Ateş: Nedenler

Ateşi olan erkek

Ateş nasıl oluşur?

Ateş, hipotalamus normal vücut sıcaklığını daha yüksek bir seviyeye ayarladığı zaman oluşur. Her ne kadar vücut, oluşan ısıyı uzaklaştırdığı ısıyla dengelemeye devam etse de, ayarlanmış derece şimdi daha yüksek olduğundan vücut sıcaklığı yükselir.1

Vücut sıcaklığındaki artış, vücudu istila eden mikroorganizmalar, kanser hücreleri veya herhangi bir yabancı maddeye karşı yanıt olarak sitokin adı verilen belirli kimyasal moleküllerin salınmasını içeren çeşitli nedenlerle gerçekleşir. Ayrıca, vücudun kendisini istila eden yabancı maddelere karşı korumak için beyaz kan hücreleri ve antikorları üretmesine yanıt olarak da vücut ısısı artar.2

Ateşin yaygın nedenleri

Ateşli çocuk

Ateşin enfeksiyona bağlı nedenleri3,4

Herhangi bir enfeksiyon türü vücudun ateş ile yanıt vermesine yol açabilir. Bunlar viral ve bakteriyel enfeksiyonları içerir. Bazı örnekler aşağıda gösterilmektedir:

Viral enfeksiyonlar

Soğuk algınlığı

Grip

Menenjit

Deng humması

Gastroenterit

Bakteriyel enfeksiyonlar

Dizanteri

Bakteriyel pnömoni

Tüberküloz

Deri enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları

Otitis media (kulak enfeksiyonları)

Göz enfeksiyonları

 • Ateşi yükselmiş kadın

  Bir kişide ateşin enfeksiyon nedeniyle gelişmesi daha yaygın bir durum olsa da, ateşin enfeksiyona bağlı olmayan nedenleri de vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

  Otoimmün hastalıklar

  Sistemik lupus eritematozus (SLE)

  Romatoid artrit

  Kanserler

  Lösemiler

  Lenfomalar

  İlaç ile indüklenen

  Sulfa sınıfındaki ilaçlar

  Bazı anti-epileptik ilaçlar

  Antiretroviral ilaçlar (HIV tedavisi için)

  Bazı antiaritmik ilaçlar (örn. amiadaron)

  Kristal ile indüklenen artropatiler Gut (eklemlerde ürik asit birikimi)
  Tromboembolizm Derin ven trombozu
  Abdominal hastalıklar Akut pankreatit
  Merkezi sinir sistemi hastalıkları İnme (hemorajik ve iskemik)
 • Gülümseyen bebek

  Çocuklarda ateşin daha sık karşılaşılan nedenlerinden bazıları şunlardır:

  Üst solunum yolu enfeksiyonları
  Grip
  Kulak enfeksiyonları
  Roseola (bir virüsten kaynaklanır ve döküntüye neden olur)
  Tonsillit (bademcik iltihabı)
  Yaygın çocukluk çağı hastalıkları (örn., suçiçeği)
  Bağışıklamalardan (aşılar) sonra

  Bununla birlikte, yaygın inanışın aksine diş çıkarmak ateşe neden olmaz. Diş etlerinin tahriş olması sebebiyle vücut ısısında hafif bir artış olabilir ancak bu artış ateş şeklinde sınıflanacak kadar yüksek değildir.7 Bu bilgiyi akılda tutmak önemlidir çünkü diş çıkaran bir çocuk ateşlenirse altta yatan ve tedavi edilmesi gereken bir enfeksiyon mevcut olabilir.

Ateşi anlamak

Belirtiler ve semptomlar

Ateşe genel bakış

Ateş hakkındaki temel bilgileri keşfedin.

Genel bakış

Doktor simgesi

Semptomlar kendilerini nasıl gösteriyor?

Ateşin belirtileri ve semptomlarıyla ilgili bilgilerinizi tazeleyin ve ilgili bir uzmana sevk gerektiren “alarm verici” semptomları keşfedin.

Belirtiler ve semptomlar

İlaçlar

Ateşi olan hastalarınıza ne önerebilirsiniz?

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ateşin farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavileri hakkında daha fazlasını keşfedin.

Tedavi

Daha fazlasını keşfedin

Panadol Extra ürün görseli

Panadol Extra

Hafif ve orta şiddette ağrılar (baş ağrısı, migren, dismenore, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları,osteoartrite bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde endike “çift” etkin maddeli formülasyon içerir.8-13

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için hazırlanan bilgilendirici materyalleri gözden geçirin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hekim Kaynakları

Hekim Kaynakları

Yeniliklerimizin ardındaki bilimi keşfedin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN