Gerilim Tipi Baş Ağrısı ve Migren: Tedavi

Baş ağrısı yaşayan kadın

Gerilim tipi baş ağrısı ve migren nasıl tedavi edilmeli?

Gerilim tipi baş ağrısı (GTB) ve migrenin tedavisi benzerdir. Baş ağrısının diğer daha ciddi nedenlerine işaret edebilecek belirti ve semptomları ekarte ederek, akut ağrıyı tedavi ederek ve tetikleyici faktörlerden nasıl kaçınılacağı konusunda hastalara danışmanlık yaparak sorunlarının ne olduğunu belirlemek için her hastanın değerlendirilmesi gerekir.1

Bununla birlikte, akut ağrının tedavisi, bu ağrının GTB veya migren olmasına bağlı olarak değişebilir ve hem farmakolojik olmayan hem de farmakolojik yöntemleri içerebilir. Ayrıca, akut migren atakları ve önleyici tedavi için spesifik tedaviler mevcuttur.1

Gerilim tipi baş ağrısı ve migrenin tedavisi

Baş ağrısı yaşayan kadın

Baş ağrısının farmakolojik olmayan yönetimi1,2

Bu yöntemlerden bazıları baş ağrısı yaşayan hastaların rahatlamasına yardımcı olabilir. Ağrının yoğunluğuna bağlı olarak bunlar tek başına faydalı olabilir veya ilaçlarla birlikte daha iyileşmeyi destekleyebilir.

Hastanıza bir baş ağrısı günlüğü tutmasını önermeyi düşünün
Bu, onların tetikleyici faktörleri ve aynı zamanda, aldıkları ilaçların türlerini ve ne kadar etkili olduklarını takip etmelerine yardımcı olacaktır
Karanlık ve sessiz bir odada dinlenmelerini tavsiye edin
Eğer mümkünse uyumak faydalı olabilir
Kafaya soğuk kompres uygulayın
Stres yönetim becerilerinin öğrenilmesi
Kafein alımının azaltılması, düzenli egzersiz yapmaya gayret edilmesi ve düzensiz veya yetersiz uykudan kaçınılması gibi yaşam biçimi değişiklikleri
Laboratuvardaki bilim insanı

Baş ağrılasının farmakolojik yönetimi1-3

Akut atakların tedavisi için:

GTB Migrenler
Hafif GTB tedavi gerektirmeyebilir Hafif-orta şiddette migren parasetamol veya NSAİİ’ler gibi analjeziklerin uygun dozlarıyla tedavi edilebilir
Orta düzeyde veya şiddetli GTB parasetamol veya ibuprofen veya naproksen sodyum gibi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları (NSAİİ’ler) içeren analjeziklerin uygun dozlarıyla tedavi edilebilir

Şiddetli migren triptanlar veya ergot alkaloidleri gibi daha migrene spesifik ilaçları gerektirebilir

Eğer migrene bulantı ve/veya kusma gibi semptomlar eşlik ediyorsa antiemetikler (metoklopramid veya domperidon) gibi destekleyici ilaçları ekleyin

GTB’yi önleyici tedavi genellikle farmakolojik değildir

Ancak hastada şiddetli veya kronik GTB varsa amitriptilin veya mirtazapin gibi ilaçlar düşünülebilir

Migrenlerin önleyici tedavisi çoğunlukla reçeteli satılan ilaçlardır:

- Beta-blokörler (propranolol ve metoprolol), flunarizin, valproik asit ve topiramat gibi öncelikli olarak önerilen ilaçlardır.

- İkinci seçenek ilaçlar amitriptilin, naproksen, öksürük otu ekstraktı ve bisoprololdür.

Hastalarınıza tavsiye etmeden önce onların bu ilaçları kullanıp kullanamayacaklarını belirlemeyi unutmayın. Kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, peptik ülser hastalığı ve kardiyovasküler hastalık gibi komorbiditeleri olup olmadığını ve baş ağrısı tedavisi ile etkileşime girebilecek herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadıklarını değerlendirin.

Panadol Migrestop'un ana bileşenlerini gösteren şekil

Akut migren tedavisinde yeni bir boyut5-12

Parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafeinin güçlü üçlü etkisinin migrenle başa çıkmaya yardımcı olmak için birlikte etki gösterdiği ortaya konmuştur4,5 ve ibuprofen 400 mg'dan daha etkili olmuştur.6

Her bileşen migren mekanizmalarına karşı etki gösterir:

Bileşen Etki
Asetilsalisilik Asit7,8

Antipiretik aktivitesi de olan bir analjezik ve antiinflamatuvar

Periferik sinir sisteminde siklooksijenaz (COX) izoenzimlerinin aktivitesini geri dönüşsüz biçimde engeller

Parasetamol9

Antipiretik etkisiyle bilinir; aynı zamanda analjeziktir

Esas olarak beyinde prostaglandinlerin sentezini önler

Kafein10,11

Parasetamol ve asetilsalisilik asitin analjezik etkilerini güçlendirir

Terapötik monoterapi dozlarına kıyasla daha düşük parasetamol ve asetilsalisilik asitin dozlarının kullanımına imkan verir

Bu üçlü kombinasyon akut migren atakları için yaygın olarak kullanılan reçetesiz ilaçlardan sadece biri değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Kurumu (ABD FDA) tarafından migren tedavisi için onaylanmış reçetesiz satışı da olan ilk üründür ve birinci basamak tedavi olarak önerilir.6,12

Baş ağrısı ve migreni anlamak

Baş ağrısı simgesi

Baş ağrısı ve migrene genel bakış

Baş ağrısı ve migrenin kişilerin yaşamını nasıl etkilediği hakkında daha fazlasını keşfedin.

Genel bakış

Öğrenme simgesi

Baş ağrısının nedenlerini ve tetikleyici faktörleri keşfedin.

Primer baş ağrısının daha yaygın türlerinin (gerilim tipi baş ağrısı ve migren) nedenlerini ve tetikleyici faktörleri keşfedin.

Nedenler

Doktor simgesi

Semptomlar kendilerini nasıl gösteriyor?

Gerilim tipi baş ağrısı ve migrenin işaretlerini ve semptomlarını keşfedin. Bunları birbirinden ayırt etmeyi ve ilgili bir uzmana sevk gerektiren “alarm verici” semptomları keşfedin.

Belirtiler ve semptomlar

Daha fazlasını keşfedin

Panadol Migrestop ürün görseli

Panadol Migrestop

Baş ağrısı ve auralı/aurasız migren ataklarının akut tedavisinde ve hafif ila orta şiddetteki migren baş ağrısının geçici olarak giderilmesinde endike; parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein içeren analjezik.4

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Panadol Extra ürün görseli

Panadol Extra

Hafif ve orta şiddette ağrılar (baş ağrısı, migren, dismenore, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları, osteoartrite bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde endike “çift” etkin maddeli formülasyon içerir.17

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Eğitim Modülleri

Migren ve tedavisi hakkında derinlemesine bilgiyi şimdi keşfedin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN