Voltaren Forte 20 mg/g gel

Obrázek produktu Voltaren Forte 20 mg/g gel

Voltaren Forte 20 mg/g gel – poskytuje úlevu od bolesti po celý den při aplikaci dvakrát denně.1*

*ráno a večer

Poskytuje až 12 hodin úlevy od bolesti kloubů díky protizánětlivému účinku.1

Obsahuje diklofenak, nesteroidní antirevmatikum (NSAID) s výraznými analgetickými, protizánětlivými a antipyretickými vlastnostmi.2

Schéma ukazující koncentraci diklofenaku v různých tkáních po topické aplikaci na koleno3

Diklofenak proniká hluboko do oblasti kloubů3

Po topické aplikaci proniká diklofenak do podkožních tkání, svalů, synoviálních tkání a synoviální tekutiny, přičemž bolest kloubů způsobují spíše uvedené hluboko uložené tkáně.3 Chemické vlastnosti podporují retenci diklofenaku v kloubu, tedy v místě, kde je to zapotřebí, spíše než v krevním řečišti.3,4

Voltaren Forte 20 mg/g gel má speciální složení, které pomáhá protizánětlivé účinné látce penetrovat skrz kůži.5,6 Obsahuje enhancer permeace, který zlepšuje pronikání diklofenaku kůží.6*

Díky penetraci do hlubších vrstev je Voltaren Forte 20 mg/g vhodný pro léčbu bolesti kloubů při úrazech šlach, vazů, svalů a dalších kloubních tkání a také při lokalizovaném revmatismu měkkých tkání.5

*Voltaren Forte 20 mg/g gel ve srovnání s Voltaren Emulgelem 10 mg/g gel (in vitro studie na ex vivo kůži) při měření po dobu 24 hodin.

Muž držící se za kotník

Až 12 hodin úlevy od bolesti kloubů1

Klinická účinnost přípravku Voltaren Forte 20 mg/g gel byla prokázána: ve studii při akutním podvrtnutí kotníku došlo po 4 dnech u pacientů k 65% snížení bolesti oproti výchozímu stavu a také ke snížení otoku oproti placebu.1

Voltaren Forte 20 mg/g gel poskytuje celodenní* úlevu od bolesti kloubů, což znamená, že stačí pouze pohodlná aplikace dvakrát denně.1,5

*při aplikaci dvakrát denně, ráno a večer

Video vysvětlující hodnotu NNT pro Voltaren v lékové formě emulgel

Nejnižší počet nutný k léčbě (NNT) u Voltarenu v lékové formě emulgel* oproti jiným topickým NSAID při akutní bolesti pohybového aparátu7,8

Přehled Cochrane o 61 studiích srovnávajících topické NSAID s placebem (> 8000 pacientů) uvádí, že Voltaren v lékové formě emulgel má nejnižší NNT (1,8) z topických NSAID včetně topického ibuprofenu (3,9) při léčbě akutní bolesti pohybového aparátu.7,8*

To znamená, že u každého pacienta, kterého léčíte přípravkem Voltaren v lékové formě emulgel před jinými lokálními NSAID, máte větší šanci, že mu tento produkt přinese výraznou úlevu od bolesti, která mu pomůže znovu se postavit na nohy a užívat si života.7

*V přehledu byly zahrnuty přípravky Voltaren Emulgel 10 mg/g gel a Voltaren Forte 20 mg/g gel.

†v porovnání s topickým ibuprofenem, ketoprofenem, benzydaminem, piroxikamem a indometacinem.

nízká systémová expozice

Obrázek znázorňující systémovou expozici při použití topického nebo perorálního diklofenaku3

Nízká systémová absorpce, která snižuje riziko systémových vedlejších účinků3,5,9

Voltaren Forte má nízkou systémovou expozici,3,5,10 což znamená snížené riziko systémových nežádoucích účinků a lékových interakcí oproti tabletám s obsahem diklofenaku.3,5

To znamená také snížené riziko systémových vedlejších účinků oproti perorálním NSAID (např. gastrointestinální příhody).11.12*

