Panadol Migrestop

Panadol Migrestop ürün görseli

Migren tedavisinde yeni bir boyut

Baş ağrısı ve auralı/aurasız migren ataklarının akut tedavisinde ve hafif ila orta şiddetteki migren baş ağrısının geçici olarak giderilmesinde endike; parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein içeren analjezik.1,2,10 İbuprofen 400 mg’dan daha etkili olduğu gösterilmiştir.3 Asetilsalisilik asit, parasetamol ve kafein, Avrupa ve Amerika’da 3’lü kombinasyon olarak dernek ve kılavuzlar tarafından önerilmiştir.*

*Avrupa Nörolojik Dernekler Federasyonu Migren İlaç Tedavisi Kılavuzu, Amerikan Başağrısı Derneği  Migren Farmakoterapilerinin Kanıtsal  Değerlendirmesi (Amerikan Nöroloji Akademisi Kılavuzları dahil)

Panadol Migrestop’un ana bileşenlerini gösteren şekil

Panadol Migrestop’un her bir bileşeni migrende rol oynadığı düşünülen mekanizmalara karşı koymak üzere etki gösterir.6-8

250 mg parasetamol, 250 mg asetilsalisilik asit ve 65 mg kafein içeren Panadol Migrestop, baş ağrısı ve auralı/aurasız migren ataklarının akut tedavisinde ve hafif ila orta şiddetteki migren baş ağrısının geçici olarak giderilmesinde endikedir.2,4,5,10

Panadol Migrestop’un etkililiğini gösteren grafik

Migreni hızla* gidermeye yardımcı olur ve etkisi uzun† süre devam eder1

Panadol Migrestop anlamlı olarak daha fazla hastada migren ağrısını 30 dakikada hafif düzeye düşürmeye veya tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve etkisi 6 saate kadar devam eder.1

Panadol Migrestop’un etkililiğini gösteren grafik

Migrenle ilişkili semptomları anlamlı düzeyde iyileştirmeye yardımcı olur1

Panadol Migrestop ağrıyı ve bulantı, ışığa duyarlılık ve sese duyarlılık gibi migrenle ilişkili semptomları anlamlı derecede iyileştirmiştir.1

Panadol Migrestop Ayşe için ne yapabilir?

Migrenli hasta

Ayşe’nin migrenden kurtulmaya ihtiyacı var

Migren atağı sırasında Ayşe başının sağ tarafında zonklayıcı baş ağrısı yaşıyor, midesi bulanıyor ve gürültü ve ışığa tahammül edemiyor. Ayşe yorgun ve stresli bir şekilde bir sonraki migren atağını bekliyor. Onun bütün istediği anneliğin tadını çıkarmaktı fakat uykusuz gecelerle migren rahatsız edici hale geliyor.

Ayşe migrenini kontrol altına almasına yardımcı olacak, tolere edebileceği ve etkili bir tedavi istiyor.

Panadol Migrestop Ayşe’nin migren ağrısını gidermeye yardımcı olacak ilaçların kombinasyonunun güçlü üçlü etkisini içerir. Ayrıca ataklarıyla ilişkili diğer semptomlarını yönetmesine de yardımcı olabilir.

Migren baş ağrılarıyla savaşmak için Panadol Migrestop’u önerin

Panadol Migrestop ürün görseli

Panadol Migrestop

Baş ağrısı ve auralı/aurasız migren ataklarının akut tedavisinde ve hafif ila orta şiddetteki migren baş ağrısının geçici olarak giderilmesinde endike; parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein içeren analjezik.1,2,10

Panadol Migrestop ürün bilgileri

 • Her tablet 250 mg parasetamol, 250 mg asetilsalisilik asit ve 65 mg kafein içerir.

  Yardımcı maddelerin listesi:

  Hidroksipropilselüloz, mikrokristalin selüloz, stearik asit, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), propilen glikol, benzoik asit, karnauba mumu.

 • Baş ağrısında kullanım

  18 yaş ve üstü yetişkinlerde genellikle önerilen doz 1 tablettir. Gerekirse dozlar arasında 4-6 saat arayla 1 tablet kullanılabilir.
  Daha şiddetli ağrılarda 2 tablet kullanılabilir. Gerekirse dozlar arasında 4-6 saat arayla 2 tablet kullanılabilir.
  PANADOL MİGRESTOP baş ağrılarında epizodik olarak, 4 güne kadar kullanılabilir.

