Voltaren 140 mg léčivá náplast

Voltaren 140 mg léčivá náplast

Voltaren 140 mg léčivá náplast – poskytuje účinnou úlevu od bolesti namožených svalů1

Obsahuje 140 mg diklofenaku sodného, který potlačuje bolest při namožení a podvrtnutí.1–3

Schéma ukazující, jak diklofenak prostupuje do místa bolesti

Cílí na bolest a zánět3,4

Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje diklofenak, který proniká do místa bolesti.3,4 Poté tato účinná látka zmírňuje bolest tím, že cílí na zánět.3,5

Tím se odlišuje od lokálních přípravků, jako jsou například hřejivé emulze, které působí zejména na povrchu kůže.6

Graf ukazující snížení bolesti po použití náplastí s obsahem 140 mg diklofenaku oproti náplasti bez účinné látky

Poskytuje více než dvojnásobnou úlevu od bolesti svalů oproti náplasti bez účinné látky1

V randomizované kontrolované studii fáze III se 160 pacienty vykazovala náplast se 140 mg sodné soli diklofenaku dvakrát větší účinnost při úlevě od bolesti svalů při akutních poraněních měkkých tkání končetin, jako jsou pohmožděniny, namožení a podvrtnutí, než náplast bez obsahu účinné látky.1*

*p< 0,001 v porovnání s náplastí s placebem

od 4. dne po zahájení léčby.

Nízká systémová absorpce

Voltaren 140 mg léčivá náplast má snížené riziko systémových nežádoucích účinků oproti perorálním formám1

Systémová absorpce produktu Voltaren 140 mg léčivá náplast je pouze 2–10 % stejné dávky podané perorálně,3 což znamená nižší riziko systémových vedlejších účinků.1,4,7–9*

*V porovnání s perorálními formami diklofenaku.

Jak může Voltaren 140 mg léčivá náplast pomoci Zdeňkovi**?

Muž běžící po pláži při západu slunce

Zdeněk** chce účinnou úlevu od bolesti a rychlou rekonvalescenci

Zdeněk** je ambiciózní a soutěživý, vždy jede na 100 %.

Baví ho jeho práce, ještě raději si večer vyjde s přáteli a o víkendech se věnuje sportu.

Občas mívá namožené a bolavé svaly, ale vždy se snaží dobu nečinnosti minimalizovat.

Voltaren 140 mg léčivá náplast zmírňuje bolesti svalů, při akutním namožení, podvrtnutí nebo pohmoždění končetin po tupém poranění,1–3 proto může Zdeněk** po rekonvalescenci zase pokračovat na 100 %.

**Všechny případy a citace jsou fiktivní a mají pouze ilustrativní charakter.

Doporučte svým pacientům produkt Voltaren 140 mg léčivá náplast pro účinnou úlevu od bolesti namožených svalů

Voltaren 140 mg léčivá náplast

Voltaren 140 mg léčivá náplast

Pro pacienty, kteří hledají efektivní úlevu od bolesti svalů s použitím lokálně aplikovaných produktů.

Detaily o produktu Voltaren 140 mg léčivá náplast

 • Jedna léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum 140 mg.

  Dále obsahuje pomocné látky:

  Nosná vrstva: netkaná polyesterová fólie

  Adhezivní vrstva: bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, adhezivní akrylátový kopolymer 87-2852, makrogol-600-stearát, sorbitan-oleát.

  Krycí vrstva: silikonizovaný papír

 • Dávkování

  Dospělí a dospívající od 16 let:

  Léčivá náplast se aplikuje na bolestivé místo 2krát denně, ráno a večer. Maximální denní dávka jsou 2 léčivé náplasti denně i v případě, že je potřeba léčit více než jednu poraněnou oblast. Proto lze léčit pouze jednu bolestivou oblast v jedné době.

 • Délka léčby:

  Přípravek Voltaren 140 mg léčivá náplast je určen ke krátkodobé léčbě. Délka léčby nesmí překročit 7 dní. Léčebný prospěch z dlouhodobého používání nebyl stanoven. V případě, že se stav v průběhu doporučené délky léčby nezlepšuje nebo se dokonce zhoršuje, má pacient vyhledat lékaře. Voltaren má být používán po co možná nejkratší dobu potřebnou k úlevě od příznaků.

  Způsob podání:

  Pouze kožní podání. Náplast se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži a nemá se používat v průběhu sprchování nebo koupání. Náplast se nesmí stříhat. V případě potřeby je možné náplast fixovat síťovým obvazem.

