Panadol Extra

Panadol Extra ürün görseli

Zor ağrılar için ekstra güç1-3

Hafif ve orta şiddette ağrılar (baş ağrısı, migren, dismenore, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları, osteoartrite bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde endike “çift” etkin maddeli formülasyon içerir.1,3-6,13 Parasetamole kafein eklenmesi parasetamolün ağrı kesici etkisini arttırır.7-9

Panadol Extra ile sumatriptan arasında toplam ağrı kesici etkiye ulaşıncaya kadar geçen zamanı gösteren grafik

Baş ağrısında etkili ağrı kesici etki5,13

Randomize, çift kör, çapraz geçişli, faz IV, kontrollü bir çalışmada baş ağrısı şikayeti olan 92 hastaya parasetamol 1000 mg + kafein 130 mg veya sumatriptan 50 mg verilmiştir.5

Panadol Extra ağrıyı kesmede sumatriptan (genellikle migren tedavisinde kullanılır) kadar etkili olmuştur.5

Panadol Extra, tek başına parasetamol, tek başına kafein ve plasebo ile elde edilen ağrı kesici etkiyi gösteren grafik.

Adet ağrısında anlamlı rahatlama1,13

Bu, orta veya şiddetli dismenoresi olan kadınlarda yürütülen tek dozlu, plasebo kontrollü, çift kör tedaviler arasında üç yönlü geçişli bir çalışmaydı (n=320). Toplam ağrı kesici etki (TOTPAR) 1000 mg parasetamol + 130 g kafein, tek başına 1000 mg parasetamol ve tek başına 130 mg kafein veya plasebo için değerlendirilmiştir.

Panadol Extra’nın iki tableti standart parasetamol tabletlerine göre anlamlı olarak daha fazla ağrı kesici etki sağlamıştır.1

Panadol Extra Suna için ne yapabilir?

Adet ağrısından kurtulmuş bir hastanın resmi

Suna’nın adet ağrısı için yardıma ihtiyacı var

Suna iki çocuklu, tam zamanlı çalışan genç bir annedir. Annesi ve anneannesi gibi o da ergenlik çağından beri primer dismenore (adet ağrısı) yaşamaktadır. Yakın bir zamanda Suna'da, düzensiz beslenme, çalışma hayatı ve aile ile ilgilenmeyle geçen stresli günler dolayısıyla yakın zamanda gastrit gelişmiştir.

Suna mide sorununu kötüleştirmeden adet ağrısını etkili biçimde gidermesine yardımcı olacak bir tedaviye gereksinim duyuyor.

Parasetamol ve kafein içeren Panadol Extra adet ağrısı gibi şiddetli ağrılarda hızlı, etkili ve hassas tedavi sağlar.13

Şiddetli ağrılarla savaşmak için Panadol Extra’yı önerin

Panadol Extra ürün görseli

Panadol Extra

Zor ağrılarla savaşan “çift” etkin maddeli formülasyon.1,3-6,13

Panadol Extra ürün detayları

 • Her tablet 500 mg parasetamol ve 65 mg kafein içerir.

  Ayrıca şu yardımcı maddeleri içerir: Potasyum sorbat, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, povidon (K25), pudra, stearik asit, kroskarmelloz sodyum, saf su, hipromelloz, triasetin

 • Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda 4-6 saat ara ile 1-2 tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 4000 mg/520 mg
  (parasetamol/kafein)’dır.
  Hekim önerisi yoksa üç ardışık günden daha fazla kullanılmamalıdır.
  Alkol alan kişilerde hepatoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.
  Semptomların giderilebilmesi için etkili olduğu en düşük dozda kullanınız.
  Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.
  Minimum 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

  Oral olarak uygulanır. Bir bardak su ile alınmalıdır.

 • Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Bu ürün parasetamol içerir; parasetamol içeren diğer ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Parasetamol, ağrı, ateş, soğuk algınlığı ve grip semptomları tedavisinde kullanılan bir çok ilaçta ve uyku ilaçlarında bulunur. Karaciğer veya böbrek hastalığı olanlarda, parasetamol almadan önce hekime danışmak önemlidir. Ciddi karaciğer hasarı da dahil olmak üzere, fazla kullanımı zararlı olabileceğinden, önerilen dozdan fazlası kullanılmamalıdır.

  Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanmının bırakılması ve altematif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren bir bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

  Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Önceden mevcut hepatik hastalığı ya da böbrek yetmezliği bulunan hastalarda parasetamole bağlı karaciğer hasarı riski arttığı için yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarla karaciğer fonksiyon tetkikleri yapmak gerekebilir. Böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 10 ml/dakika) halinde, doktorun parasetamol kullanımının yarar/ risk oranını dikkatle değerlendirmesi gerekir.

  Doz ayarlaması yapılmalı ve hasta kesintisiz izlenmelidir.

  Kronik günlük dozlarda ve akut yüksek dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  Hepatotoksisite riskinden ötürü, parasetamol, tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda ya da daha uzun süreli alınmamalıdır. Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği (Child-Pugh kategorisi <9) olan hastalar, parasetamolü dikkatli kullanmalıdırlar.

  Terapötik dozlarda parasetamol uygulaması sırasında serum alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi yükselebilir.

  Terapötik dozlarda parasetamol ile hepatik oksidatif stresi artıran ve hepatik glutatyon rezervini azaltan ilaçların eşzamanlı kullanımı, alkolizm, sepsis veya diabetes mellitus gibi çeşitli durumlar hepatik toksisite riskinde artışa yol açabilir.

  Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

  • Derin, hızlı, ve zorlanarak nefes alıp vermek
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İştahsızlık

  Yüksek dozlarda parasetamolün uzun süreli kullanılması böbrek hasarına neden olabilir.

  Glutatyon seviyesi azalmış, düzenli olarak alkol kullanan, anoreksik, düşük vücut kütle indeksi olan ya da beslenme yetersizliği olan kişilerde karaciğer fonksiyon bozukluğu/ hasarı tespit edilmiştir. Bu durumlar mevcutsa dikkatli kullanılmalıdır.

  Genelde, özellikle diğer analjeziklerle kombinasyon halinde kesintisiz parasetamol kullanılması,kalıcı böbrek hasarına ve böbrek yetmezliği riskine (analjezik nefropatisi) yol açabilir.

  Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Seyrek olarak hemoliz vakaları görülebilir.

  Aşağıdaki durumlarda özel önlem alınmalıdır (dozun azaltılması ve/veya dozlar arasındaki sürenin uzatılması):

  • Gilbert Sendromu (glukuronil transferaz eksikliğine bağlı düzensiz selim ikter)
  • Hematopoietik disfonksiyon

  Hasta, doktor tarafından başka şekilde belirtilmedikçe ağrı kesicilerin düzenli olarak uzun süreli kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Bas ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir.

  Parasetamolun aşırı dozunda, doza bağlı olarak hepatik nekroz görülebilir. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.

  10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

  Astım, kronik rinit ve kronik ürtikeri olan ve özellikle diğer antiinflamatuvar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Duyarlı kişilerde, propifenazon ve parasetamol içeren ilaçlarla nadiren astım krizleri ve anaflaktik şok bildirilmiştir.

  Orta düzeyde alkol ile birlikte eşzamanlı parasetamol alınması, karaciğer toksisitesi riskinde bir artışa yol açabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Parasetamol içeren diğer ilaçların PANADOL EXTRA ile eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Parasetamol içeren başka ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol doz aşımı sonuçları karaciğer nakli ya da ölüme kadar varabilen karaciğer yetmezliğine yol açabilir.Parasetamol içeren ve ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile birlikte kullanması önerilmez.

  3-5 gün içinde yeni semptomların oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, hastaların parasetamol kullanmaya son vermesi ve bir doktora danışması önerilir.

  PANADOL EXTRA her bir tablette 0,6 mg potasyum sorbat ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Kontrendikasyonlar

  • Parasetamol, kafein ya da diğer bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılık,
  • Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) ve böbrek yetmezliği,
  • Hipertansiyon, antihipertansif ilaç kullanımı ya da kardiyak aritmi,
  • Dilsulfiram ile kronik alkolizm tedavisi,
  • Antidepresan (lityum karbonat dahil), anksiyolitik (klozapin dahil) ve sedatif ilaç kullanımı ya da anksiyete bozukluğu,
  • Efedrin kullanımı
  • Teofilin kullanımı.
 • Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

  Çok yaygın ≥1/10 Yaygın ≥1/100 ve < 1/10 Yaygın olmayan ≥1.000 ve < 1/100 Seyrek ≥1/10.000 ve < 1/1.000 Çok seyrek ≤ 1/10.000 Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  PANADOL EXTRA’ya bağlı yan etkiler genellikle seyrek olarak görülür ve ilacın kesilmesi ile kaybolur. 10 gram üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

  Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımında sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen etki tespit edilmez. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: tremor, insomnia, irritabilite, sinirlilik, anksiyete, baş ağrısı, kulak çınlaması, aritmi ve taşikardi, diürez, gastrointestinal rahatsızlıklar ve hızlı solunumdur. Kafein doz aşımına bağlı bu semptomların, parasetamol doz aşımına bağlı karaciğer toksisitesi ile ilişkili olabileceği de gözönünde bulundurulmalıdır.

  Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler PANADOL EXTRA veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımını durdurmalıdırlar.

  Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı semptomların tekrar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

  Kan ve lenf sistemi hastalıkları

  Seyrek: Çok miktarda alındığında anemi, methemoglobinemi, uzun süreli kullanımda hemolitik anemiye bağlı trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni ve pansitopeni gibi kan sayımı değişiklikleri Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

  Çok seyrek: Trombositopeni, Agranulositoz

  Bağışıklık sistemi hastalıkları

  Seyrek: Alerjik reaksiyonlar, erupsiyon, ürtiker, anafilaksi, Stevens Johnson sendromu

  Çok seyrek: Lyell sendromu

  Bilinmiyor: Bronkospazm, pozitif alerji testi, immün trombositopeni

  Sinir sistemi hastalıkları

  Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, somnolans, parestezi

  Bilinmiyor: Santral sinir sistemi stimülasyonu, insomni, tremor, ensefalopati

  Kardiyak hastalıklar

  Bilinmiyor: Taşikardi, palpitasyon

  Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıklar

  Yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

  Seyrek: Astım ve akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

  Çok seyrek: Aspirin ya da benzeri nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara karşı hassasiyeti olan hastalarda bronkospazm

  Gastrointestinal hastalıklar

  Yaygın: Bulantı, kusma, dispepsi, flatulans, karın ağrısı, konstipasyon Yaygın olmayan: Gastrointestinal kanama

  Seyrek: İshal

  Hepatobiliyer hastalıklar

  Seyrek: Çok miktarda alındığında hepatik bozukluk

  Çok seyrek: Hepatik disfonksiyon

  Deri ve deri altı doku hastalıkları

  Seyrek: Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, alerjik ödem ve anjiyoödem, akut generalize eksantematöz püstülozis, eritema multiform, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (fatal sonuçlar dahil).

  Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

  Yaygın olmayan: Uzun süreli uygulamada papiler nekroz

Daha fazlasını keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için hazırlanan bilgilendirici materyalleri gözden geçirin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hekim Kaynakları

Hekim Kaynakları

Yeniliklerimizin ardındaki bilimi keşfedin

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Baş ağrısı yaşayan bir kadın

Baş ağrısı ve migren tedavisi

Hastalarınızın baş ağrısını/migrenini etkili biçimde nasıl tedavi edebileceğinizi keşfedin

DAHA FAZLA KEŞFEDİN