Ateş: Tedavi

Ateşi olan erkek

Ateşler genellikle çocuk rahatsızlandığında tedavi edilir.

Bu durum hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerlidir. Ateşin vücutta bir şeyler olduğuna dair bir işaret olduğunu ve ateşi tedavi etmenin onun altta yatan nedenini tedavi etmediğini akılda tutmak da önemlidir.1,2

Bununla birlikte, 3 aylıktan küçük, > 38°C ateş ve diğer “alarm verici” semptomları olan çocuklar bir doktor tarafından görülmelidir.2,3

Yetişkinlerde ateşin tedavisi

Ateşi olan erkek

Yetişkinlerde ateşin değerlendirilmesi2,4,5

Bir hastanın ateşi olup olmadığını belirlemek için yetişkinlerde en sık kullanılan yöntem bir termometrenin dil altına yerleştirilmesiyle vücut ısısının ölçülmesidir (ağızdan ateş ölçme yöntemi).

Vücut sıcaklığı > 38°C ise hastanın ateşinin olduğunu düşünün.

Ateşin nedenini, “alarm verici” semptomları ve hastanın ateş düşürücü ilaçları dışında herhangi bir tedavi tavsiyesine ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için hastaya başka semptomları olup olmadığını sormayı unutmayın.

Belirtiler ve semptomlar

 • Vaka öyküsü alan doktor

  Yetişkin hastalara ateş sırasında rahatsızlık hissini azaltmaya yardımcı olmak için aşağıdakileri yapmaları önerilebilir:

  Bol bol sıvı tüketerek hidratasyonu sürdürmek
  Su ve sıvılar sıvı kaybını telafi edecek ve ateşe sıklıkla eşlik eden dehidrasyon ile savaşmaya yardımcı olacaktır
  Dinlenmek vücudun toparlanmasına yardımcı olacaktır; ağır veya zorlu fiziksel aktivite vücut ısısını daha da yükseltebilir
  Hafif giysiler giymek ve odayı serin tutmak da faydalı olabilir
 • Ateşin tedavisi

  Bir yetişkindeki düşük dereceli ateş herhangi bir ilaç gerektirmez. Ancak hasta kendisini rahatsız hissediyorsa veya ateşi yüksekse o zaman reçetesiz antipiretikler önerilebilir. En sık kullanılan iki antipiretik parasetamol veya bir nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) olan ibuprofendir.

  Bir tedavi tavsiye etmeden önce ilaçların alımıyla ilgili olarak aşağıdakileri de içeren önlem ve kontrendikasyonlardan herhangi birinin olup olmadığını anlamak için hastayla konuşun:

  Aşağıdakiler varsa parasetamol önerilebilir

  Aşağıdakiler varsa NSAİİ’ler önerilebilir

  Belirli ilaçlar kullanıldığında kanama riskinde artış söz konusudur; örn., asetilsalisilik asit, varfarin, kortikosteroidler, NSAİİ’leri içeren diğer ilaçlar

  Halen belirli antihipertansif ilaçlar kullanılıyorsa; örn. angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, angiotensin II reseptör blokörleri veya diüretikler

  Hastada kronik böbrek hastalığı varsa (parasetamol ile risk daha düşüktür fakat doz uzun süre kullanımda günde 3 gramı aşmamalıdır)

  Peptik ülser hastalığı

  Kardiyovasküler hastalık

  Belirli epilepsi ilaçlari (örn., karbamazepin) halihazırda kullanılıyorsa veya alkol istismarı mevcut ise parasetamol toksisitesi riskinde artış söz konusudur

Çocuklarda ateşin tedavisi

Ateşli çocuk

Çocuklarda ateşin değerlendirilmesi12,13

Rektal yolla ölçülen sıcaklık 3 yaşına kadar olan çocuklarda ateşi ölçmek için önerilen yöntemdir. 3 yaşından büyük çocuklarda vücut sıcaklığı ölçüm yöntemleri ağızdan (dil altı), koltuk altından veya kulaktan ateş ölçümlerini içerir. Ancak bunlardan son ikisinin doğruluğu daha azdır.12,13

Büyüklerde olduğu gibi, çocuklarda da ilgili bir uzmana yönlendirilmesi gereken“acil durum” semptomları için diğer eş zamanlı semptomları değerlendirin.12,13

Belirtiler ve semptomlar

 • Çocuk ve adam

  Ateşi olan çocukların ebeveynlerine çocukların ateşi yükseldiğinde aşağıdakileri yapmaları önerilebilir:1

  Çocuğa mümkün olduğunca hafif giysiler giydirilmelidir çünkü kat kat giysiler vücut ısısını hapseder ve ateşin yükselmesine neden olur
  Çocuğu meyve suları gibi sıvıları içmeye ve hatta buzlu şeker yemeye teşvik edin
  Çocuğa ılık suyla banyo yaptırın
  Vücudun alın, kasık ve el bileği gibi belirli bölgelerinin üzerine soğuk bezler koyun
 • Bebek

  Çocuklarda ateşin yönetimiyle ilgili genel öneriler şunlardır: 3 aylıktan küçük ve ≥ 38°C ateşi olan bebekler başka işaretler ve semptomların varlığına bakılmaksızın bir uzmana götürülmelidir; 3 aylıktan büyük çocuklar ise “alarm verici” semptomlar sergilemedikleri müddetçe gözlemlenebilir ve/veya reçetesiz ilaçlarla tedavi edilebilir.

  İlaçlarla tedavi, sadece çocuğun vücut ısısı > 38,9°C ise ya da çocuk rahatsız görünüyorsa daha düşük bir ateşte önerilmelidir.

  Ateş için piyasada mevcut olan ilaçlar arasında parasetamol, ateşi düşürmede etkili olması ve çocukların midelerine karşı nazik olması nedeniyle çocuklarda ateş tedavisi için önerilen birinci basamak tedavidir.

Ateşi anlamak

Ateş simgesi

Ateşe genel bakış

Ateş hakkında temel bilgileri keşfedin

Genel bakış

Ateşli çocuk

Ateşin nedenleri nedir?

Ateşin nedenleri hakkında daha fazlasını keşfedin

Nedenler

Doktor simgesi

Semptomlar kendilerini nasıl gösteriyor?

Ateşin belirtileri ve semptomlarıyla ilgili bilgilerinizi tazeleyin ve ilgili bir uzmana sevk gerektiren “alarm verici” semptomları keşfedin.

Belirtiler ve semptomlar

Daha fazlasını keşfedin

Parasetamolün kimyasal yapısı

Parasetamolün ardındaki bilim

Parasetamol ile ilgili temel bilgiler, etki mekanizması ve daha fazlasını keşfedin.

Daha fazla keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için hazırlanan bilgilendirici materyalleri gözden geçirin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hekim Kaynakları

Hekim Kaynakları

Yeniliklerimizin ardındaki bilimi keşfedin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN