Dobrý deň z Haleonu

Dobrý deň, Haleon

Nedávno došlo k oddeleniu divízie Consumer Healthcare od spoločnosti GSK (GlaxoSmithKline), čím sa vytvorila samostatná spoločnosť Haleon, ktorej cieľom je poskytovať lepšie každodenné zdravie s ľudskosťou.

Disponujeme výnimočným portfóliom overených značiek, ktorých účinok sa opiera o mnohoročné skúsenosti, vedecké kapacity aj klinické štúdie. Výsledkom sú produkty vyhovujúce individuálnym potrebám pacientov.

Dúfame, že naše poznatky budú aj v nasledujúcich desaťročiach hnacím motorom pre ďalšie zmysluplné inovácie v oblasti zdravotníctva.

Záleží nám na tom, aby sa kvalita našich produktov neustále zvyšovala vďaka inovatívnym technológiám a naše produkty sa tak stali prvou voľbou pre Vás i Vašich pacientov.

 • Najlepšie pre zdravotníckych odborníkov

  Najlepšie pre zdravotníckych odborníkov

  Veľmi oceňujeme Vašu schopnosť vidieť pacienta v kontexte každodenného života, jeho potrieb, čomu môžete aj prispôsobiť následnú starostlivosť a liečbu. To z Vás, ako zdravotníckeho pracovníka, robí mimoriadneho lídra, od ktorého sa môžeme učiť. Partnerstvo so zdravotníckymi pracovníkmi je pre nás najvyššou prioritou a schopnosť aktívne počúvať a kooperovať so zdravotníckymi pracovníkmi patrí k schopnostiam, ktoré si u našich ľudí veľmi ceníme.

  Pri nedávnej spolupráci nám zdravotníci povedali, že je to práve nedostatok vzdelania v oblasti komunikácie s pacientmi, rovnako ako nedostatok času a uznania zo strany kolegov i pacientov, čo niekedy robí poskytovanie zdravotníckej starostlivosti ťažké.

  Cieľom webu Haleon – Partner pre zdravie je odstránenie týchto problémov. Nájdete tu odborné vzdelávanie, praktické informácie a novinky, ako aj naše osvetové kampane a snahy o budovanie komunity na podporu zdravotníkov.

  Postavenie lekárnikov

  V roku 2021 sme prijali trojročný záväzok podporovať lekárnikov v ich čoraz náročnejšej úlohe v oblasti primárnej starostlivosti. Tento program sa zasadzuje o zmenu lekárenskej politiky a predpisov a zároveň ponúka množstvo podporných opatrení, školení a nástrojov.

  Podpora duševného a emočného zdravia zubných lekárov

  Spojili sme sa s lekárkou Koulou Asimakopoulou z Kings College v Londýne (registrovanou psychologičkou, lektorkou psychológie zdravia a členkou Health Care Professions Council), aby sme vytvorili sériu videí, ktoré pomáhajú zubným lekárom pochopiť a zvládať svoje emócie a robiť správne rozhodnutia pri prevádzke svojej praxe v čase pandémie Covid-19 aj po nej.

 • Najlepšie pre pacientov

  Najlepšie pre pacientov

  Starostlivosť o naše každodenné zdravie by mala byť každopádne jednoduchšia. Napriek výrazným pokrokom v medicíne, informatike a v technológiách zostáva každodenné zdravie pre príliš veľa ľudí nedostupné.

  Chceme to zmeniť a veríme vo zvyšovanie vedomostí, zručností a sebadôvery ľudí pri riadení vlastného zdravia, ako aj hodnotu verejnej zdravotníckej starostlivosti.

  Či už ide o výrobu účinných produktov, výskum rozhodujúcich činiteľov v oblasti nerovných podmienok pre zdravie alebo zlepšovanie zdravotnej gramotnosti, sme plne odhodlaní podporovať starostlivosť o zdravie každého jednotlivca rovnako ako liečiť pacientov.

  Do roku 2025 je naším cieľom pomôcť 50 miliónom ľudom ročne a získať prístup k možnostiam na zlepšenie každodenného zdravia.

  Už čoskoro: Spustenie indexu zdravotnej inkluzivity

  V septembri 2022 zverejní spoločnosť Haleon v spolupráci s Economist Intelligence Unit a University College of London prvý Index zdravotníckej inkluzivity na svete.

  V súčasnosti prebieha výskum hlavných rozhodujúcich činiteľov ovplyvňujúcich zdravie, ktorý po zverejnení poukáže na hlavné nedostatky v oblasti inkluzivity zdravia na celom svete.

  Partnerstvo Haleon so spoločnosťou Smile Train

  Spoločnosť Haleon je hrdým partnerom spoločnosti Smile Train, poprednej svetovej charitatívnej organizácie, ktorá umožňuje zdravotníckym pracovníkom poskytovať bezplatnú operáciu a následnú komplexnú starostlivosť deťom s rázštepom pery a podnebia vo viac ako 90 krajinách.

  Spoločnosť Haleon poskytuje cenné finančné prostriedky, podporu a odborné znalosti, aby pomohla väčšiemu počtu detí s rázštepom pery a podnebia viesť plnohodnotný a produktívny život, ako aj pomáha zvyšovať povedomie a vzdelávanie o rázštepoch.

 • Zvyšovanie úrovne v oblasti každodenného zdravia

  Zvyšovanie úrovne v oblasti každodenného zdravia

  Môžete od nás očakávať neustále zlepšovanie – dúfame, že naše poznatky budú aj v nasledujúcich desaťročiach hnacím motorom pre ďalšie zmysluplné inovácie v oblasti zdravotníctva.

  Sme si tiež vedomí, že zdravie ľudí a planéty sú neoddeliteľne späté, a preto je pre nás kľúčové zohrávať pozitívnu úlohu v riešení problémov životného prostredia. Zameriavame sa na dve veci: zmierňovanie negatívnych dopadov našej činnosti na životné prostredie a zvyšovanie príležitostí pre pozitívne vplyvy. Napríklad sme znížili spotrebu uhlíka inštaláciou obnoviteľných zdrojov elektriny v 12 z našich 24 výrobných závodov, pričom 100 % elektriny, ktorú používame, pochádza z obnoviteľných zdrojov. Zameriavame sa aj na suroviny pochádzajúce z udržateľných zdrojov, takže 80 % glycerínu, derivátu palmového oleja, je certifikovaných RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Okrem toho všetky naše pracoviská dosahujú nulové skládkovanie odpadov a zlepšujú obeh odpadu.

  Výroba trvalo udržateľných produktov pre ústnu hygienu

  V roku 2021 sme v Európe uviedli na trh 40 miliónov plne recyklovateľných tub zubných pást, našou ambíciou bolo zabezpečiť, aby do roku 2025 bolo možné recyklovať viac ako miliardu tub zubných pást. Zvýšili sme aj cirkuláciu našich obalov a naše kľúčové európske značky produktov na ústnu hygienu sú teraz v recyklovaných kartónových obaloch. Približne 80 % kartónov obsahuje recyklované vlákna. Plasty sú pre nás ďalšou veľkou témou a práve sme uviedli na trh naše vôbec prvé balenie zubnej kefky bez plastov a bambusovú zubnú kefku z udržateľných zdrojov s rukoväťou bez plastov a štetinami z obnoviteľného ricínového oleja. Tento rok tiež prvýkrát uvedieme na trh recyklovateľné fľašky na ústnu vodu.

  The Clean Breathing Institute

  V roku 2019 žilo 99 % svetovej populácie na miestach, kde neboli splnené odporúčané hodnoty kvality ovzdušia organizáciou WHO. Aby sme pomohli znížiť negatívne dopady na znečistenia ovzdušia, založili sme spoločnú vedeckú iniciatívu s názvom The Clean Breathing Institute (TCBI). Poslaním TCBI je umožniť lekárom, aby pomáhali svojim pacientom lepšie dýchať, a to poskytovaním vysoko kvalitných vzdelávacích nástrojov a zdrojov, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s poprednými odborníkmi a ktoré pomáhajú pacientom trpiacim následkami znečisteného ovzdušia.

  Haleon Pre zdravie. S ľudskosťou.

Preskúmajte naše nástroje a zdroje

Tlačová správa

Tlačová správa

Zistite viac

Informácie pre pacientov

Informácie pre pacientov

Stiahnite si informácie pre pacientov.

Viac informácií

Registrujte sa teraz

Registrujte sa teraz

Pripojte sa k našej komunite

Viac informácií