Parasetamolün ardındaki bilim

Parasetamol analjezik ve antipiretik etkisini prostaglandinleri inhibe ederek gösterir. Bununla birlikte, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlardan (NSAİİ’ler) farklı olarak, herhangi bir antiinflamatuvar özelliğe sahip değildir ya da gastrointestinal istenmeyen etkiler ile ilişkili değildir.1

Parasetamolün kimyasal yapısı

Parasetamol hakkında temel bilgiler

Tüm dünyada parasetamol veya asetaminofen en sık kullanılan, reçetesiz de satılabilen analjezik ve antipiretik ilaçlardan biridir. Etkin maddenin her iki ismi de kimyasal adından türetilmiştir: N-asetil-para-aminofenol.1 Ateşi ve ağrısı olan çocuklarda kullanım için ilk kez 1955’de pazara sunulmuş olan parasetamol, güncel olarak tek bir bileşik halinde veya kafein ve asetilsalisilik asit2 gibi diğer ilaçlarla kombine olarak çok bileşenli preparatların bir etken maddesi şeklinde formüle edilmiştir.2

Parasetamol belirtilen şekilde alındığında minimum ölçüde ciddi yan etkiler gözlenmiştir.15

 • Endikasyon sembolü

  Parasetamol hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ateş ve ağrı kesici tedavi için kullanım onaylıdır.1 NSAİİ’lere göre sınırlı yan etkilere sahip olduğundan, parasetamol bronşiyal astım, mide ülserleri, kan pıhtılaşma sorunları (örn. hemofili) ve asetilsalisilik aside aşırı duyarlılığı olan kişiler gibi belirli hasta gruplarında tercih edilen ilaçtır.1

  İlave etkin maddelere bağlı olarak çoklu etkili parasetamol formülasyonları da mevcuttur. Bunlar, migren ve gerilim tipi baş ağrıları için parasetamole ek olarak kafein ve asetilsalisilik asit içerir.4,5

  Daha fazla keşfedin

 • DSÖ’nün ağrı tedavisi kılavuzu

  Ağrı tedavisinin üç basamağının hepsinde önerilmektedir1

  Parasetamol Dünya Sağlık Örgütü tarafından ağrı tedavisinin üç basamağının tümünde önerilen bir ilaçtır. Esas olarak, uzun süredir devam eden (kronik) hafif/orta derecede ağrısı olan hastalarda (örn. osteoartrit ağrısı) ilk sırada tercih edilen ilaçtır.1

  Daha fazla keşfedin

   

 • Klinik tavsiye sembolü

  Parasetamol aşağıdaki durumlarda hafif veya orta şiddette ağrının tedavisi için, tanınmış, uluslararası uzman dernekler tarafından önerilen 1.basamak tedavi seçeneğidir6-13:

  • diz osteoartriti (koşula bağlı olarak önerilir)
  • yaşlılarda kronik ve inatçı ağrı
  • gerilim tipi baş ağrısı veya akut migren için kombine tedavinin bir parçası olarak
  • NSAİİ’lerin önerilmediği, vektörle bulaşan hastalıkla ilişkili ağrı ve ateş

  Daha fazla keşfedin

 • Ateşi düşürmede parasetamolün etkililiğini gösteren grafik

  Ateşi 30 dakika içinde düşürür ve etkisini 6 saate kadar sürdürür14

  Randomize, kontrollü bir çalışmada, parasetamol (500 mg veya 1000 mg), asetilsalisilik asit (500 mg veya 1000 mg) ya da plasebo, bir viral üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı komplikasyonsuz akut ateşi olan 392 yetişkine verilmiştir. Parasetamol 500 mg, plasebo grubuna kıyasla ateşi 30 dakika gibi kısa bir sürede hızla düşürmüş ve etkisi en az 6 saat devam etmiştir.14

 • Parasetamolün yarılanma ömrünü gösteren grafik

  Vücuttan 24 saat içinde atılır15,16*

  Parasetamol yaklaşık 2,5 saatlik kısa bir yarı ömre sahiptir yani sağlıklı yetişkinlerin çoğunda ağız yoluyla alındıktan sonra 24 saat içinde vücuttan atılır. Parasetamol yaşlılar için de uygundur çünkü çoklu dozajdan (günde üç kez 1000 mg) sonra bile vücutta birikmez.15,16

Parasetamol içeren Panadol ürün portföyünü keşfedin

Panadol Extra ürün görseli

Panadol Extra

Hafif ve orta şiddette ağrılar (baş ağrısı, migren, dismenore, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları, osteoartrite bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde endike “çift” etkin maddeli formülasyon içerir.5-9,11

Daha fazlasını keşfedin

Hekim Kaynakları

Hekim Kaynakları

Yeniliklerimizin ardındaki bilimi keşfedin

Daha fazla keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için hazırlanan bilgilendirici materyalleri gözden geçirin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN