Yaygın ağrı türleri

Eklem ağrısı ve OA ağrısı simgesi

Eklem ağrısı ve osteoartrit

Eklemlerde ağrı, enflamasyon veya tutukluk kişilerin özgürce hareket etme ve gündelik işlerini gerçekleştirme yeteneğini etkileyebilir, onların özgüvenini azaltabilir ve başarmayı hedefledikleri şeyleri sınırlayabilir.1,2

Ağrıyı ve alevlenmeleri yönetmek3–5 ve hastaların hareketli kalmalarına yardımcı olmak için, eğitimin yanısıra çeşitli farmakolojik ve farmakolojik olmayan teknikler mevcuttur.

Eklem ağrısı ve osteoartritin nasıl tedavi edilebileceğini keşfedin.

İncinmeler ve Burkulmalar simgesi

İncinmeler ve burkulmalar

Burkulma veya incinmeden sonra ortaya çıkan ağrıyı içeren kas ağrısı özellikle 18–34 yaş arası kişilerde yaygındır,6 ve incinmeler ve burkulmalar spor yapan kişilerde daha sık görülür.7

Bu yumuşak doku yaralanmaları ağrının sık karşılaşılan nedenlerinden biridir, ancak çeşitli fizyoterapi ve farmasötik girişimler ile yönetilebilir7 ve hastaların yaşamlarından tekrar keyif almalarına yardımcı olabilir.

İncinmeler ve burkulmaların nasıl tedavi edilebileceğini keşfedin.

Bel ağrısı simgesi

Bel, sırt ve boyun ağrısı

Sırt ağrısı çoğu kişide yaşamlarının herhangi bir döneminde ortaya çıkan bir semptomdur. Bel ağrısı çok yaygın bir sorundur ve kişinin yaşamı, aktiviteleri ve mutluluğu üzerinde anlamlı bir olumsuz etki yaratır.8,9

Sırt ağrısının altta yatan nedenlerini ortaya çıkarmak zor olabilir fakat hastaların kendi ağrılarını gidermesine yardımcı olan etkili semptomatik tedaviler mevcuttur.10,11

Sırt ağrısının nasıl tedavi edilebileceğini keşfedin.

Ateş simgesi

Ateş

Ateş çeşitli klinik durumlarda gözlenen yaygın bir işaret ve semptomdur ve vücudun hastalandığında verdiği doğal bir tepkidir.

Ateşin tedavisi yetişkinlerde ve çocuklarda farklıdır ve hem farmakolojik hem de farmakolojik olmayan yaklaşımlar yükselmiş vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabilir.12–15

Ateşin nasıl tedavi edilebileceğini keşfedin.

Baş ağrısı ve migren

Baş ağrısı ve migren

Baş ağrısı ve migren yaygındır ve kişinin işlevlerinde aksamaya neden olabilir.16 Ayırıcı tanıda değerlendirme, diğer daha ciddi nedenleri dışlamak17 ve uygun tedavi verebilmek için önemlidir.

Baş ağrısı ve migrenin nasıl tedavi edilebileceğini keşfedin.

Eğitim Modülleri

Ağrı tedavisinde bilgi ve becerilerinizi daha da geliştirmenize yardımcı olacak eğitim kaynaklarını burada bulabilirsiniz.

Daha fazlasını keşfedin

İlgili materyaller