Formuła NovaMin

Formuła NovaMin tworzy warstwę przypominającą hydroksyapatyt na powierzchni zębiny i wewnątrz kanalików zębinowych

W produkcie Sensodyne Odbudowa i Ochrona specjalnie zastosowano technologię NovaMin w celu naprawy odsłoniętej zębiny:*1–7

 • Po wejściu w kontakt ze śliną NovaMin inicjuje kaskadę wymian jonowych
 • Powoduje to wzrost poziomu pH w miejscowym środowisku, co pozwala NovaMin wiązać się z włóknami kolagenowymi w odsłoniętej zębinie
 • Po związaniu z zębiną cząstki NovaMin działają jak zbiorniki wapnia i fosforanów, tworząc na odsłoniętych kanalikach zębinowych trwałą, naprawczą warstwę przypominającą hydroksyapatyt, aby pomóc w ochronie przed bólem związanym z nadwrażliwością zębiny

*Tworzy warstwę ochronną w miejscu występowania wrażliwości zębów. Szczotkować zęby dwa razy dziennie, aby zapewnić długotrwałą ochronę przed nadwrażliwością

Czytaj dalej

Obraz warstwy przypominającej hydroksyapatyt z mikroskopu SEM

NovaMin tworzy twardą warstwę przypominającą hydroksyapatyt na odsłoniętej zębinie oraz wewnątrz odsłoniętych kanalików zębinowych*1,2

Widoczny na obrazie z mikroskopu SEM przekrój poprzeczny in vitro warstwy przypominającej hydroksyapatyt utworzonej przez przesycony roztwór NovaMin w sztucznej ślinie po pięciu dniach (bez szczotkowania).1

SEM: skaningowy mikroskop elektronowyObraz SEM na podstawie: Earl i wsp. 20111 *Tworzy warstwę ochronną w miejscu występowania nadwrażliwości zębów. Szczotkować zęby dwa razy dziennie w celu zapewnienia trwałej ochrony przed nadwrażliwością

NovaMin pomaga utworzyć warstwę ochronną na odsłoniętej zębinie1,2

 • Obraz z mikroskopu TEM zębiny w powiększeniu do 2000 nm

  Obraz z mikroskopu TEM zębiny w powiększeniu do 2000 nm

  Zamknięty kanalik zębinowy biegnie od góry do dołu obrazu.1

  Obraz z mikroskopu TEM zębiny w powiększeniu do 500 nm

  Obraz z mikroskopu TEM zębiny w powiększeniu do 500 nm

  Obraz w dużym powiększeniu przedstawiający NovaMin jako materiał zamykający kanaliki zębinowe, który przylega do wewnętrznej ściany kanalika zębinowego.1

  Obraz z mikroskopu TEM zębiny w powiększeniu do 200 nm

  Obraz z mikroskopu TEM zębiny w powiększeniu do 200 nm

  Bardzo duże powiększenie poprzedniego obrazu przedstawiające krystaliczny fosforan wapnia osadzający się w sąsiedztwie i wśród włókien kolagenowych w zębinie.1

  TEM: transmisyjny mikroskop elektronowyObrazy z mikroskopu TEM przedstawiają zębinę po 5 dniach stosowania preparatu NovaMin w warunkach in vitro i pochodzą z publikacji Earl i wsp. 20111

 • Obrazy powierzchni zębiny ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)

  Obrazy powierzchni zębiny ze skaningowego mikroskopu elektronowego przed szczotkowaniem przy użyciu pasty do zębów z formułą NovaMin oraz warstwa ochronna utworzona po szczotkowaniu1

  NovaMin to szkło biologiczne, które wykorzystuje naturalne składniki budulcowe zębów3 do remineralizacji odsłoniętej zębiny, tworząc krystaliczną warstwę przypominającą hydroksyapatytową.1,3,6–11

  Wapń i fosfor to dwa główne składniki hydroksyapatytu – minerału, z którego utworzone są zęby – jest to klucz do mechanizmu działania NovaMin

 • Wykresy rentgenowskie zębiny

  Stosunek Ca:P w warstwie przypominającej hydroksyapatyt wynosi ~1,67, czyli jest podobny jak w przypadku zębiny i hydroksyapatytu1

  Nałożone na siebie wykresy z mikroskopii EDX (obrazowanie rentgenowskie z dyspersją energii) dla nowej warstwy naprawczej* (warstwy przypominającej hydroksyapatyt) oraz dla powierzchni zębiny potwierdzają ich podobny skład nieorganiczny.

  *Tworzy warstwę ochronną w miejscu występowania wrażliwości zębów. Stosować do szczotkowania zębów dwa razy dziennie, aby zapewnić długotrwałą ochronę przed nadwrażliwością

 • Wykres (%) zębów kwalifikujących się jako nadwrażliwe

  Redukcja o 53% zębów zakwalifikowanych jako nadwrażliwe w teście odparowania powietrza (skala wrażliwości Schiffa) po 24 tygodniach szczotkowania zębów dwa razy dziennie pastą do zębów Sensodyne Odbudowa i Ochrona z 5% NovaMin.*13,14

  Wykres na podstawie danych własnych GSK RH0189713*Zęby kwalifikujące się jako nadwrażliwe spełniały następujące kryteria włączenia: oznaki EAR, GI ≤1, mobilność kliniczna=0, brak wykluczenia uzębienia i nadwrażliwość na kwalifikujący podmuch powietrza. Populacja ITT (n=75)

 • wykres redukcji nadwrażliwości zębiny

  2,2 krotna redukcja nadwrażliwości zębiny w odpowiedzi na ucisk dotykowy po 24 tygodniach szczotkowania zębów dwa razy dziennie pastą do zębów Sensodyne Odbudowa i Ochrona z 5% NovaMin.*13,14

  Wykres na podstawie danych własnych GSK RH0189713

  *Maksymalny ucisk dotykowy wynosił 80 g. Wzrost progu dotykowego wskazuje na redukcję nadwrażliwości zębiny. Populacja ITT (n=75)

Odbudowa i Ochrona

Pasta do zębów Sensodyne Odbudowa i Ochrona

Pasta do zębów Sensodyne Odbudowa i Ochrona wykorzystuje technologię NovaMin.

Sensodyne – wiodąca na świecie pasta do zębów nadwrażliwych

Ikona zęba

Nadwrażliwość zębiny

Dowiedz się więcej na temat nadwrażliwości zębiny.

Dowiedz się więcej

Logo Sensodyne

Produkty Sensodyne

Sprawdź, jak produkty Sensodyne mogą pomóc Twoim pacjentom.

Dowiedz się więcej

Ikona zasobów dla pacjentów

Materiały dotyczące opieki nad pacjentami

materiały zasoby dla swoich pacjentów.

Dowiedz się więcej