Formuła z fluorkiem cyny

Formuła z fluorkiem cyny przyspiesza zamykanie odsłoniętych kanalików zębinowych

Unikalna formuła – zawierająca aktywny fluorek cyny i bioadhezyjny polimer– przyspiesza zamykanie kanalików zębinowych poprzez:1

 • Zapewnienie lepszej bioadhezji*3
 • Tworzenie rusztowania przypominającego żel, które utrzymuje związek cyny na miejscu1

*w porównaniu z pastą do zębów zawierającą 0,454% fluorku cyny i niższy poziom polimeru

Reprezentatywny obraz FIB-SEM kanalików zębinowych

Sensodyne Ultraszybka Ulga z formułą fluorku cyny zamyka odsłonięte kanaliki zębinowe, zapobiega przemieszczaniu się w nich płynu1,3–5

Reprezentatywny obraz FIB-SEM kanalików zębinowych po zastosowaniu Sensodyne Ultraszybka Ulga (połączenie wielu technik obrazowania – STEM-EDS, DSIMS, FIB-SEM/EDS). Wykazano, że formuła fluorku cyny wnika do kanalików zębinowych.4,5

DSIMS: dynamiczna wtórna spektrometria mas jonów; FIB-SEM/EDS: skaningowy mikroskop elektronowy z ogniskowaniem wiązki jonów/spektroskopia z dyspersją energii; STEM-EDS: skaningowy transmisyjny mikroskop elektronowy/spektroskopia z dyspersją energii

Klinicznie potwierdzona szybka ulga6–8

 • bezwodna formula przygotowana do reakcji w jamie ustnej
  • Bezwodna formuła gwarantuje, że fluorek cyny ulegnie aktywacji dopiero w kontakcie ze śliną
  • Polimer zyskuje właściwości adhezyjne w ślinie, przylegając do zębiny i pomagając w wiązaniu jonów cyny
 • Redukcja przepływu płynu

  Pasta do zębów Sensodyne Ultraszybka Ulga zawiera unikalną formułę fluorku cyny z ułatwiającym blokowanie kanalików zębinowych polimerem bioadhezyjnym – wykazano, że zmniejsza ona przepływ płynu przez kanaliki zębinowe o 127% w porównaniu ze zwykłą pastą do zębów z fluorkiem cyny po jednorazowym zastosowaniu in vitro.*1

  Wykres na podstawie Khan i wsp. 20171SnF2: fluorek cyny *w porównaniu z pastą do zębów zawierającą 0,454% fluorku cyny i niższym poziomem polimeru. Choć substancje aktywne są takie same, to jednak sposób opracowania pasty do zębów wpływa na sposób jej działania.1 W czterodniowym badaniu przewodnictwa hydraulicznego mierzono przepływ płynu przez kanaliki zębinowe po zastosowaniu dwóch formuł pasty do zębów. Przepływ płynu mierzono po wstępnym leczeniu oraz w dniach 1–4. Zastosowano model przewodności hydraulicznej Pashleya i przepuszczano roztwór Earlesa przez kanaliki zębinowe, stosując symulację ciśnienia miazgi zęba

 • Obrazy SEM zębiny

  Obrazy SEM in vitro powierzchni zębiny po 2 minutach ekspozycji na zawiesinę pasty do zębów Sensodyne Ultraszybka Ulga przy szczotkowaniu dwa razy dziennie.9

  SEM: skaningowy mikroskop elektronowy

 • Ulga po pierwszym szczotkowaniu

  Wykazano klinicznie, że pasta do zębów Sensodyne Ultraszybka Ulga z fluorkiem cyny i polimerem bioadhezyjnym zmniejsza nadwrażliwość już po pierwszym szczotkowaniu.6

  Wykres na podstawie danych własnych GSK 2072116Przeprowadzono dwa dodatkowe badania: dane własne GSK 205710 wykazujące 7% redukcję wyniku w skali Schiffa pomiędzy oceną wyjściową a oceną po pierwszym szczotkowaniu oraz dane własne GSK 205697 wykazujące 18% redukcję wyniku w skali Schiffa pomiędzy oceną wyjściową a oceną po pierwszym szczotkowaniu6

