Достъпност

Този уебсайт е проектиран да бъде както достъпен, така и съвместим с обичайните адаптивни технологии, използвани от посетители с увреждания, включително екранни четци и софтуер за уголемяване на екрана. За да подобрим достъпността, ние разработихме уебсайта, където е възможно, в съответствие с насоките, препоръчани от насоките на Консорциума за световната мрежа (W3C) на Инициативата за уеб достъпност (WAI).

Ние продължаваме да тестваме и модифицираме този уебсайт спрямо указанията за достъпност. Ако желаете допълнителна информация относно нашите стандарти за достъпност или имате проблеми с достъпа до този уебсайт, моля свържете се с нас.

Навигация в уебсайта

Ние се стремим да гарантираме, че нашият уебсайт има полезно съдържание, което е изложено по лесен за навигиране начин.

Изображения

Всички контекстуални изображения, използвани в този уебсайт, включват кратки алтернативни текстови описания, които могат да се четат от общи адаптивни технологии, като екранни четци (чрез ALT атрибути). Чисто декоративните графики може да не включват такива описания (т.е. празни ALT атрибути). Сложните изображения могат да включват по-смислени описания чрез атрибути LONGDESC или надписи, за да обяснят значението на всяко изображение на екранните четци.

Настройки на браузъра

Ако искате да промените начина, по който разглеждате този уебсайт, например размера на текста или цветовете на текстовата хипервръзка, можете да го направите, като използвате настройките на Вашия уеб браузър. В последните версии на Internet Explorer:

За да приложите трайно промените в шрифта и цвета:

 1. В менюто Инструменти на браузъра изберете „Опции за интернет/'Internet Options
 2. В раздела Общи изберете „Достъпност/ Accessibility
 3. Кликнете върху трите полета, за да се покажат отметки
 4. Изберете „OK“, за да увеличите текста
 5. В менюто Инструменти на браузъра изберете „Опции за интернет/Internet Options
 6. В раздела Общи изберете „Достъпност/ Accessibility
 7. Поставете отметка в квадратчето „Игнориране на размерите на шрифта, посочени на уеб страниците/'Ignore font sizes specified on web pages'“.
 8. Изберете „OK“
 9. В менюто на браузъра изберете „Преглед/'View
 10. Кликнете върху „Размер на текста/'Text size'
 11. Изберете размера на текста

За да промените цвета на текста:

 1. В менюто Инструменти на браузъра изберете „Опции за интернет/'Internet Options
 2. В раздела Общи изберете „Цвят/ Color
 3. Премахнете отметката от квадратчето „Използване на цветовете на Windows“/ 'Use Windows colors".
 4. Изберете квадратчето до „Текст/ Text'“ и изберете цвят
 5. Изберете „OK“
 6. За да предотвратите появата на графики и изображения
 7. В менюто Инструменти на браузъра изберете „Опции за интернет/'Internet Options
 8. В раздела Разширени/Advanced превъртете надолу до заглавието „Мултимедия/ Multimedia'“.
 9. Премахнете отметката от графичните опции „Анимации/ Animations', „Видеоклипове/'Videos'“, „Снимки/ Pictures'“ и „Изображения/ Images“, като кликвате върху квадратчетата, за да премахнете отметките
 10. Изберете „Приложи/Apply“ и след това „OK“

За да промените размера на прозореца:

 1. В менюто Изглед на браузъра изберете „Цял екран/'Full screen“ или натиснете F11.
 2. За да промените цвета на връзките, показвани на екрана
 3. В менюто Инструменти на браузъра изберете „Опции за интернет/'Internet Options
 4. В раздела Общи изберете „Достъпност/ Accessibility'“
 5. Кликнете върху „Избор на игнориране на цветовете, посочени на уеб страниците/'Select ignore colors specified on Web pages'“ (трябва да съдържа отметка)
 6. изберете „OK“
 7. Изберете раздела „Общи“ и кликнете върху „Цветове/ Colors'“
 8. Изключете квадратчето за отметка „Използване на цветове при курсор/Use hover colors' (не трябва да съдържа отметка)
 9. Изберете „Посетени/ Visited“ и изберете цвета, който ви подхожда най-добре, кликнете върху „OK“
 10. Изберете „Непосещаван/'Not Visited'“ и изберете цвета, който ви подхожда най-добре, изберете „OK“
 11. Изберете „OK“ за „Цветове/ Colors'“
 12. Изберете „OK“ за „Опции за интернет/'Internet Options'“