Sprievodca pomocnými prostriedkami pri liečbe chorôb parodontu

Sprievodca pomocnými prostriedkami pri liečbe chorôb parodontu

Prednáška sa zaoberá chorobami parodontu a ich vývojom v čase. Podrobne popisuje etiologické aj rizikové faktory parodontopatií a prezentuje hlavné a pomocné prostriedky orálne hygieny so zameraním na ich význam u zdravého parodontu a u pacientov s diagnózou gingivitída a parodontitída. Autor sa podrobne zaoberá používaním antiseptík ako z hľadiska prevencia, tak z pohľadu terapie chorôb parodontu. Jedná sa predovšetkým o zubné pasty, ústne vody, lokálne formy (gély, laky) obsahujúce chlórhexidín, eterické oleje, acetylpyridínchlorid, triclosan a ďalšie komponenty. Prezentácia sa ďalej venuje vzťahu parodontu a imunosupresie, autoagresie, hyposialia, prítomných cukrov v ústnej dutine či ortodontických chýb a rôznych druhov hendikepu. Prednášajúc objasňuje význam účinnej motivácie a zrozumiteľnej komunikácie s pacientom a zdôrazňuje nevyhnutnosť recallu - pravidelných preventívnych prehliadok.

Dátum udalosti: 9. novembra 2022

Doba spustenia: 17:00

Čas ukončenia: 18:30

Trvanie: 1 hod 30 min

Prednášajúci: MUDr. Ladislav Korábek, CSc, MBA

Zaregistrujte sa teraz

Viac informácií