  Migrende kullanım

  18 yaş ve üstü yetişkinlerde doktor tarafından farklı bir kullanım önerilmediği takdirde semptomlar başladığında 2 tablet kullanılabilir. Gerektiğinde 4-6 saat arayla 2 tablet alınabilir.
  PANADOL MİGRESTOP migrende epizodik olarak, 3 güne kadar kullanılabilir.
  PANADOL MİGRESTOP baş ağrısı veya migren için günde 6 tabletten (1500 mg parasetamol, 1500 mg asetilsalisilik asit ve 390 mg kafein) daha fazla kullanılmamalıdır.
  Doktor tarafından önerilmediği takdirde belirtilenden daha uzun süreli veya daha yüksek dozda PANADOL MİGRESTOP kullanılmamalıdır.

  Oral yoldan kullanılır. Her dozun tam dolu bir bardak su ile alınması önerilir.

 • Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Bu ürün parasetamol içerir; parasetamol içeren diğer ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Parasetamol, ağrı, ateş, soğuk algınlığı ve grip semptomları tedavisinde kullanılan bir çok ilaçta ve uyku ilaçlarında bulunur. Karaciğer veya böbrek hastalığı olanlarda, parasetamol almadan önce hekime danışmak önemlidir. Ciddi karaciğer hasarı da dahil olmak üzere, fazla kullanımı zararlı olabileceğinden, önerilen dozdan fazlası kullanılmamalıdır.

  Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanmının bırakılması ve altematif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren bir bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

  Genel:

  • PANADOL MİGRESTOP asetilsalisilik asit veya parasetamol içeren diğer ürünlerle birlikte alınmamalıdır.
  • Diğer akut migren tedavilerinde olduğu gibi, daha önce migren tanısı almayan hastalarda şüphe edilen bir migreni tedavi etmeden önce ve atipik semptomlarla gelen migren hastalarında diğer potansiyel ciddi nörolojik sorunların olmadığından emin olunmalıdır.
  • Migren ataklarının >%20’sinde kustuğunu veya >%50’sinde yatak istirahatine ihtiyaç duyduğunu bildiren hastalar PANADOL MİGRESTOP kullanmamalıdır.
  • 2 tablet PANADOL MİGRESTOP kullanımından sonra migren ağrısında azalma olmayan hastalar, doktora danışmalıdır.
  • Baş ağrısı için herhangi bir ağrı kesici tipinin uzun süre kullanımı durumu kötüleştirebilir. Böyle bir durum yaşanıyorsa veya durumdan şüpheleniliyorsa, tedavi durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır. İlacın aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı tanısından, 3 aydan daha uzun süre aşırı ilaç kullanımı olan kronik baş ağrısı (ayda 15 gün veya daha fazla) durumunda şüphelenilmelidir. Bu nedenle, bu ürün 3 aydan daha uzun süre ve ayda 10 günden daha fazla kullanılmamalıdır.
  • Dehidratasyon riski olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (hastalık, diyare, büyük cerrahi operasyonlarda önce veya sonra)
  • PANADOL MİGRESTOP, farmakodinamik özellikleri nedeni ile enfeksiyon semptomlarını gizleyebilir.

  Asetilsalisilik asite bağlı:

  • PANADOL MİGRESTOP, gut, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu, dehidrasyon, kontrol edilemeyen hipertansiyon ve diabetes mellitus hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.
  • Asetilsalisilik asit hemoliz veya hemolitik anemiye sebep olabileceğinden, PANADOL MİGRESTOP şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek doz kullanım, ateş veya akut enfeksiyon gibi faktörler hemoliz riskini artırabilir.
  • Uygulamadan sonra yaklaşık 4 gün boyunca asetilsalisilik asidin trombosit agregasyonu üzerindeki inhibitör etkisi devam ettiği için, PANADOL MİGRESTOP cerrahi operasyonlar (küçük cerrahi operasyonlar, örneğin diş çekilmesi gibi) sırasında ve sonrasında artmış kanama eğilimine neden olabilir.
  • PANADOL MİGRESTOP, doktor gözetiminde olmadan antikoagülan veya trombosit agregasyonunu inhibe eden diğer ilaçlarla birlikte alınmamalıdır.
  • Hemostaz sorunu olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Metroraji veya menoraji durumunda dikkatli olunmalıdır.
  • PANADOL MİGRESTOP alan hastalarda gastrointestinal (GI) kanama veya ülser ortaya çıkarsa kullanım derhal sonlandırılmalıdır. Ölümcül olabilecek GI kanama, ülser veya perforasyon, tüm NSAİİ'ler ile bildirilmiştir. Ciddi GI olay öyküsü veya uyarı semptomları olsun ya da olmasın, tedavinin herhangi bir zamanında gelişebilir. Genellikle yaşlılarda daha ciddi sonuçlar doğurmaktadır. GI kanaması riski, alkol, kortikosteroidler ve NSAİİ'ler ile artabilir.
  • PANADOL MİGRESTOP, bronkospazmı artırabilir ve astım alevlenmelerini (analjezik intoleransı / analjezik-astımı) veya diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları tetikleyebilir. Risk faktörleri bronşiyal astım, mevsimsel alerjik rinit, burun polipleri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya solunum yolunun kronik enfeksiyonlarıdır (özellikle alerjik rinit benzeri semptomlarla bağlantılı ise). Bu aynı zamanda diğer maddelere alerjik reaksiyonlar (örneğin deri reaksiyonları, kaşıntı, ürtiker) gösteren hastalar için de geçerlidir. Bu hastalarda özel önlemlerin alınması önerilmektedir (acil duruma hazırlık).
  • Asetilsalisilik asit ile Reye sendromu arasında muhtemel bir ilişki olduğu için, özellikle belirtilmediği sürece, 18 yaşın altındaki çocuklara ve ergenlere PANADOL MİGRESTOP verilmemelidir. Reye sendromu, beyini ve karaciğeri etkileyen, ölümcül olabilen, çok nadir görülen bir hastalıktır.
  • Asetilsalisilik asit, levotiroksin (T4) veya tri-iodotironin (T3) konsantrasyonlarını etkileyebildiği için, tiroit fonksiyon testlerinin yanlış bir şekilde düşük çıkmasına sebep olabilir.

  Parasetamole bağlı:

  • PANADOL MİGRESTOP, renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu veya alkol bağımlılığı olan hastalara dikkatli kullanılmalıdır.
  • Parasetamolün toksisite riski, diğer potansiyel hepatotoksik veya karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyen ilaçlar (örn., Rifampisin, izoniazid, kloramfenikol, hipnotikler ve fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin dahil antiepileptikler) kullanan hastalarda artabilir. Alkol bağımlılığı öyküsü olan hastalar, hepatik hasar açısından özellikle risk taşımaktadır.
  • Hastalar, parasetamol doz aşımına bağlı şiddetli karaciğer hasarı riski nedeniyle, parasetamol içeren diğer ürünleri aynı anda almamaları yönünde uyarılmalıdır.
  • PANADOL MİGRESTOP kullanırken alkollü içecek kullanımında kaçınılmalıdır, çünkü alkol kullanımı parasetamol ile kombine olarak karaciğer hasarına neden olabilir. Parasetamol alkol bağımlılığı olan hastalara dikkatli kullanılmalıdır.

  Kafeine bağlı:

  • PANADOL MİGRESTOP, gutu, hipertiroidisi ve aritmisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
  • Fazla kafein, tedirginlik, sinirlilik, uykusuzluk ve zaman zaman hızlı kalp atımına neden olabileceğinden, hasta Panadol Migrestop ile birlikte kafein içeren ürünleri sınırlı miktarda kullanmalıdır.

