Лечение на заболявания на венците при пациентите

Стоматолог и пациент

Лечение на пародонтални заболявания

Както е подчертано в раздела за причините и механизмите на този сайт, всеобщо е мнението, че пародонталните заболявания са предизвикани от бактериите в зъбната плака.1 Редовните посещения в кабинета на стоматолога и стоматологичната профилактика играят важна роля за поддържане здравето на венците, но това, което е от значение, са действията на пациента между отделните посещения при стоматолога. Поради тази причина всяко лечение на пародонтални заболявания, от ранните етапи или признаците на възпаление, трябва да започне с ефективно ежедневно миене на зъбите и почистване на междузъбните пространства.

Фактът, че допълнителната употреба на продукти за устна хигиена, като специализирани пасти за зъби или вода за уста, също може да спомогне за по-доброто отстраняване на зъбната плака, е широко признато от EFP и AAP. Научете повече за продуктите на parodontax.

Освен да се подобри отстраняването на зъбната плака, е важно да сте наясно с всички рискови фактори, които може да доведат до по-висок риск от развитие на пародонтално заболяване. Може да се дадат съвети след лечението пациентите да предприемат мерки за отказване от тютюнопушенето или да се насочат към техния личен лекар, който да им помогне за подобряване на метаболитния контрол при диабет.

Може да прочетете още за ролята на рисковите фактори, свързани с начина на живот, при пародонтални заболявания тук.

S3 насоки на EFP за клиничната практика при лечение на пародонтит

S3 насоки на EFP за клиничната практика при лечение на пародонтит

През юли 2020 г. Европейската федерация по пародонтология публикува първите научно обосновани насоки за лечение на пародонтит.2 Новите насоки са разработени, за да подпомогнат запознанството с лечението и да бъдат от полза за пациентите от цял свят.

Тя е изготвена в рамките на XVI Европейски семинар по пародонтология, по време на който 90 експерта от 19 държави оцениха 15 систематични прегледа на различни форми на пародонтална терапия, за да разработят препоръки за първите три стадия на пародонтит според новата световна класификация.2

Етап 1

За всички пациенти с пародонтит

Съгласно насоките за клинична практика, първият етап от терапията е насочен към промяна на поведението, което цели да се осигури по-добро отстраняване на супрагингивалната плака и контрол на рисковите фактори:2

 • OHI, допълнителни терапии при възпаление на венците, професионално механично отстраняване на зъбната плака (professional mechanical plaque removal, PMPR)
 • Контрол на рисковите фактори, напр. спиране на тютюнопушенето, подобрен метаболитен контрол при диабет
Етап 2

За всички пациенти с пародонтит при загуба на костна опора/наличие на джобове

Този етап има за цел да контролира подвенечния зъбен камък и биофилма. Включва употребата на:2

 • Допълнителни физични или химични стъпки в терапията.
 • Допълнителни средства за модулиране на гостоприемника
 • Допълнителни локални субгингивални антимикробни средства.
 • Допълнителни системни антимикробни средства
Етап 3

За лечение на зони, които не са повлияни на етап 2

Предназначението на този етап е да се получи допълнителен достъп чрез гингивален инструментариум или да се регенерират/отстранят лезии, които допринасят за усложняване на терапията, и той може да включва:2

 • Многократни интервенции чрез субгингивален инструментариум с или без допълнителни терапии
 • Пародонтална хирургия с ламбо за достъп
 • Резективна пародонтална хирургия
 • Регенеративна пародонтална хирургия
Етап 4

Поддържащо пародонтално лечение

Съчетавайки превантивни и терапевтични указания, целта на този етап е да се поддържа пародонтална стабилност при всички пациенти с пародонтит в първия и втория етап от терапията.2 Ако при последващите прегледи при пациентите се установи рецидив на заболяването, може да се наложи повторно лечение. Здравословният начин на живот и оралната хигиена са част от този етап.

Разговор между стоматолог и пациент

Нехирургично пародонтално лечение

Според насоките на Американската академия по пародонтология, здравето на пародонта трябва да се постигне по най-малко инвазивния и най-рентабилен начин.3 Нехирургичното лечение на пародонта е първата стъпка преди хирургичната намеса.

Основните елементи на нехирургичното пародонтално лечение включват:

 • Почистване на зъбния камък и полиране на корените (последвано от постоянна поддържаща терапия)
 • Подносни подаващи системи за прилагане на предписани лекарства като допълнение към почистването на зъбния камък и полирането на корените

Полезни източници на информация за лечение на пародонтални заболявания

Предложете ефективно лечение на заболяванията на венците, за да помогнете на пациентите си в целия процес за постигане на оптимално здраве на венците

Икона на зъб с венец

Здраве за венците

Научете повече за пародонталното заболяване.

Вижте още

Икона на бактерии в зъба

Причини и механизми

Запознайте се с причините и механизмите зад пародонталното заболяване.

Вижте още

Икона на зъб под лупа

Диагноза

Запознайте се с общия преглед на диагностиката на пародонталното заболяване.

Вижте още

икона регистрирайте се сега

Регистрирайте се сега

Присъединете се към общността.

Регистрирайте се

Продуктова гама на parodontax

Продуктова гама на parodontax

Научете как продуктовата гама на parodontax може да помогне на Вашите пациенти.

Вижте още

Икона на източници на информация за пациентите

Източници на информация за грижите за пациента

Изтеглете източници на информация за Вашите пациенти.

Вижте още