Podstawy naukowe Sensodyne: formuła z azotanem potasu

Mechanizm działania azotanu potasu

Formuły zawierające azotan potasu tworzą z czasem ochronę, pomagając depolaryzować zakończenia nerwowe w miazdze zęba 3–6.

Formuły Sensodyne z potasem zawierają 5% azotanu potasu. Potas jest składnikiem, co do którego udowodniono klinicznie, że zmniejsza nadwrażliwość zębiny:3–6

  • Jony potasowe mogą przenikać do odsłoniętych kanalików zębinowych
  • Nagromadzenie jonów potasowych z czasem pomaga znieczulić nerwy w miazdze zęba, czyniąc je niewrażliwymi na bodźce powodujące nadwrażliwość
Kanaliki zębinowe i azotan potasu

Azotan potasu powoduje znieczulenie nerwów (depolaryzacje zakończeń nerwowych) poprzez nagromadzenie jonów potasowych, przez co nerwy stają się mniej wrażliwe na bodźce powodujące ból3–8

Preparaty na bazie azotanu potasu działają wewnątrz zębiny, docierając do źródła powstawania nadwrażliwości.3–8

Sensodyne Deep Clean: formuła o niskim współczynniku ścieralności

Wykres słupkowy średnich ubytków zębiny

Opracowana specjalnie dla zębów nadwrażliwych1

Odsłonięta zębina jest nawet 10 razy bardziej miękka niż szkliwo i dlatego należy ją traktować ostrożnie. Pasty do zębów Sensodyne Deep Clean z azotanem potasu są pastami o niskim stopniu ścierania. W badaniu in situ wykazano, że mają one mniejszy wpływ na utratę zębiny niż pasty o średniej lub wysokiej ścieralności.*9

Wykres na podstawie danych własnych GSK 20101 *Po 15 dniach stosowania *Pasta do zębów z azotanem potasu charakteryzuje się niską ścieralnością

Opakowanie Deep Clean

Sensodyne Deep Clean

Pasta do zębów Sensodyne Deep Clean zawiera azotan potasu

Sensodyne – wiodąca na świecie pasta do wrażliwych zębów

Ikona zęba

Nadwrażliwość zębiny

Dowiedz się więcej na temat nadwrażliwości zębiny.

Dowiedz się więcej

Logo Sensodyne

Seria Sensodyne

Sprawdź, jak Sensodyne może pomóc Twoim pacjentom.

Dowiedz się więcej

Ikona zasobów dla pacjentów

Zasoby dla pacjentów

Pobierz zasoby dla swoich pacjentów.

Dowiedz się więcej