Dentálne implantáty – indikácie, možnosti a limity pri protetickej rehabilitácii chrupu

Dentálne implantáty – indikácie, možnosti a limity pri protetickej rehabilitácii chrupu

Rehabilitáciu chrupu s náhradou zubov pomocou dentálnych implantátov možno v súčasnej dobe považovať za metódu voľby voči konvenčným prostriedkom - fixným mostíkom, čiastočným aj snímateľným náhradám. Využitie implantátov ako umelých zubných radixov môže byť indikované ako na nahradenie jednotlivých zubov alebo ich skupín, tak aj na náhradu celých zubných oblúkovna bezzubú čeľusť. Cieľom je zvýšenie komfortu v ústnej dutine, skvalitnenie príjmu potravy a súčasne aj celkovej kvality života bezzubých.

Implantáty sú spoľahlivým prostriedkom na rekonštrukciu chrupu, pokiaľ sú rešpektované indikačné, funkčné, materiálové a estetické požiadavky aj biologické predpoklady. Trvanlivosť celého ošetrenia je závislá na oseointegrácii, presnosti ordinačnej i laboratórnej práce i následnej starostlivosti, zvlášť na úrovni orálnej hygieny.

Dátum udalosti: 20. septembra 2023

Doba spustenia: 17:00

Čas ukončenia: 18:30

Trvanie: 1 hod 30 min

Prednášajúci:Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Zaregistrujte sa teraz

Viac informácií