Заболяване на венците: диагностика

Стоматолог задава въпрос на пациент

Диагностика на пародонтално заболяване

Ранното откриване и лечение на пародонтит увеличава вероятността за запазване на зъбите.1

Пародонтален преглед

Тъй като вниманието е насочено към превенцията на стоматологичните заболявания, пародонталният преглед трябва да бъде част от всяко посещение при зъболекаря. Данните сочат, че възпалението на венците с течение на времето е главен показател за местата, които прогресират до загуба на прикрепване, което подчертава значението на редовното проследяване при посещенията в стоматологичния кабинет.2

СЗО първоначално разработва общностния пародонтален индекс (Community Periodontal Index, CPI) като начин за стандартизиране на измерването на състоянието, който да позволи проследяването на неговото разпространение.

Преглед на устатата на пациент

Скрининг за пародонтално заболяване

През 2017 г. Американската академия по пародонтология (AAP) и Европейската федерация по пародонтология (EFP) свикват Световната работна среща за класификация на пародонталните и периимплантатните заболявания и състояния, за да създадат консенсусна база от знания, която да бъде популяризирана в световен мащаб. Резултатите от тази работна среща включват дефинициите за здрави венци, гингивит и пародонтит, получени с помощта на основни измервания като дълбочина на сондиране и места на кървене.3

Методите за скрининг са въведени по различен начин в различните държави, но основно включват следните елементи:

 • Използва се сонда с топче 0,5мм при върха и маркирана лента между 3,5 и 5,5 мм и пръстени на разстояние 8,5 и 11,5 мм от върха на сондата
 • Използва се слаба сила на сондиране
 • Зъбите се разделят на секстанти и всеки секстант се преглежда самостоятелно
 • Изследват се всички участъци и се записва най-високият резултат за съответния секстант
 • Оценките се определят въз основа на дълбочината на джобовете и наличието на кървене при сондиране
 • В допълнение към петте номерирани точки може да се добави и символ *, който да указва наличието на пародонтални аномалии или фуркационни дефекти

Ръководството е въведено по различни начини. Включени са 3 примера за практически насоки, изготвени от различни пародонтални организации.

Британското дружество по пародонтология е разработило насоки за основния пародонтален преглед, които са достъпни за изтегляне (Basic Periodontal Examination, BPE).Получете достъп сега.

Научете повече за цялостния пародонтален преглед от AAP

Достъп до стоматологичното ръководството на FDI за пародонтални заболявания.

Преглед на венците на пациент

Гингивално здраве

При интактен пародонт и редуциран и стабилен пародонт:2Без загуба на прикрепване при сондиране< 10% кървящи участъциДълбочина на сондиране ≤ 3 mm

При успешно лекуван пациент със стабилен пародонтит:Загуба на прикрепване при сондиране<10% кървящи участъциДълбочина на сондиране < 4mm

Пациент с кървящи венци

Гингивит

Интактен/редуциран пародонт (пациент без пародонтит)2Без загуба на прикрепване при сондиране ≥ 10% кървящи местаДълбочина на сондиране ≤ 3 mm

При пациент с анамнеза за пародонтит:Загуба на прикрепване при сондиране≥ 10% кървящи местаДълбочина на сондиране ≤ 3 mm

Пациент с пародонтит и кървящи венци

Пародонтит

Според Консенсусния доклад на Работна група 2 от Световната работна среща през 2017 г. имаме случай на пациентът с пародонтит, ако:4Интердентална CAL се открива при > 2 несъседни зъба илиБукална или орална CAL ≥ 3 mm с джобове > 3 mm се открива при ≥ 2 зъба и не може да се припише на причини, несвързани с пародонтит.

Таблица: рамка за стадиране и степенуване на пародонтит

Стадиране и степенуване на пародонтита

На Световната работна среща за класификация на пародонталните и периимплантните заболявания и състояния от 2017 г. са дадени препоръки пародонтитът да се характеризира чрез нова система за многоизмерно стадиране и степенуване.5

Стадиране:

 • Класифицират се степента и тежестта на заболяването на пациента
 • Измерва количеството разрушена и/или увредена тъкан
 • Оценяват се специфичните фактори, които може да се дължат на дългосрочната сложност на случая

Има 4 стадия, които следва да се определят с помощта на клиничната загуба на прикрепване (clinical attachment loss, CAL) или в случай на липсата на горното – рентгенографска костна загуба (radiographic bone loss, RBL). Факторите за загуба на зъби или сложност може да вдигнат нивото на класифициране.

Степенуване:

Има за цел да посочи:

 • Скоростта на прогресиране
 • Повлияването от стандартната терапия
 • Потенциалното въздействие върху системното здраве

Нивата на степенуване са три A-C и основните критерии включват рентгенографска костна загуба или CAL или в случай на липса на горното може да се използват % костна загуба/възраст и фенотип на случая.

Достъп до резюме на стадирането и степенуването на пародонтита на уебсайта на AAP

Може да получите достъп до дървото с клинични решения на EFP за стадиране и степенуване тук

Помогнете на пациентите си по пътя към оптимално здраве на венците

Икона на стоматолог

Лечение

Запознайте се с общия преглед на лечението на пародонталното заболяване.

Вижте още

Икона на зъб с венец

Здраве за венците

Научете повече за пародонталното заболяване.

Вижте още

Икона на бактерии в зъба

Причини и механизми

Научете повече за причините и механизмите зад пародонталното заболяване.

Вижте още

икона регистрирайте се сега

Регистрирайте се сега

Присъединете се към общността.

Регистрирайте се

Опаковка от продуктовата гама на пасти за зъби parodontax, съдържаща в състава си натриев бикарбонат за подпомагане премахването на зъбната плака.

Продуктова гама на parodontax

Научете как продуктовата гама на parodontax може да помогне на Вашите пациенти.

Вижте още

Икона на източници на информация за пациентите

Източници на информация за грижите за пациента

Изтеглете източници на информация за Вашите пациенти.

Вижте още