Voltaren Emulgel 10 mg/g gel

Snímek produktu Voltaren Emulgel 10 mg/g gel s aplikátorem

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel – ulevuje od bolesti, tlumí zánět, zmenšuje otok.1–3

Poskytuje cílenou úlevu od bolesti svalů1,4,5 – s aplikátorem.

Obsahuje diklofenak, nesteroidní antirevmatikum (NSAID).

Video Voltaren Emulgel 10 mg/g gel

Složení navržené pro optimální absorpci6,7

Po lokální aplikaci diklofenak proniká pokožkou a akumuluje se v kůži, která je zásobníkem, ze kterého se účinná látka postupně uvolňuje do tkání uložených pod kůží. Z nich se diklofenak přednostně šíří a setrvává hluboko v zanícených tkáních, jako jsou klouby, kde je jeho koncentrace více než 20 krát vyšší než v plasmě.8 Zde zůstává ve svalech a dalších tkáních, které jsou často zdrojem bolesti.8,9

Pro účinek topického NSAID může být složení důležitější než koncentrace účinné látky.10 Emulgel má výhody jak gelů, tak emulzí, jako je rychlá absorpce, snadná aplikace a dobré přijetí u pacientů.7,11,12

Účinná látka produktu Voltaren Emulgel 10 mg/g gel proniká kůží až do hloubky 1 cm a účinkuje proti bolesti a zánětu.4,5

Zhlédnout video

Graf zobrazující úlevu od bolesti díky produktu Voltaren Emulgel 10 mg/g gel v porovnání s placebem

Účinná úleva od bolesti a zmírnění zánětu1–3

Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie porovnávala snížení bolesti u pacientů s akutní bolestí krční páteře, a to při pohybu i v klidu. Léčba přípravkem Voltaren Emulgel 10 mg/g gel přinesla v obou případech výrazné snížení bolesti, více než trojnásobné oproti placebu. Doba zotavení byla přibližně dvakrát rychlejší než u placeba.1*

*Doba zotavení byla definována jako klinicky relevantní snížení bolesti doprovázené zvýšením funkce krční páteře.72 pacientů s akutní bolestí krční páteře užívalo buď 2 g přípravku Voltaren Emulgel 10 mg/g gel čtyřikrát denně, nebo placebo po dobu 5 dnů.

NNT pro léčivý přípravek Voltaren Emulgel 10 mg/g gel ve srovnání s jinými topickými NSAID

Nejnižší číslo NNT (number needed to treat) ve srovnání s jinými topickým NSAID při akutní bolesti pohybového aparátu3,13

Přehled vypracovaný organizací Cochrane k porovnání topických NSAID a placeba ukázal příznivou účinnost léčivých přípravků Voltaren ve formě emulgel* oproti ostatním přípravkům. Ze všech topických NSAID testovaných při léčbě akutní bolesti pohybového aparátu měl Voltaren v lékové formě emulgel* nejnižší NNT.3,13‡ Uváděná úleva od bolesti se dle autorů přehledu blížila perorálním NSAID.

To znamená, že u každého pacienta, kterého léčíte přípravkem Voltaren Emulgel namísto jinými lokálními NSAID zahrnutými v přehledu, máte větší šanci, že mu tento léčivý přípravek přinese výraznou úlevu od bolesti, která mu pomůže znovu se postavit na nohy a užívat si života.3

*V přehledu byly zahrnuty 1,16% a 2,32% přípravky Voltaren v lékové formě emulgelu v porovnání s placebem.Akutní muskuloskeletální bolest způsobená namožením svalů, podvrtnutím nebo zraněním při sportu či při nadměrném namáhání.v porovnání s topickým ibuprofenem, ketoprofenem, benzydaminem, piroxikamem a indometacinem.

Cílená úleva od bolesti pohybového aparátu1,4,5 s aplikátorem

Pokyny k aplikátoru a obrázek produktu

Voltaren Emulgel 10 mg/g s aplikátorem

Více než čtvrtina pacientů (27 %) říká, že kvůli fyzickému kontaktu s gelem při nanášení nebo kvůli jeho zápachu* přestali topické analgetikum používat.14

Díky aplikátoru mohou pacienti aplikovat Voltaren Emulgel 10 mg/g gel přímo na místo bolesti1,4,5 a jejich ruce a prsty přitom zůstanou suché.*

*Pokud nejsou místem k léčení.

Nízká systémová absorpce

Aplikace produktu Voltaren Emulgel 10 mg/g gel

Nizká systémová absorpce, nižší míra systémových nežádoucích účinků.15,16*

Díky nízké systémové absorpci má Voltaren Emulgel 10 mg/g gel nižší riziko systémových nežádoucích účinků.8,15,16*

*Ve srovnání s perorálními NSAID. U lokálně aplikovaného diklofenaku existuje zvýšené riziko vzniku mírných vedlejších dermatologických účinků (dermatitida, vyrážka, ekzém, erytém, svědění). Úplný přehled nežádoucích účinků naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

Podloženo pokyny od NICE

Léky první volby

Jako analgetika první volby při poranění měkkých tkání doporučuje Národní institut pro zdraví a péči (NICE) používat pro snížení bolesti při podvrtnutí a namožení svalů lokální NSAID nebo paracetamol.17

Pacienti by také měli být upozorněni, aby během prvních 72 hodin poraněné místo nezahřívali.17

Jak může Voltaren Emulgel 10 mg/g gel pomoci Martinovi**?

Muž hrající si se synem na zádech

Martin** potřebuje účinnou úlevu od bolesti

Martin** se snaží skloubit nároky práce na plný úvazek s pomocí při výchově dvou malých dětí.

Chodí rád do posilovny nebo cvičí venku, ale nejraději si hraje se svými dětmi.

Rozhodně nechce, aby mu bolest z případného výronu nebo namožení svalů ovlivňovala život.

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel tiší bolest a tlumí zánět.1 Díky tomu se Martin** může znovu věnovat všemu, co rád dělá.

**Všechny případy a citace jsou fiktivní a mají pouze ilustrativní charakter.

Jak může Voltaren Emulgel 10 mg/g gel s aplikátorem pomoci Petrovi**?

Muž svírající bolavé koleno

Petr** chce účinnou úlevu od bolesti

Petr** je vrcholovým manažerem ve velké nadnárodní společnosti s náročným dojížděním. Po 2 hodinách jízdy autem domů obvykle pociťuje bolest v levém koleni.

Když ho bolest sužuje, potřebuje ji tlumit, aby se cítil dobře a mohl si užít večer.

Petr** již od mládí chodí pravidelně na fyzioterapii a dává přednost lokální léčbě. V poslední době užívá produkt s aplikátorem, který mu vyhovuje nejen proto, že si při aplikaci neznečistí ruce, ale také proto, že díky němu může přípravek přesně aplikovat, a dosáhnout tak úlevy od bolesti, kterou potřebuje.

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel tiší bolest a tlumí zánět.1 Díky tomu se Petr** může věnovat všemu, co rád dělá.

**Všechny případy a citace jsou fiktivní a mají pouze ilustrativní charakter.

Doporučte svým pacientům Voltaren Emulgel 10 mg/g gel ke snížení bolesti a zánětu

Snímek produktu Voltaren Emulgel 10 mg/g gel s aplikátorem

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel

Pro pacienty, kteří hledají topický přípravek pro úlevu od bolesti při podvrtnutí a namožení svalů.

Detaily produktu Voltaren Emulgel 10 mg/g gel

 • Jeden gram obsahuje diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg.

  Pomocné látky: jeden gram gelu obsahuje 50 mg propylenglykolu, 0,029 mg benzylbenzoátu, benzylalkohol, citronellol, kumarin, limonen d-formu, eugenol, geraniol a linalol.

  Dále obsahuje pomocné látky: karbomer 974 P, cetomakrogol 1000, kaprylokaprináty, lipidoalkoholů, diethylamin, krémový parfém (obsahuje benzylbenzoát, benzylalkohol, citronellol, kumarin, limonen d-formu, eugenol, geraniol a linalol), isopropylalkohol, tekutý parafin, propylenglykol, čištěná voda.

 • Délka léčby závisí na indikaci a dosažené odpovědi pacienta na léčbu.

  Dospívající od 14 let:

  - pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti nebo pokud se příznaky zhoršují, pacientům nebo jejich rodičům se doporučuje vyhledat lékaře.

  Dospělí:

  - u poranění měkkých tkání se gel nemá používat déle než 14 dní bez doporučení lékaře; pokud se však při používání přípravku stav nezlepšuje nebo se naopak zhoršuje, měl by pacient vyhledat lékaře již po 7dnech léčby;

  - u bolestivé artrózy a revmatismu měkkých tkání rozhodne o délce léčby lékař.

  Dávkování

  Dospělí a dospívajcí od 14 let:

  Voltaren Emulgel se aplikuje lokálně na kůži 3 – 4 krát denně na postižené místo a jemně se vtírá. Podle velikosti bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 2 - 4 g Voltarenu Emulgelu (množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu). Toto je dostatečné množství k léčení oblasti 400 - 800 cm2.

  Po aplikaci je nutné otřít ruce do papírového ubrousku a poté omýt, pokud nejsou místem k léčení. Po použití, by měl být papírový ubrousek vhozen do koše. Před sprchováním a koupáním má pacient počkat, dokud Voltaren Emulgel nezaschne.

  Mezi aplikacemi gelu dodržujte interval alespoň čtyři hodiny. Neaplikujte více než čtyřikrát za 24 hodin.

  Neaplikujte na řezné rány, otevřené rány nebo jakoukoli jinou oblast, kde je poškozena kůže.

  Do vetření gelu do pokožky lze použit neokluzivní obvazy. Nepouživat neprodyšné krytí.

 • V případě, že je přípravek Voltaren Emulgel aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě nebo pokud je použit v kombinaci s perorálně užívanými přípravky patřícími mezi NSAID, nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích účinků (viz. SPC systémových forem diklofenaku). Voltaren Emulgel se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži (bez otevřených ran a poranění). Voltaren Emulgel se nesmí dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně.

  Pokud se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka, je nutné léčbu ukončit. Voltaren Emulgel může být používán s neokluzivní bandáží, ale nemá se používat s neprodyšným okluzivním obvazem. Pacienti by se měli vyvarovat nadměrnému vystavování slunečnímu záření za účelem snížení velmi vzácného rizika fotosenzitivní reakce.

  Informace o některých pomocných látkách přípravku:

  Voltaren Emulgel obsahuje propylenglykol a benzylbenzoát, které mohou způsobit podráždění kůže.

  Voltaren Emulgel obsahuje vonné látky benzylalkohol, citronellol, kumarin, limonen d-formu, eugenol, geraniol a linalol, které mohou vyvolat alergickou reakci.

  Kontraindikace15

  - Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. viz SPC.

  - Pacienti s anamnézou záchvatu astmatu, angioedému, urtiky nebo akutní rhinitidy po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSAID).

  - Třetí trimestr těhotenství.

  Úplný popis zvláštních upozornění a opatření pro použití týkajících se léčivého přípravku Voltaren Emulgel 10 mg/g gel naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

 • Nežádoucí účinky uvedené níže jsou řazeny podle frekvence výskytu od nejčastějšího na prvním místě a dále dle následující konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesajícího výskytu.

  Skupina nežádoucích účinků

  Nežádoucí účinky

  Četnost

  Infekce a infestace

  Pustulózní vyrážka

  Velmi vzácné

  Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

  Astma

  Velmi vzácné

  Poruchy kůže a podkožní tkáně Dermatitis (včetně kontaktní dermatitidy), vyrážka, erytém, ekzém, svědění Časté
  Bulózní dermatitida Vzácné
  Fotosenzitivní reakce Velmi vzácné
  Pocit pálení v místě aplikace, suchá kůže Není známo
  Poruchy imunitního systému hypersenzitivita (včetně kopřivky), angioedém velmi vzácné

  Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Voltaren Emulgel 10 mg/g gel naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel − uleví od bolesti, tlumí zánět, zmenšuje otok.1-3

Muž svírající svůj kotník

Bolest pohybového aparátu

Více informací o podvrtnutí a namožení svalů a o symptomatické úlevě.

Více informací

Obtíže

Obtíže

Projděte si přehled častých typů bolesti, jejich příčiny, příznaky a projevy. Zjistěte, jak bolest ovlivňuje kvalitu života pacientů a přečtěte si souhrny nejnovějších doporučení pro léčbu na základě důkazů.

Více informací

Péče o pacienty – zdroje

Péče o pacienty – zdroje

Stáhněte si informace o bolesti svalů.

Více informací