*Ve srovnání s perorálními NSAID. U lokálně aplikovaného diklofenaku existuje zvýšené riziko vzniku mírných vedlejších dermatologických účinků (např. dermatitida, vyrážka, ekzém, erytém, svědění). Úplný přehled nežádoucích účinků naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC)

Podpořeno pokyny pro léčbu

Algoritmus léčby osteoartrózy14–16

Další možnosti úlevy od bolesti vedle paracetamolu13–15*

Klinické pokyny podporují používání paracetamolu proti chronické bolesti při osteoartróze kolene,13,16 ruky13 a kyčle,16 s možností přidání topických NSAID pro další úlevu od bolesti.13,16 Novější pokyny však nedoporučují použití paracetamolu (samostatně či v kombinaci s topickými NSAID) k léčbě osteoartrózy.17*

*Současné směrnice OARSI (Osteoarthritis Research Society International) nedoporučují pro léčbu osteoartrózy perorální přípravky s obsahem paracetamolu a transdermální a perorální přípravky s obsahem opioidních analgetik.

Jak může Voltaren Forte pomoci Elišce**?

Dáma sedící vedle kytice

Eliška** potřebuje zmírnit bolest kloubů a obnovit jejich mobilitu

Eliška** se každé ráno probouzí s bolestí a ztuhlostí kloubů a má potíže s chůzí do schodů. Nechce, aby to ovlivňovalo její život nebo limitovalo její možnosti.

Užívá několik perorálních léků a má obavy, že přidání dalších by zvýšilo riziko vedlejších účinků.

Eliška** se snaží zůstat aktivní – zahradničí a chodí na procházky, ale někdy to kvůli bolesti bývá obtížné.

Chce dlouhotrvájící úlevu od bolesti, aby mohla dělat to, co ji baví.

Voltaren Forte přináší klinicky prokázanou úlevu7 od bolesti kloubů při komfortní aplikaci dvakrát denně.

**Všechny případy a citace jsou fiktivní a mají pouze ilustrativní charakter.

Doporučte svým pacientům Voltaren Forte pro celodenní úlevu od bolesti kloubů a zánětu při aplikaci dvakrát denně*

*při aplikaci dvakrát denně, ráno a večer

Obrázek produktu Voltaren Forte 20 mg/g gel

Voltaren Forte

Pro pacienty, kteří hledají dlouhotrvající úlevu od bolesti kloubů a zánětů pomocí lokálně aplikovaného produktu.

Informace o produktu Voltaren Forte

 • Jeden gram přípravku Voltaren Forte obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 20 mg.5

  Pomocné látky se známým účinkem: jeden gram gelu obsahuje 50 mg propylenglykolu. Jeden gram gelu obsahuje 50 mg propylenglykolu, 0,2 mg butylhydroxytoluenu, benzylalkohol, citronellol, kumarin, limonen d-formu, eugenol, geraniol a linalol.

  Dále obsahuje pomocné látky: butylhydroxytoluen (E 321), karbomer, kokoyl-oktanodekanoát, diethylamin, isopropylalkohol, tekutýparafín (E 905a), cetostearomakrogol, oleylalkohol, propylenglykol (E 1520), parfém Eucalyptus Sting (obsahuje benzylalkohol, citronellol, kumarin, limonen d-formu, eugenol, geraniol, linalol), čištěná voda.5

 • Pouze pro kožní použití.

  Délka léčby

  Délka léčby závisí na indikaci a dosažené odpovědi pacienta na léčbu.

  Poranění tkání a bolest zad

  - Dospělí pacienti by neměli používat gel bez doporučení lékaře déle než 2 týdny (pokud se stav zlepšuje). Pokud se však při používání přípravku stav nezlepšuje nebo se naopak zhoršuje, měl by pacient vyhledat lékaře již po 7 dnech léčby.

  - U dospívajících od 14 let do 18 let se doporučuje, aby se pacienti nebo jejich rodiče poradili s lékařem, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti nebo pokud se příznaky zhoršují.

  - U bolestivé artrózy a lokalizovaných forem revmatizmu měkkých tkání (dospělí nad 18 let).

  - O délce léčby rozhodne lékař.

  Dospělí a dospívající od 14 let

  Dávkování

  Voltaren Forte se aplikuje lokálně na kůži 2krát denně, nejlépe ráno a večer. Vtírá se jemně na postižené místo. Poskytuje dlouhotrvající úlevu od bolesti až na 12 hodin.

  Podle velikosti bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 2 g až 4 g gelu (množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu). Toto je dostatečné množství k léčení oblasti 400 – 800 cm2. Po aplikaci je nutné otřít ruce do papírového ubrousku a poté omýt, pokud nejsou místem k léčení. Po použití, by měl být papírový ubrousek vhozen do koše.

  Před sprchováním a koupáním má pacient počkat, dokud Voltaren Forte nezaschne.

 • V případě, že je přípravek Voltaren Forte aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě nebo pokud je použit v kombinaci s perorálně užívanými přípravky patřícími mezi NSAID, nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (viz SmPC systémových forem diklofenaku).

  Voltaren Forte se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži (bez otevřených ran a poranění). Voltaren Forte se nesmí dostat do kontaktu s očima nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně. Léčba musí být ukončena, jestliže se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka. Voltaren Forte může být používán s neokluzivní bandáží, ale nemá se používat s neprodyšným okluzivním obvazem.

  Z důvodu snížení velmi vzácného rizika fotosenzitivní reakce by se pacienti měli vyvarovat nadměrnému vystavování slunečnímu záření.

  Informace o některých pomocných látkách přípravku:

  Voltaren Forte obsahuje:

  - propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže;

  - butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.

  - vonné látky benzylalkohol, citronellol, kumarin, limonen d-formu, eugenol, geraniol, linalol, které mohou vyvolat alergickou reakci.

  Kontraindikace5

  • Hypersenzitivita na léčivou látku (diklofenak) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. viz SPC
  • Pacienti s anamnézou záchvatu astmatu, angioedému, kopřivky nebo akutní rhinitidy vyvolanými kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID).
  • Poslední trimestr těhotenství.

  Úplný popis zvláštních upozornění a opatření pro použití přípravku Voltaren Forte 20 mg/g gel naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

 • Nežádoucí účinky uvedené níže jsou řazeny podle frekvence výskytu od nejčastějšího na prvním místě a dále dle následující konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesajícího výskytu.

  Skupina nežádoucích účinků

  Nežádoucí účinky

  Četnost

  Infekce a infestace

  Pustulózní vyrážka

  Velmi vzácné

  Poruchy imunitního systému

  Angioedém,

  Hypersenzitivní reakce (včetně kopřivky)

  Velmi vzácné

  Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

  Astma

  Velmi vzácné

  Poruchy kůže a podkožní tkáně Dermatitis (včetně kontaktní dermatitidy), vyrážka, erytém, ekzém, svědění Časté
  Bulózní dermatitida Vzácné
  Fotosenzitivní reakce Velmi vzácné
  Pocit pálení v místě aplikace, suchá kůže Není známo

  Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Voltaren Forte 20 mg/g gel naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

Voltaren Forte − až 12 hodin úlevy od bolesti kloubů7

Obtíže

Obtíže

Projděte si přehled častých typů bolesti, jejich příčiny, příznaky a projevy. Zjistěte, jak bolest ovlivňuje kvalitu života pacientů a přečtěte si souhrny nejnovějších doporučení pro léčbu na základě důkazů.

Více informací

Novinky a události

Novinky a události

Náš tým reprezentantů pravidelně navštěvuje odborné konference a akce, aby se mohl tváří v tvář setkat s Vámi odborníky, seznámit Vás s našimi novinkami, aktivně diskutovat a ptát se na Vaše názory.

Více informací

Péče o pacienty – zdroje

Péče o pacienty – zdroje

Stáhněte si informace o bolesti kloubů pro svého pacienta.

Více informací