VoltaTherm hřejivá náplast

VoltaTherm hřejivá náplast

VoltaTherm hřejivá náplast – dlouhotrvající úleva od bolesti zad s hloubkovým účinkem

Zdravotnický prostředek VoltaTherm poskytuje až 8 hodin tepla pro prodlouženou úlevu od bolesti.1-5 Snižuje bolest, redukuje svalovou ztuhlost a obnovuje pohyblivost.1,3,4Jedná se o zdravotnický prostředek.

*Účinek pozorovaný při akutní nespecifické bolesti v dolní časti zad během a po 2 dnech používaní.

Graf znázorňující úlevu od bolesti po lokální aplikaci tepla, po podání paracetamolu nebo ibuprofenu.

Účinnější úleva od bolesti při podávání perorálního ibuprofenu nebo paracetamolu1*

V prospektivní, randomizované, zaslepené klinické studii (n=371) na pacientech s akutní nespecifickou bolestí dolní části zad alespoň střední intenzity přineslo po 2 dnech nepřetržitě působící mírné teplo (teplý zábal, 40 °C, 8 hodin denně) významně větší úlevu od bolesti oproti ibuprofenu a paracetamolu.1*

*Ibuprofen 1200 mg/den nebo paracetamol 4000 mg/den.

Graf znázorňující snížení pohybového omezení po lokální aplikaci tepla, po podání paracetamolu nebo ibuprofenu.

Snížení pohybového omezení po lokální aplikaci tepla.1*

Terapie lokálně působícím mírným teplem (40 °C, 8 hodin denně) významně zlepšila skóre pohybového omezení ve srovnání s perorálním podáváním paracetamolu (4000 mg/den) nebo ibuprofenu (1200 mg/den) po 4 dnech léčby v prospektivní, randomizované, zaslepené klinické studii (n=371) s pacienty s akutní nespecifickou bolestí dolní části zad minimálně střední intenzity.1

Lokálně působící mírné teplo pomáhá udržovat úroveň aktivity tím, že redukuje pohybové omezení1 – pohybová aktivita může zlepšit dlouhodobé výsledky u pacientů s bolestí dolní části zad.6,7

40°C při působení 8 hodin denně po dobu nejméně 2 dnů.

Více informací

Přípravek neobsahující léčivé látky

VoltaTherm hřejivá náplast účinkuje působením tepla

Tento produkt neobsahuje žádné farmakologické složky, má proto snížené riziko nežádoucích účinků.1,2

Podpořeno pokyny pro léčbu

Důkazy o neinvazivnímch léčebných metodách při akutní bolesti dolní části zad

Pokyny American Pain Society/American College of Physicians. Bolest dolní části zad je považována za akutní, pokud trvá <4 týdny. Definice „dobré“ úrovně důkazu: zahrnuje konzistentní výsledky z dobře navržených a dobře provedených studií u reprezentativních populací, které přímo hodnotí vliv na zdravotní stav (alespoň dvě konzistentní studie vyšší kvality). §Definice „střední“ úrovně důkazu: průměrné zlepšení o 10 až 20 bodů na 100bodové vizuální analogové stupnici nebo ekvivalentní průměrné zlepšení (bolesti) podle indexu tělesného omezení Oswestry Disability Index o 10 až 20 bodů, o 2 až 5 bodů v dotazníku Roland-Morris Questionnaire nebo v ekvivalentním nástroji (funkční stav zad), standardizovaný průměrný rozdíl o 0,5 – 0,8 (u všech výsledků). *Stupeň B – panel doporučuje, aby lékaři zvážili možnost nabídnout vhodným pacientům zákrok. Panel shledal přinejmenším dobré důkazy o tom, že zákrok zlepšuje zdravotní stav, a dospěl k závěru, že přínosy mírně převažují nad riziky nebo že přínosy jsou malé, ale se zásahem nejsou spojena žádná významná rizika, náklady ani zátěž.

TENS, transkutánní elektrická nervová stimulace.