  Kontrendikasyonlar

  • Parasetamol, asetilsalisilik asit veya kafeine veya içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde,
  • Asetilsalisilik asit ya da diklofenak ya da ibuprofen gibi diğer bir nonsteroidal antiinflamatuvar verildikten sonra astım, ürtiker ya da akut rinit gelişmiş olan hastalarda,
  • Şiddetli karaciğer yetmezliği,
  • Şiddetli böbrek yetmezliği,
  • Şiddetli kalp yetmezliği,
  • Aktif gastrik ya da intestinal ülser, gastrointestinal kanama ya da perforasyon ve peptik ülser öyküsü olan hastalarda,
  • Hemofili ya da diğer hemorajik bozukluklar,
  • Haftada 15 mg ya da üzeri dozlarda metotreksat tedavisi,
  • Gebelik (üçüncü trimester) ve laktasyonda.
 • PANADOL MİGRESTOP kullanımı ile karşılaşılan advers reaksiyonların çoğu açıkca doza bağımlı olup, bir kişiden diğerine değişiklik göstermektedir. PANADOL MİGRESTOP ile tedavi edilen 4809 kişiyi kapsayan 16 tek doz klinik çalışmada aşağıdaki advers olaylar bildirilmiştir. Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

  Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000.

  Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

  Seyrek: Farenjit

  Bağışıklık sistemi hastalıkları

  Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık, anaflaktik reaksiyonlar

  Metabolizma ve beslenme hastalıkları

  Seyrek: İştahta azalma

  Psikiyatrik hastalıklar

  Yaygın: Sinirlilik

  Yaygın olmayan: Uykusuzluk

  Seyrek: Anksiyete, öforik ruh hali, gerginlik

  Bilinmiyor: Huzursuzluk

  Sinir sistemi hastalıkları

  Yaygın: Sersemlik

  Yaygın olmayan: Tremor, parestezi, baş ağrısı

  Seyrek: Disgezi, dikkat bozukluğu, amnezi, koordinasyon bozukluğu, hiperestezi, sinüs baş ağrısı

  Bilinmiyor: Migren, uykululuk hali

  Göz hastalıkları

  Seyrek: Göz ağrısı, görüş bozukluğu

  Kulak ve iç kulak hastalıkları

  Yaygın olmayan: Kulak çınlaması

  Kardiyak hastalıkları

  Yaygın olmayan: Aritmi

  Bilinmiyor: Palpitasyon

  Vasküler hastalıkları

  Seyrek: Al basması (flushing), periferal vasküler bozukluklar

  Bilinmiyor: Hipotansiyon

  Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

  Seyrek: Epitaksi, hipoventilasyon, burun akıntısı

  Bilinmiyor: Dispne, astım

  Gastrointestinal hastalıkları

  Yaygın: Mide bulantısı, karında rahatsızlık

  Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, diyare, kusma

  Seyrek: Geğirme, gaza bağlı şişkinlik, disfaji, oral parestezi, tükrük artışı

  Bilinmiyor: Üst karın ağrısı, dispepsi, karın ağrısı, GI hemoraj (üst GI hemoraj, gastrik hemoraj, gastrik ülser hemorajı, duodenal ülser hemorajı, rektal hemoraj dahil), GI ülser (gastrik ülser, duodenal ülser, kalın barsak ülseri, peptik ülser dahil)

  Hepato-bilier hastalıkları

  Bilinmiyor: Hepatik yetmezlik, karaciğer enzimlerinde artış

  Deri ve deri altı doku hastalıkları

  Seyrek: Hiperhidroz, deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, alerjik ödem, akut generalize eksantematöz püstülozis, eritema multiform, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (fatal sonuçlar dahil)

  Bilinmiyor: Eritem, döküntü (rash), anjiyoödem,

  Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

  Seyrek: Kas-iskelette sertlik, boyun ağrısı, sırt ağrısı, kas spazmları

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

  Yaygın olmayan: Yorgunluk, gerginlik

  Seyrek: Asteni, göğüs rahatsızlığı

  Bilinmiyor: Malazi, anormal hissetme

  Araştırmalar

  Yaygın olmayan: Kalp atış hızı artışı

Daha fazlasını keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için hazırlanan bilgilendirici materyalleri gözden geçirin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Panadol Migrestop’un içerdiği etken maddeleri gösteren şekil

Baş Ağrısı ve Migren tedavisi

Parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafeinin migreni tedavi etmek için birlikte nasıl çalıştığı hakkında daha fazlasını öğrenin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hekim Kaynakları

Hekim Kaynakları

Yeniliklerimizin ardındaki bilimi keşfedin

DAHA FAZLA KEŞFEDİN