  Léčivá náplast se nesmí používat spolu s neprodyšným okluzivním krytím.

  Léčivá náplast nesmí přijít do kontaktu nebo být aplikována na oční spojivku nebo sliznice. Náplast se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži (bez otevřených ran a poranění). Topický diklofenak může být používán s neokluzivní bandáží, ale nemá být používán s neprodyšným okluzivním krytím. Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší možnou dobu (viz bod 4.2; SPC). U pacientů, kteří mají nebo dříve měli bronchiální astma nebo alergie, se může vyskytnout bronchospazmus. V případě výskytu kožní vyrážky po aplikaci léčivé náplasti musí být léčba ukončena.

  Pacienti se po odstranění náplasti mají vyvarovat vystavování se slunečnímu záření a záření v soláriích, aby se snížilo riziko fotosenzitivní reakce. Po aplikaci léčivé náplasti s diklofenakem není vyloučena možnost systémových nežádoucích účinků v případě, že je přípravek použit na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu (viz úplné informace o přípravcích s diklofenakem pro systémové podání). Přestože se očekává minimální výskyt systémových nežádoucích účinků, musí se léčivá náplast používat opatrně u pacientů s poruchou funkce ledvin, srdce nebo jater, s peptickým vředem v anamnéze, zánětlivým onemocněním střev nebo hemoragickou diatézou. NSAID mají být s opatrností používány u starších pacientů, u kterých může být výskyt nežádoucích účinků častější.

  Současně s léčivou náplastí se nemají používat žádné další léčivé přípravky obsahující diklofenak ani jiné NSAID, a to ani v topické, ani systémově podávané formě.

  Kontraindikace3

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. (SPC)
  • Pacienti s hypersenzitivitou na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).
  • Pacienti s astmatem, angioedémem, urtikarií nebo akutní rinitidou vyvolanými užitím kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID v anamnéze.
  • Pacienti s aktivním peptickým vředem.
  • V případě poškození kůže zahrnující následující léze: exsudativní dermatitida, ekzém, infikované léze, popálení nebo poranění.
  • Během posledního trimestru těhotenství.

  Děti a dospívající

  • Použití u dětí a dospívajících do 16 let věku je kontraindikováno.

  Úplný popis zvláštních upozornění a opatření pro použití produktu Voltaren 140 mg léčivá náplast naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

 • Pro klasifikaci nežádoucích účinků byla použita následující konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000):

  Klasifikace nežádoucích účinků

  Nežádoucí účinky

  Četnost

  Infekce a infestace

  Pustulózní vyrážka

  Velmi vzácné

  Poruchy imunitního systému

  Angioedém,

  Hypersenzitivita (včetně kopřivky), reakce anafylaktického typu

  Velmi vzácné

  Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

  Astma

  Velmi vzácné

  Poruchy kůže a podkožní tkáně Dermatitida (včetně alergické a kontaktní dermatitidy, vyrážka, erytém, ekzém, svědění

  Časté

  Bulózní dermatitida (např. bulózní erytém), suchá kůže

  Vzácné

  Fotosenzitivní reakce

  Velmi vzácné

  Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Reakce v místě aplikace Časté

  Systémové hladiny diklofenaku v plazmě měřené v době aplikované léčivé náplasti byly velmi nízké ve srovnání s hodnotami získanými po perorálním podání diklofenaku. Riziko vzniku systémových nežádoucích účinků (jako jsou žaludeční, jaterní a ledvinové poruchy, bronchospazmus) je proto v průběhu použití léčivé náplasti nízké. Přesto se v případě, že je léčivá náplast použita na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, systémové nežádoucí účinky mohou vyskytnout.

  Úplný seznam nežádoucích účinků léčivého přípravku Voltaren 140 mg léčivá náplast naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

Voltaren 140 mg léčivá náplast – poskytuje účinnou úlevu od bolesti svalů1

Muž svírající svůj kotník

Bolest pohybového aparátu

Více informací o podvrtnutí a namožení svalů a o symptomatické úlevě.

Více informací

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel

Více o topickém gelu s 1,16 % diklofenaku a o tom, jak jej lze použít ke zmírnění bolesti při namožení svalů a podvrtnutí.

Více informací

Obtíže

Obtíže

Projděte si přehled častých typů bolesti, jejich příčiny, příznaky a projevy. Zjistěte, jak bolest ovlivňuje kvalitu života pacientů a přečtěte si souhrny nejnovějších doporučení pro léčbu na základě důkazů.

Více informací