnosť „OK
 5. V ponuke Nástroje (Tools) vyberte „Možnosti internetu“ (Internet Options)
 6. V záložke Všeobecné (General) vyberte „Prístupnosť“ (Accessibility)
 7. Označte zaškrtávacie pole „Ignorovať veľkosť písma zadanú na webových stránkach“ (Ignore font sizes specified on web pages)
 8. Kliknite na možnosť „OK
 9. V ponuke prehliadač vyberte „View“ (Zobrazenie)
 10. Kliknite na možnosť „Veľkosť textu“ (Text size)
 11. Zvoľte veľkosť textu

Zmena farby textu:

 1. V ponuke Nástroje (Tools) vyberte „Možnosti internetu“ (Internet Options)
 2. V záložke Všeobecné (General) vyberte „Farba“ (Color)
 3. Zrušte označenie zaškrtávacieho poľa „Použiť farby Windows“ (Use Windows colors)
 4. Vyberte pole vedľa možnosti „Text“ a zvoľte farbu
 5. Kliknite na možnosť „OK
 6. Ak chcete zrušiť zobrazovanie grafiky a obrázkov
 7. V ponuke Nástroje (Tools) vyberte „Možnosti internetu“ (Internet Options)
 8. V záložke Pokročilé možnosti (Advanced) rolujte na nadpis „Multimédia“ (Multimedia)
 9. Zrušte označenie možností grafiky „Animácia“ (Animations), „Videá“ (Videos), „Obrázky“ (Pictures) a „Snímky“ (Images) tým, že kliknete na políčka a zaškrtnutie odstránite
 10. Kliknite na možnosť „Použiť“ (Apply) a potom na možnosť „OK“

Zmena veľkosti okna:

 1. V ponuke prehliadača Zobrazenie (View) vyberte možnosť „Celá obrazovka“ (Full screen) alebo stlačte F11.
 2. Zmena farby odkazov zobrazených na obrazovke
 3. V ponuke Nástroje (Tools) vyberte „Možnosti internetu“ (Internet Options)
 4. V záložke Všeobecné (General) vyberte „Prístupnosť“ (Accessibility)
 5. Kliknite na možnosť „Vybrať ignorovanie farieb zadaných na webových stránkach“ (Select ignore colors specified on Web pages) (malo by obsahovať zaškrtnutie)
 6. Kliknite na možnosť „OK
 7. Vyberte záložku „Všeobecné“ a kliknite na možnosť „Farby“ (Colors)
 8. Zrušte označenie zaškrtávacieho poľa „Použiť farby hover efektu“ (Use hover colors) (nemalo by obsahovať zaškrtnutie)
 9. Vyberte možnosť „Navštívené“ (Visited) a zvoľte farbu, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Kliknite na možnosť „OK
 10. Vyberte možnosť „Nenavštívené“ (Not Visited) a zvoľte farbu, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Kliknite na možnosť „OK
 11. Zvoľte „OK“ pri možnosti „Farby“ (Colors)
 12. Zvoľte „OK“ pri položke „Možnosti internetu“ (Internet Options)

Kontaktujte nás