Gerilim Tipi Baş Ağrısı ve Migren: Belirtiler ve Semptomlar

Baş ağrısı yaşayan kadın

Hastalar hangi semptomlarla başvurur?

Gerilim tipi baş ağrısı

Gerilim tipi baş ağrısı (GTB) genellikle ergenlik çağında başlar ve kadınlarda erkeklerden daha fazla görülme eğilimindedir. GTB sıklıkla başın etrafında bant varmış gibi baskı veya sıkışma hissi olarak tarif edilir ve boyundan geldiği veya boyuna yansıdığı gibi bir izlenim verebilir.1

Migren

Migren de ergenlik çağında başlama eğilimi gösterir ve genellikle 35-45 yaş arası kişileri etkiler. GTB gibi migren de hormonların etkisi nedeniyle erkeklerden çok kadınları etkiliyor gibi görünmektedir. Migren başka semptomlar ile de kendini gösterebilir ve GTB’den daha şiddetlidir.1

Belirtiler ve “alarm verici” semptomlar

Baş ağrısı simgesi

Gerilim tipi baş ağrısı ile migrenin birbirinden ayırt edilmesi2,3

GTB Migren
Bir ayda 30 dakika ile 7 gün arası bir süre devam eden en az 10 episod Tedavi edilmediğinde veya tedavi başarısız olduğunda bir ayda en az 4-72 saat süren en az 5 atak

Aşağıdakilerden en az 2’siyle ilişkilidir:

- başın her iki tarafında

- kafada sıkışma veya baskı oluşturan karakterde

- zonklama tarzında değildir

- hafif veya orta şiddette ağrı

- rutin aktiviteler ile kötüleşmez

Aşağıdakilerden en az 2’siyle ilişkilidir:

- başın bir tarafında

- nabız gibi atan veya zonklama tarzında

- orta derecede veya şiddetli ağrı

- yürüme veya merdiven çıkma gibi rutin fiziksel aktivite ile kötüleşir veya bu tip aktiviteden kaçınılmasına neden olur

Aşağıdakilerle ilişkili olmamalıdır:

- bulantı veya kusma

- ışık ve/veya sese hassasiyet

Aşağıdakilerden birini içermelidir:

- bulantı veya kusma

- ışık ve/veya sese hassasiyet

Migrenin dört fazı

Migren fazlarıyla ilişkili işaretler ve semptomlar

GTB’den farklı olarak migren atağının bilinen bir paterni vardır. Ancak bunun tüm migren hastaları için geçerli olmayabileceğini unutmayın. Migren atağı geçmeden önce zirveye ulaştığından her faz genellikle ilerleyici semptomlarla ilişkilidir.

Faz Özellikler
I – Prodromal veya premonitor faz

Bulanık görme

İştah artışı

Yorgunluk, asabiyet veya çabuk öfkelenme

Ağrı başlamadan saatler veya günler önce ortaya çıkar

II – Aura fazı

Auralı migren yaşayan hastalarda görülür

Zigzag çizgiler, titreşen ışıklar veya görme alanında kör nokta gibi görmede değişiklikler

Ciltte karıncalanma ve ellerde veya yüzde uyuşma gibi duyumlar

III – Atak veya baş ağrısı fazı

Zonklama veya nabız gibi atan tarzda baş ağrısı başlar ve genellikle başın bir tarafındadır

Bu faz 4-72 saat sürebilir

IV – Postdrom veya iyileşme fazı

En kötü ağrı hafifledikten sonra hastalar yorgun, asabi ve sinirli olur

Konsantre olmaları da zordur

Baş ağrısı yaşayan kadın

“Alarm verici” semptomlar2-5

Yaygın olsalar da GTB ve migrenler baş ağrısının yegane nedenleri değildir. Bazen hastalar ilgili bir uzmana acil sevk düşünülmesini gerektiren semptomlar veya öyküyle başvurabilirler. Bunlar aşağıdakileri içerir:

“Alarm verici” semptomlar
Birdenbire başlayan şiddetli baş ağrısı
Orta yaşta veya üzeri (40 yaş üzeri) aniden “ortaya çıkan” baş ağrıları
Ense sertliği, inmeyi akla getiren fokal bulgular (sarkmış yüz, vücudun bir tarafında paraliz ve geveleyerek konuşma) ve bilinçte azalma gibi sinir sistemi sorunlarına işaret edebilen şikayetler
Ateş, hasta görünme ve migren öyküsü ya da diğer migren semptomları olmaksızın ortaya çıkan bulantı ve/veya kusma gibi diğer bulgular
Yaşanan baş ağrılarının paterninde anlamlı değişiklikler (örn., artmış sıklık veya ağrı şiddetinde artış)
Geceleri veya sabah uyandıktan sonra şiddetli baş ağrısı (bunlar migren dışında bir bozukluğa ait olabilir)
Egzersiz gibi yoğun fiziksel aktiviteyle başlayan ağrı

Baş ağrısı ve migreni anlamak

Baş ağrısı simgesi

Baş ağrısı ve migrene genel bakış

Baş ağrısının ve migrenin kişilerin yaşamını nasıl etkilediği hakkında daha fazlasını keşfedin.

Genel bakış

Baş ağrısı yaşayan kadın

Baş ağrısının nedenlerini ve tetikleyici faktörleri keşfedin.

Primer baş ağrısının daha yaygın türlerinin (gerilim tipi baş ağrısı ve migren) nedenlerini ve tetikleyici faktörleri keşfedin.

Nedenler

Migren tedavisi için üçlü kombine analjezik simgesi

Hastalarınıza baş ağrılarını gidermek için ne önerebilirsiniz?

Gerilim tipi baş ağrısı ve migrenin hem farmakolojik olmayan hem de farmakolojik tedavileri hakkında daha fazlasını keşfedin.

Tedavi

Daha fazlasını keşfedin

Panadol Migrestop ürün görseli

Panadol Migrestop

Baş ağrısı ve auralı/aurasız migren ataklarının akut tedavisinde ve hafif ila orta şiddetteki migren baş ağrısının geçici olarak giderilmesinde endike; parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein içeren analjezik.6,13

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Panadol Extra ürün görseli

Panadol Extra

Hafif ve orta şiddette ağrılar (baş ağrısı, migren, dismenore, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları, osteoartrite bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde endike “çift” etkin maddeli formülasyon içerir.7-12

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Eğitim Modülleri

Migren ve tedavisi hakkında derinlemesine bilgiyi şimdi keşfedin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN