Gerilim Tipi Baş Ağrısı ve Migren: Nedenler

Baş ağrısı yaşayan kadın

Bunlar nedir?

Gerilim tipi baş ağrısı

Gerilim tipi baş ağrısı (GTB) sık veya sık olmayan daha kısa episodlar şeklinde (episodik*) veya düzenli ya da devamlı var olan (kronik†) bir baş ağrısıdır.1 GTB genellikle hafif veya orta şiddettedir ve “baskı” veya “sıkışma” hissiyle kendini gösterebilir. Fiziksel aktivite ile kötüleşmez.

Migren

Migren zaman içinde tekrarlayan ve genellikle başın tek tarafında hissedilen şiddetli ve işlev kaybına yol açan ataklardır. “Nabız gibi atan” özelliktedir ve sıklıkla ışık, ses ve kokuya karşı hassasiyette değişikliklerle ilişkilidir. Migrene genellikle bulantı ve ense sertliği eşlik eder. Hastalar ataklar sırasında benekler veya yıldızlar görürler ve atak sonrasında kendilerini yorgun veya sersemlemiş hissederler.2,3

Gerilim tipi baş ağrılarının patofizyolojisi, nedenleri ve tetikleyici faktörler

Baş ağrısı simgesi

Gerilim tipi baş ağrılarının patofizyolojisi4

Migrenlerden farklı olarak gerilim tipi baş ağrısının (GTB) mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. Özellikle boyun etrafındaki kasların gerginliğinden kaynaklanabilir ve stresle ilişkili olabilir.

Migrenlerin patofizyolojisi, nedenleri ve tetikleyici faktörler

Trigeminal bölgede nöronların ateşlenmesi

Migrenlerin patofizyolojisi6

Migrenler kafada bulunan trigeminal sinirin etrafındaki sinirler ve kan damarları (trigeminovasküler sistem) anormal ateşlenecek şekilde tetiklendiğinde ortaya çıkar. Bu durumda trigeminal sinirler vazoaktif nöropeptidler, prostaglandinler ve enflamatuvar sitokinler adı verilen maddeleri üretir ve açığa çıkarırlar.

Salınan bu maddeler sinirin etrafındaki kan damarlarında enflamasyona yol açar ve bu da yakınlardaki ağrı reseptörlerini (nosiseptörler) aktive eder. Nosiseptörler aktifleştiğinde bu duyusal sinirler sinyalleri beynin ağrı duyumunu oluşturmaktan sorumlu bölgelerine (talamus ve serebral korteks gibi) gönderir.

 • Migrenli kadın

  Migrenlerin genetik temeli olduğu düşünülmektedir ve çevresel faktörler bu ağrının migrenli kişileri etkileme biçiminde anlamlı rol oynar.

  Esasında, ebeveynlerden birinde migren varsa bir çocuğun da migrenli olma olasılığı %50 iken, her iki ebeveynde migren varsa çocuklarında migren gelişme riski% 75'e yükselir.

 • Migreni tetikleyen faktörlerin simgeleri

  Migreni tetikleyen nedenler aşağıdaki gibi farklı faktörler olarak sınıflandırılabilir:

  Faktörler Tetikleyiciler
  Duygusal Stres ve kaygı
  Fiziksel Kötü uyku, menstrüasyon, hormonal değişiklikler, egzersiz yapmamak, dehidratasyon
  Beslenmeyle ilgili Kırmızı şarap, perhiz yapmak veya öğünleri atlamak, yapay tatlandırıcılar, monosodyum glutamat (MSG)
  Çevresel Hava değişiklikleri, titreşen ışık
  İlaçlar Vazodilatasyona neden olan ilaçlar (nitratlar), oral kontraseptifler.

Baş ağrısı ve migreni anlamak

Baş ağrısı simgesi

Baş ağrısı ve migrene genel bakış

Baş ağrısı ve migrenin kişilerin yaşamını nasıl etkilediği hakkında daha fazlasını keşfedin.

Genel bakış

Doktor simgesi

Semptomlar kendilerini nasıl gösteriyor?

Gerilim tipi baş ağrısı ve migrenin işaretlerini ve semptomlarını keşfedin. Bunları birbirinden ayırt etmeyi ve ilgili bir uzmana sevk gerektiren “alarm verici” semptomları keşfedin.

Belirtiler ve semptomlar

Migren tedavisi için üçlü kombine analjezik simgesi

Hastalarınıza baş ağrılarını gidermek için ne önerebilirsiniz?

Gerilim tipi baş ağrısı ve migrenin hem farmakolojik olmayan hem de farmakolojik tedavileri hakkında daha fazlasını keşfedin.

Tedavi

Daha fazlasını keşfedin

Panadol Migrestop ürün görseli

Panadol Migrestop

Baş ağrısı ve auralı/aurasız migren ataklarının akut tedavisinde ve hafif ila orta şiddetteki migren baş ağrısının geçici olarak giderilmesinde endike; parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein içeren analjezik.7,8

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınızda ağrı değerlendirmesi için kullanımı kolay bir araca şimdi ulaşın.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Parasetamol +kafeinin moleküler yapısı

Gerilim tipi baş ağrısı için parasetamol ve kafein kombinasyonu

Parasetamol ve kafeinin gerilim tipi baş ağrısı gibi ağrıları tedavi etmeye yardımcı olmak için birlikte nasıl etki gösterdiğini keşfedin

Şimdi keşfedin