Регистрация

Този сайт е предназначен само за здравни работници в България.

Вие ще използвате регистрацията за

 Уебинари, персонализирани обучителни модули и материали за обучение на пациенти.

 Научна информация за орално здравеопазване и контрол на болката.

  Нуждаете се от помощ? Вижте Често задавани въпроси, които могат да Ви помогнат при регистрацията