Hypersenzitivita dentínu

Hypersenzitivita dentínu: včasná diagnostika a liečba z pohľadu psychológa

Precitlivenosť dentínu sa obvykle môže javiť ako zanedbateľný problém, ktorý je často v zubnej ordinácii prehliadaný; a to napriek skutočnosti, že vykazuje známky chronického ochorenia. Autorka webinára sa snaží poslucháčom predstaviť iný spôsob uvažovania nad precitlivenosťou dentínu, ktorá môže mať neblahý vplyv nielen na zdravie ústnej dutiny, ale aj na celkovú kvalitu života pacienta. Dôraz je kladený na proaktívnu diagnostiku tohto stavu aj vzájomnú komunikáciu medzi lekárom a pacientom. Zúčastnite sa webinára a zistite, ako môžete nielen zlepšiť psychickú pohodu pacientov, ale aj svoje profesijné vzťahy s nimi.

Dátum udalosti : 9/23/2021

Trvanie : 90 minút

Prednášajúci : Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Zaregistrujte sa teraz

Viac informácií