Hypersenzitivita dentínu ako poškodenie tvrdých zubných tkanív

V súčasnej dobe možno pozorovať narastajúcu prevalenciu najmä erozívneho poškodenia tvrdých zubných tkanív vo všetkých vekových kategóriách. V seniorskej populácii narastá počet seniorov s vlastnými funkčnými zubami. Vzhľadom na tieto dôvody je uvedená problematika v ordinácií praktického zubného lekára veľmi aktuálna. Nekariogénne poškodenie tvrdých zubných tkanív je proces progresívny a nevratný, a preto je potrebné venovať primeranú pozornosť včasnej diagnostike príznakov.

Dátum udalosti : Máj 2019

Trvanie : 18 min.

Prednášajúci : MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Viac informácií