 • Ulga po nakładaniu opuszkiem palca na ząb

  Wykazano klinicznie, że pasta do zębów Sensodyne Ultraszybka Ulga z fluorkiem cyny i polimerem bioadhezyjnym zmniejsza nadwrażliwość już po 60 sekundach.8

  Wykres na podstawie Seong i wsp. 20178Pastę nakładano opuszką palca bezpośrednio na wrażliwe zęby Przeprowadzono dwa dodatkowe badania: dane własne GSK 205072 wykazujące 14% redukcję wyniku w skali Schiffa pomiędzy oceną wyjściową a oceną po jednorazowym zastosowaniu oraz dane własne GSK 207212 wykazujące 29% redukcję wyniku w skali Schiffa pomiędzy oceną wyjściową a oceną po jednorazowymi zastosowaniu

 • Zmniejszenie nadwrażliwości przy długotrwałym stosowaniu

  Wykazano zmniejszenie* nadwrażliwości zębiny o 63% po 8 tygodniach szczotkowania zębów z użyciem pasty Sensodyne Ultraszybka Ulga.10

  *w porównaniu do zwykłej pasty z fluorkiem

  Wykres na podstawie Parkinson i wsp. 201510

 • Model płytki nazębnej in vitro

  Wczesna i dojrzała postać płytki nazębnej jest podatna na przeciwbakteryjne działanie fluorku cyny występującego w paście Sensodyne Nadwrażliwość i Dziąsła11

  Znaczący spadek żywotności płytki nazębnej w warunkach in vitro po zastosowaniu pasty do zębów Sensodyne Nadwrażliwość i Dziąsła. Obrazy z konfokalnego laserowego mikroskopu skaningowego (CLSM) modeli in vitro płytki nazębnej zawierającej 3 (po lewej), 7 (na środku) lub 10 (po prawej) gatunków bakterii tworzących płytkę nazębną. Protokół i zastosowane gatunki bakterii były zgodne z modelem opisanym wcześniej w publikacjach Malcolm i wsp. (2016) oraz Stephen i wsp. (2016).12,13 Próbki poddano działaniu zawiesiny zawierającej 16% (masa/obj.) pasty do zębów przez 3 minuty. Próba kontrolna przedstawia modele płytki nazębej in vitro zawierającej odpowiednio 3, 7 lub 10 gatunków bakterii, których nie poddano działaniu pasty

 • Pasta do zębów Sensodyne Nadwrażliwość i Dziąsła z fluorkiem cyny zamyka odsłonięte kanaliki zębinowe, pomagając w ten sposób zmniejszyć nadwrażliwość zębów14–17

Ultraszybka Ulga

Pasta do zębów Sensodyne Ultraszybka Ulga

Pasta do zębów Sensodyne Ultraszybka Ulga zawiera fluorek cyny w unikalnej formule, która przyspiesza zamykanie odsłoniętych kanalików zębinowych.1,3

Zdjęcie opakowania Sensodyne Nadwrażliwość i Dziąsła

Pasta do zębów Sensodyne Nadwrażliwość i Dziąsła

Sensodyne Nadwrażliwość i Dziąsła to specjalistyczna pasta do zębów z fluorkiem cyny o podwójnym działaniu. Badania kliniczne potwierdziły, że zmniejsza objawy nadwrażliwości zębów i poprawia zdrowie dziąseł.18,19

Sensodyne – wiodąca na świecie pasta do nadwrażliwych zębów

Ikona zęba

Nadwrażliwość zębiny

Dowiedz się więcej na temat nadwrażliwości zębiny.

Dowiedz się więcej

Logo Sensodyne

Seria Sensodyne

Sprawdź, który wariant Sensodyne może pomóc Twoim pacjentom.

Dowiedz się więcej

Ikona zasobów dla pacjentów

Zasoby dotyczące opieki nad pacjentami

Pobierz zasoby dla swoich pacjentów.

Dowiedz się więcej