Pokyny doporučují povrchové teplo pro léčbu bolesti dolní části zad6,8*

Některé klinické pokyny doporučují použít pro úlevu od akutní bolesti dolní části zad povrchovou aplikaci mírného tepla.6,8*

*Pokyny American Pain Society/American College of Physicians.

Více informací

Jak může VoltaTherm hřejivá náplast pomoci Romaně**?

Dáma v zástěře pracující v prodejně

Romana** chce účinnou úlevu od bolesti pomocí produktu bez léčivé látky.

Romana** pracuje jako prodavačka ve velkém supermarketu a většinu dne tráví na nohou.

Pravidelně pociťuje bolesti zad, které zmírňuje pomocí tepla.

Protože již užívá léky na jiné chronické onemocnění, dává přednost nefarmakologické léčbě bolesti.

VoltaTherm hřejivá náplast poskytuje až 8 hodin tepla pro prodlouženou úlevu od akutní nespecifické bolesti dolní části zad až na 24 hodin, což Romaně** pomáhá zůstat na nohou.

**Všechny případy a citace jsou fiktivní a mají pouze ilustrativní charakter.

Doporučte svým pacientům hřejivou náplast VoltaTherm pro hloubkovou a dlouhotrvající úlevu od bolesti zad

VoltaTherm hřejivá náplast

VoltaTherm hřejivá náplast

Pro pacienty, kteří hledají dlouhotrvající úlevu od bolesti zad s lokálním nefarmakologickým řešením.

Detaily produktu VoltaTherm hřejivá náplast

 • VoltaTherm hřejivé náplasti se skládají z:

  • Horní vrstva z prodyšného filmu, který není v kontaktu s pokožkou (netkaná textilie vyrobená z nylonu/ polyethenu)
  • Vnitřní polštářek s práškovou směsí obsahující železný prášek, vodu, aktivní uhlí, vermikulit, chlorid draselný, thiosíran sodný a zesítěný polymer kyseliny akrylové
  • Neprodyšná fólie pro styk s pokožkou, polyetylen (EVA 5 %) / polyetylen / polyetylentereftalátová netkaná textilie
  • Medicinální lepidlo pro kontakt s kůží
 • Hřejivá náplast je určena pouze k vnějšímu použití. Přestaňte používat a obraťte se na svého lékaře, pokud se po sedmi dnech Vaše bolest zhorší nebo se nezlepší.

  Dospělí a dospívající od 12 let

  Obal roztrhněte a otevřete těsně před použitím. Hřejivou náplast z něj vyjměte. Není nutné s náplastí třepat. Sejměte zadní část náplasti. Hřejivou náplast pak přiložte lepící stranou na bolestivé místo (záda nebo krk). Aplikujte na suchou a čistou pokožku. Pevně přitlačte, abyste se ujistili, že je náplast správně přilepena. Hřejivá náplast se začne ohřívat několik minut po otevření. Při odstraňování hřejivou náplast pomalu odlupujte z jednoho rohu.

  Nenechávejte hřejivou náplast na kůži po dobu delší než 8 hodin v průběhu dne (24 hodin). Nepoužívejte více než jednu hřejivou náplast denně na stejnou oblast těla.

  Kdy náplast VoltaTherm nesmíte používat:

  Nepoužívejte na poškozenou pokožku nebo na necitlivých oblastech kůže.

  Nepoužívejte u dětí mladších 12 let nebo osob, které nejsou schopny si hřejivou náplast odstranit samy.

  Nepoužívejte na pohmožděniny či otoky do 48 hodin od zranění.

  Před vyšetřením metodou MRI (magnetická rezonance) si náplast odstraňte. V případě potřeby si aplikujte novou náplast opět po vyšetření.

  Nepoužívejte hřejivou náplast, pokud je její obsah vysypaný nebo je obal roztržený.

  Nepoužívejte náplast společně s jinými přípravky určenými pro aplikaci na kůži nebo jinými hřejivými přípravky.

  Neohřívejte ji v troubě nebo mikrovlnné troubě.

  Náplast nestříhejte, nepropichujte ani jinak nepoškozujte.

  Nenamáčejte.

  Pro jednorázové použití.

 • Před použitím náplastí VoltaTherm se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká některý z následujících bodů:

  • máte potíže s krevním oběhem (např. v důsledku srdečního selhávání);
  • jste těhotná;
  • trpíte neuropatií (poškozením nervů např. ztráta citlivosti v důsledku cukrovky);
  • máte revmatickou artritidu;
  • trpíte kožním onemocněním, jako je ekzém, lupénka, velmi jemná nebo citlivá pokožka;
  • jste starší (nad 65 let), kvůli zvýšenému riziku souvisejícímu s vyšší citlivostí pokožky.

  Nepoužívejte hřejivou náplast VoltaTherm během spánku, na hřejivé náplasti neležte a ani na ni během používání netlačte (např. nepoužívejte náplast pod páskem nebo bandáží).

  Hřejivé náplasti mohou způsobit popáleniny. V případě, že cítíte pálení, objeví se otok, vyrážka nebo jiné změny na kůži, které přetrvávají v místě, kde je hřejivá náplast aplikována, okamžite ji odstraňte a poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

  Hřejivá náplast obsahuje přírodní látky (železo, aktivní uhlí, vodu a další). Železo při kontaktu se vzduchem vytváří teplo. Maximum tepla dosahuje za 20 až 30 minut a přetrvává až 8 hodin.

  Tato hřejivá náplast obsahuje železo. V případě požití prášku, který je obsažen v hřejivé náplasti, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

  Požádejte o pomoc při nalepení náplasti na těžko dostupná místa například na oblasti krku nebo zad. V případě, že se prášek obsažený v hřejivé náplasti dostane do očí nebo přijde do styku s pokožkou, omyjte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

  Úplný popis upozornění a opatření pro zdravotnický prostředek VoltaTherm hřejivou náplast naleznete v informacích o používání přípravku VoltaTherm.

 • Nepoužívejte hřejivou náplast VoltaTherm během spánku, na hřejivé náplasti neležte a ani na ni během používání netlačte (např. nepoužívejte náplast pod páskem nebo bandáží).

  Hřejivé náplasti mohou způsobit popáleniny. V případě, že cítíte pálení, objeví se otok, vyrážka nebo jiné změny na kůži, které přetrvávají v místě, kde je hřejivá náplast aplikována, okamžite ji odstraňte a poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

  Hřejivá náplast obsahuje přírodní látky (železo, aktivní uhlí, vodu a další). Železo při kontaktu se vzduchem vytváří teplo. Maximum tepla dosahuje za 20 až 30 minut a přetrvává až 8 hodin.

  Tato hřejivá náplast obsahuje železo. V případě požití prášku, který je obsažen v hřejivé náplasti, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

  Požádejte o pomoc při nalepení náplasti na těžko dostupná místa například na oblasti krku nebo zad. V případě, že se prášek obsažený v hřejivé náplasti dostane do očí nebo přijde do styku s pokožkou, omyjte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

  Úplný popis upozornění a opatření pro zdravotnický prostředek VoltaTherm hřejivou náplast naleznete v informacích o používání přípravku VoltaTherm.

VoltaTherm hřejivá náplast – dlouhotrvající úleva od bolesti zad s hloubkovým účinkem

Žena držící se za záda

Léčba bolesti zad

Zjistěte, jakým způsobem je možné ulevit od bolesti zad.

Více informací

Péče o pacienty – zdroje

Péče o pacienty – zdroje

Stáhněte si zdroje pro své pacienty.

Více informací

Obtíže

Obtíže

Projděte si přehled častých typů bolesti, jejich příčiny, příznaky a projevy. Zjistěte, jak bolest ovlivňuje kvalitu života pacientů a přečtěte si souhrny nejnovějších doporučení pro léčbu na základě důkazů.

Více informací