Haleon Vás srdečně zdraví

Seznamte se s Haleon

Nedávno došlo k oddělení divize Consumer Healthcare od společnosti GSK (GlaxoSmithKline), čímž se vytvořila samostatná společnost Haleon, jejímž cílem je poskytovat lepší každodenní zdraví s lidskostí.

Disponujeme výjimečným portfoliem ověřených značek, jejichž účinek se opírá o mnohaleté zkušenosti, vědecké kapacity i klinické studie. Výsledkem jsou produkty vyhovující individuálním potřebám pacientů.

Doufáme, že naše poznatky budou i v příštích desetiletích hnacím motorem pro další smysluplné inovace v oblasti zdravotnictví.

Záleží nám na tom, aby se kvalita našich produktů neustále zvyšovala díky inovativním technologiím a naše produkty se tak staly první volbou Vás i Vašich pacientů.

 • Nejlepší volba pro zdravotníky

  Nejlepší volba pro zdravotníky

  Velmi oceňujeme Vaši schopnost vidět pacienta v kontextu každodenního života a a jeho potřeb, čemuž můžete i přizpůsobit následnou péči a léčbu. To z Vás jakožto zdravotnického pracovníka dělá mimořádného lídra, od kterého se můžeme učit.

  Partnerství se zdravotnickými pracovníky je pro nás nejvyšší prioritou a schopnosti aktivně naslouchat a kooperovat se zdravotnickými pracovníky patří k dovednostem, kterých si u našich lidí velmi ceníme.

  Při nedávné spolupráci nám zdravotníci řekli, že je to právě nedostatek vzdělání v oblasti komunikace s pacienty, stejně jako nedostatek času a uznání ze strany kolegů i pacientů, co někdy činí poskytování zdravotnické péče obtížné.

  Cílem společnosti Haleon je odstranění těchto problémů. Najdete zde odborné vzdělávání, praktické informace a novinky, jakož i naše osvětové kampaně a snahy o budování komunity na podporu zdravotníků.

  Postavení lékárníků

  V roce 2021 jsme přijali tříletý závazek podporovat lékárníky v jejich stále náročnější roli v oblasti primární péče. Tento program se zasazuje o změnu lékárenské politiky a předpisů a zároveň nabízí řadu podpůrných opatření, školení a nástrojů.

  Podpora duševního a emočního zdraví zubních lékařů

  Spojili jsme se s lékařkou Koulou Asimakopoulou z Kings College v Londýně (registrovanou psycholožkou, lektorkou psychologie zdraví a členkou Rady pro zdravotnictví a péči), abychom vytvořili sérii videí, která pomáhají zubním lékařům pochopit a zvládat své emoce a činit správná rozhodnutí při provozu své praxe v době pandemie Covid-19 i po ní.

 • Nejlepší volba pro pacienty

  Nejlepší volba pro pacienty

  Každodenní péče o zdraví by měla být snazší. Navzdory významnému pokroku v oblasti medicíny, dat a technologií zůstává každodenní zdraví pro příliš mnoho lidí nedosažitelné.

  Chceme to změnit a věříme ve zvyšování znalostí, dovedností a sebedůvěry lidí při péči o své vlastní zdraví, stejně jako v hodnotu veřejné zdravotnické péče.

  Ať už jde o výrobu účinných produktů, výzkum rozhodujících činitelů v oblasti nerovných podmínek pro zdraví nebo zlepšování zdravotní gramotnosti, jsme plně odhodláni podporovat péči o zdraví každého jednotlivce stejně jako léčit pacienty.

  Do roku 2025 chceme pomoci 50 milionům lidí ročně získat přístup k možnostem lepšího každodenního zdraví.

  Již brzy: Spuštění Indexu zdravotní inkluzivity

  V září 2022 zveřejní společnost Haleon ve spolupráci se společností Economist Intelligence Unit a univerzitou University College of London první Index zdravotní inkluzivity na světě.

  V současné době probíhá výzkum hlavních rozhodujících činitelů ovlivňujících zdraví, který po zveřejnění poukáže na hlavní nedostatky v oblasti inkluzivity zdraví na celém světě.

  Partnerství společnosti Haleon se společností Smile Train

  Společnost Haleon je hrdým partnerem společnosti Smile Train, přední světové charitativní organizace, která umožňuje zdravotnickým pracovníkům poskytovat bezplatnou operaci a následnou komplexní péči dětem s rozštěpem rtu a patra ve více než 90 zemích.

  Společnost Haleon poskytuje cenné finanční prostředky, podporu a odborné znalosti, aby pomohla většímu počtu dětí s rozštěpem rtu a patra vést plnohodnotný a produktivní život, a také pomáhá povědomí a vzdělávání o rozštěpech.

 • Zvyšování úrovně každodenního zdraví

  Zvyšování úrovně každodenního zdraví

  Můžete od nás očekávat neustálé zlepšování a doufáme, že naše poznatky budou i v příštích desetiletích hnacím motorem pro další smysluplné inovace v oblasti zdravotnictví.

  Jsme si také vědomi, že zdraví lidí a planety jsou neoddělitelně spjaty, a proto je pro nás klíčové hrát pozitivní roli v řešení problémů životního prostředí. Zaměřujeme se na dvě věci: zmírňování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí a zvyšování počtu příležitostí pro pozitivní vlivy. Například jsme snížili spotřebu uhlíku instalací obnovitelných zdrojů elektřiny ve 12 z našich 24 výrobních závodů, přičemž 100 % elektřiny, kterou používáme, pochází z obnovitelných zdrojů. Zaměřujeme se také na suroviny pocházející z udržitelných zdrojů, takže 80 % glycerinu, derivátu palmového oleje, je certifikováno RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Kromě toho všechna naše pracoviště dosahují nulového skládkování odpadů a zlepšují oběh odpadu.

  Výroba udržitelných výrobků pro ústní hygienu

  V roce 2021 jsme v Evropě uvedli na trh 40 milionů plně recyklovatelných tub zubních past, naší ambicí bylo zajistit, aby do roku 2025 bylo možné recyklovat více než miliardu tub zubních past. Zvýšili jsme také cirkulaci našich obalů a naše klíčové evropské značky produktů pro ústní hygienu jsou nyní v recyklovaných kartonových obalech. Přibližně 80 % kartonů obsahuje recyklovaná vlákna. Plasty jsou pro nás dalším velkým tématem a právě jsme uvedli na trh naše vůbec první balení zubního kartáčku bez plastů a bambusový zubní kartáček z udržitelných zdrojů s rukojetí bez plastů a štětinami z obnovitelného ricinového oleje. Letos také poprvé uvedeme na trh recyklovatelné láhve na ústní vodu.

  The Clean Breathing Institute

  V roce 2019 žilo 99 % světové populace v místech, kde nebyly splněny doporučené hodnoty kvality ovzduší organizací WHO. Abychom pomohli snížit negativní dopady tohoto znečištění ovzduší, založili jsme společnou vědeckou iniciativu s názvem The Clean Breathing Institute (TCBI). Posláním TCBI je umožnit lékařům, aby pomáhali svým pacientům lépe dýchat, a to poskytováním vysoce kvalitních vzdělávacích nástrojů a zdrojů, které byly vyvinuty ve spolupráci s předními odborníky a které pomáhají pacientům trpícím následky znečištěného ovzduší.

  Haleon Pro zdraví. S lidskostí

Prozkoumejte naše materiály

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Více informací

Registrujte se nyní

Registrujte se nyní

Připojte se k naší komunitě

Zaregistrujte se

Informace pro pacienty

Informace pro pacienty

Stáhněte si informace pro pacienty.

Více informací