Формули с NovaMin

Формулите с NovaMin изграждат подобен на хидроксиапатит слой върху и от вътрешната страна на дентиновите канали

NovaMin е специално включен в състава на Sensodyne Repair & Protect, за да възстановява открития дентин:*1–7

 • След като влезе в контакт със слюнката, NovaMin инициира каскада от йонообменни реакции
 • Това води до повишаване на нивото на pH в локалната среда, което позволява на NovaMin да се свърже с колагеновите влакна в открития дентин
 • След като се свържат с дентина, частиците на NovaMin действат като калциеви и фосфатни резервоари, образувайки здрав и репаративен, подобен на хидроксиапатит слой върху откритите дентинови канали, като така помагат за защитата срещу болката от дентиновата свръхчувствителност

*Образува защитен слой върху чувствителните зони на зъбите. Мийте два пъти дневно за трайна защита срещу чувствителността

Прочетете още

Получено от SEM изображение на слой, подобен на хидроксиапатит, върху открит дентин

NovaMin образува здрав, подобен на хидроксиапатит слой върху открития дентин и в откритите дентинови канали1,2

In vitro напречен разрез – получено от SEM изображение на подобен на хидроксиапатит слой, образуван от пренаситен разтвор на NovaMin в изкуствена слюнка след пет дни (без четкане).1

Получено от SEM изображение, адаптирано по Earl et al. 20111SEM, сканиращ електронен микроскоп

NovaMin спомага за образуването на оклузивен слой върху открития дентин1,2

 • Получено от TEM изображение на дентин при 2000 nm

  Изображение на дентин, получено чрез трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) при 2000 nm

  На изображението посоката на запушения дентинов канал е отгоре надолу.1

  Получено от TEM изображение на дентин при 500 nm

  Изображение на дентин, получено чрез трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) при 500 nm

  Изображение с голямо увеличение, илюстриращо NovaMin като оклузивен материал в непосредствена близост до вътрешната стена на дентиновия канал.1

  Получено от TEM изображение на дентин при 200 nm

  Изображение на дентин, получено чрез трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) при 200 nm

  Много голямо увеличение на предходното изображение, илюстриращо кристален калциев фосфат, който е отложен в непосредствена близост до колагеновите влакна на дентина и измежду тях.1

  TEM, трансмисионен електронен микроскоп Получените от TEM изображения са на дентин след 5-дневно третиране с NovaMin in vitro и са адаптирани по Earl et al. 20111

 • Изображения на дентинова повърхност, получени от сканиращ електронен микроскоп (SEM)

  Изображения, получени от сканиращ електронен микроскоп, на дентинова повърхност преди измиване с паста за зъби с формула с NovaMin и на устойчивия слой, образуван след измиването1

  NovaMin е биостъкло, в което са използвани естествените градивни елементи на зъбите, за да се реминерализира откритият дентин, образувайки слой от кристален хидроксиапат.1,3,6–11

  • Калцият и фосфорът са двата основни компонента на хидроксиапатит – минерала, от който са изградени зъбите – и това лежи в основата на начина на действие на NovaMin
 • Рентгенова диаграма на кривите на дентина

  Съотношението Са:Р на подобния на хидроксиапатит слой е ~1,67, сходно с това на дентина и хидроксиапатита1

  Когато се насложат една върху друга, кривите от енергийно-дисперсионната рентгенова (EDX) микроскопия на новия репаративен слой (подобен на хидроксиапатит слой) и повърхността на дентина потвърждават сходния им неорганичен състав.

 • Графика на дела на зъбите, класифицирани като чувствителни

  53% спад в дяла на зъбите, които се класифицират като чувствителни в отговор на тест с въздушно изпаряване (скала за чувствителност на Schiff), след миене на зъбите два пъти дневно със Sensodyne Repair & Protect, съдържаща 5% NovaMin, в продължение на 24 седмици.*13,14

  Диаграмата е адаптирана по непубликувани данни на GSK RH0189713*Класифицираните като чувствителни зъби отговарят на следните критерии за участие: признаци на EAR, GI ≤1, клинична подвижност=0, без изключване на съзъбие и чувствителност към класифицираща въздушна струя. ITT популация (n=75)

 • Графика на намаляването на чувствителността на зъбите

  2,2% намаляване на свръхчувствителността на дентина в отговор на тактилен натиск след миене на зъбите два пъти дневно със Sensodyne Repair & Protect, съдържаща 5% NovaMin, в продължение на 24 седмици.*13,14

  Диаграмата е адаптирана по непубликувани данни на GSK RH0189713*Максималният тактилен натиск е 80 g. Повишаването на тактилния праг сочи към намаляване на дентиновата свръхчувствителност. ITT Популация (n=75)

Паста за зъби Sensodyne Repair & Protect

Паста за зъби Sensodyne Repair & Protect

Пастата за зъби Sensodyne Repair & Protect дължи мощното си действие на NovaMin.

Марка № 1, препоръчвана от стоматолозите за хора с чувствителни зъби

Икона на зъб

Чувствителност на зъба

Научете повече за свръхчувствителността на дентина.

Вижте още

Лого на Sensodyne

Продуктова гама на Sensodyne

Научете как продуктовата гама на Sensodyne може да помогне на Вашите пациенти.

Вижте още

Икона на източници на информация за пациентите

Източници на информация за грижите за пациента

Изтеглете източници на информация за Вашите пациенти.

Вижте още