Fenilefrin formülasyonu

Molekül
İçecek içen kadın

Fenilefrin bir alfa-1 adrenerjik agonisttir

Fenilefrin, topikal veya sistemik yolla uygulandığında çoklu etki gösteren bir alfa-1 adrenerjik agonisttir. Ayrıca fenilefrin burnun ön kısmında bulunan ve burundaki hava yolu direncini kontrol eden büyük damarları daraltarak burnu açar.1,3

Fenilefrin nazal konjesyonu iyileştirmek için burun mukozasındaki damarlarda vazokonstriksiyona neden olur.1,2

 • Fenilefrin ile plasebo arasında hava yolu direncinde iyileşmeyi karşılaştıran grafik

  Fenilefrin ile plasebo arasında hava yolu direncinde iyileşmeyi karşılaştıran grafik

  Fenilefrin 30 dakika sonra burundaki hava akışında anlamlı iyileşme sağlamıştır.4

  Soğuk algınlığıyla ilişkili burun tıkanıklığı olan 48 gönüllüde fenilefrinin 10, 15 ve 25 mg’lık tekli dozlarını (tablet) plasebo ile karşılaştıran bir çift-kör çalışmada.4

  Fenilefrin 1. günde 0-3 saatten itibaren plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bir NAR (burun hava yolu direnci) eğrisi sergilemiştir (p=0,006; birincil sonlanım noktası); subjektif NAR skorları da anlamlı bulunmuştur (p=0,001; ikincil sonlanım noktası). 3.gün, çoklu dozlardan sonra fenilefrin grubu plaseboya göre istatistiksel olarak daha düşük NAR’a sahip olmuştur (p<0,001).

  Plaseboya göre fenilefrinin dekonjestif etkisini gösteren grafik

  Grafik fenilefrinin burun kanallarında dekonjesyon sağlamada ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

  Soğuk algınlığına bağlı akut burun tıkanıklığı olan 113 hastada yürütülen parallel gruplu bir çalışmanın tekrarlanan analizi ve yedi çapraz tasarımlı çalışmanın metaanalizinde.2

  Fenilefrin 10 mg (1 x kapsül) burundaki hava yolu direncini azaltmada dozajdan 30 dakika sonra plaseboya göre anlamlı ölçüde daha etkili olmuştur (p <0,05).2

 • Uyuyan erkek

  Topikal uygulamaya kıyasla, fenilefrinin oral alımı rebound konjesyon riskini azaltır

  Fenilefrin gibi dekonjestif ajanlar sistemik olarak uygulandığında topikal uygulamaya kıyasla daha yavaş etki göstermeye başlarlar ve burundaki küçük kan damarlarında dramatik ölçüde az konstrüksiyon sağlarlar. Dolayısıyla, rebound-konjesyona yol açma olasılıkları daha düşüktür.6

 • Batteniyeli kadın

  Fenilefrin soğuk algınlığı ve grip semptomlarını gidermek için kullanılabilir

  Fenilefrin soğuk algınlığı veya grip enfeksiyonunun semptomlarını gidermek için parasetamol, askorbik asit, dekstrometorfan ve guaifenesin gibi diğer etkin maddelerle kombine kullanılır.1,7

 • Hasta ve klinisyen

  Sistemik yolla alınan fenilefrinin genel olarak iyi tolere edildiği kabul edilse de,8 sistemik yan etki ve ilaç etkileşimi potansiyeli mevcuttur.

  Fenilefrinin diğer sempatomimetik aminler ile eş zamanlı kullanımı kan basıncında yükselme, taşikardi ve çarpıntı gibi kardiyovasküler yan etkilerin riskini arttırabilir. Fenilefrin kullanımıyla sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, bulantı ve kusmanın yanısıra akut açı kapanması glokomu, alerjik dermatit gibi immün sistem bozuklukları, döküntü, midriyazis ve dizüri veya idrar retansiyonu kaydedilmiştir.1

Fenilefrin içeren Theraflu’yukeşfedin

Theraflu Forte Film Tablet

Theraflu Forte Film Tablet

Theraflu Forte Film Tablet, burun tıkanıklığını fenilefrin ile giderir.

Theraflu – Soğuk Algınlığı ve Gribe Karşı Ortağınız

Grip simgesi

Grip

Grip hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Theraflu logosu

Theraflu ürün portföyü

Theraflu’nun hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin