Ateş: Belirtiler ve Semptomlar

Ateşi olan erkek

Vücut sıcaklığı bir enfeksiyon veya başka herhangi bir sekonder nedene bağlı olarak yükseldiğinden ateş, geçici bir durumdur. Vücutta araştırılması gereken bir şeyler olduğuna dair bir işarettir.1

Ateşlenen yetişkinler genellikle rahatsızlık hissedebilirler ve vücut sıcaklığı 39,4°C’ye veya üstüne çıkmadıkça çok fazla bir sorun oluşturmaz.1Çocuklarda 38°C’den yüksek vücut sıcaklığı ateşe işaret eder.2

Ateşin semptomları

Ateşi yükselmiş erkek

Yetişkinlerde ateşin semptomları1,3

Yetişkinlerde ateş semptomları terleme, üşüme ve titreme, baş ağrısı, kas sızıları, iştah kaybı, sinirlilik, dehidratasyon ve genel bir güçsüzlük hissini içerir.

Diğer semptomlar ateşin nedenine bağlı olarak değişir. Bazı örnekler şunlardır:

Neden

Semptomlar

Dizanteri veya gastroenterit

Kusma

Diyare (kan mevcut olabilir veya olmayabilir)

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Öksürük

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Sinüs veya burun tıkanıklığı

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yapma sırasında ağrı

Sırt ağrısı

İdrara çıkma sıklığında artış

Deri veya yumuşak doku enfeksiyonu

Döküntü veya apse gibi bir enfeksiyon odağı

Ateşli çocuk

Çocuklarda ateş semptomları1,2

Vücut sıcaklığının 38°C’nin üzerine çıkması dışında, çocuklar yetişkinlerden farklı ateş semptomları sergileyebilirler.1,2

Ateşi olan çocuklar normalde olduğu kadar hareketli veya konuşkan olmayabilir veya daha huysuz, daha az iştahlı olabilir fakat daha fazla susayabilirler. Cildine dokunulduğunda çocuk sıcak veya ılık olabilir.2

Yetişkinlerde olduğu gibi, ateşin nedeniyle ilişkili diğer semptomlar da belirgin olacaktır.

Ateşi yükselmiş kadın

“Alarm verici” semptomların fark edilmesi1,4

Ateşlenen yetişkinlerdeki “alarm verici” semptomlar:

şiddetli baş ağrısı
olağandışı deri döküntüsü
parlak ışığa olağandışı duyarlılık
Ense sertliği veya baş öne edildiğinde ağrı olması
zihinsel konfüzyon (karışıklık)
devamlı kusma
solunum güçlüğü veya göğüs ağrısı
karın ağrısı
konvülsiyonlar veya nöbetler

Ateşlenen çocuklardaki “alarm verici” semptomlar:

cilt, dudaklar veya dil renginin mavileşmesi
sosyal işaretlere cevap vermez, yatağından çıkarıldığında uyanmaz veya tiz bir sesle, zayıf ya da devamlı ağlama mevcuttur
hırıltı vardır veya göğüs kafesi içeri çöker
cilt kuru görünür
çocuk 3 aylıktan küçükse ve > 38°C ateş, renkli döküntü, ense sertliği veya nöbetler varsa

Ateşi anlamak

Ateşli çocuk

Ateşe genel bakış

Ateş hakkında temel bilgileri keşfedin.

Genel bakış

Ateş simgesi

Ateşin nedenleri nedir?

Ateşin nedenleri hakkında daha fazlasını keşfedin.

Nedenler

İlaçlar

Ateşi olan hastalarınıza ne önerebilirsiniz?

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ateşin farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavileri hakkında daha fazlasını keşfedin.

Tedavi

Daha fazlasını keşfedin

Panadol Extra ürün görseli

Panadol Extra

Hafif ve orta şiddette ağrılar (baş ağrısı, migren, dismenore, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları,osteoartrite bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde endike “çift” etkin maddeli formülasyon içerir.5-10

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için hazırlanan bilgilendirici materyalleri gözden geçirin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN

Hekim Kaynakları

Hekim Kaynakları

Yeniliklerimizin ardındaki bilimi keşfedin.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN