Theraflu’ya genel bakış

İçecek içen kadın

Soğuk algınlığı ve grip semptomlarının tedavisi için önerilir18

Theraflu, soğuk algınlığı ve gribin semptomlarını, hızla etki göstererek güçlü biçimde gidermek için klinik olarak kanıtlanmış etkin maddeler içerir.1-4,18

Soğuk algınlığı ve grip bulaşıcı hastalıklardır ve doğru tedavi edilmeleri gerekir. Theraflu, sağlığa tekrar kavuşmak için soğuk algınlığı ve grip semptomlarını gidermeye yardımcı olmayı amaçlar.

Theraflu ve ardındaki bilim hakkında daha fazlasını keşfedin.

Theraflu – soğuk algınlığı ve grip semptomlarını giderir1-4,18

Soğuk algınlığı semptomlarının giderimi

Soğuk algınlığı semptomlarının giderimi

Theraflu, grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrı, ateş ve nezlenin semptomatik tedavisinde kullanılır.1-4,18

İlaç simgesi

Etkili kombinasyon

Theraflu, hareketli bir yaşam tarzına sahip olan hastalar için uygun, çoklu etki gösteren, güçlü ve iyi tolere edilen bir kombinasyondur.1-4

Tüp simgesi

Güçlü bilimsel kanıtlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan çok sayıda klinik çalışma Theraflu’nun içerdiği etkin maddelerin soğuk algınlığı ve grip semptomlarını gidermedeki güçlü etkiliğini göstermiştir. 4-6

Theraflu – hastaları derinlemesine anlamak

 • Soğuk algınlığı ve grip semptomları yaygındır ve rahatsız edicidir

  Battaniyeli kadın

  Soğuk algınlığı ve gribin rahatsız edici ve sık yaşanan semptomlarını kontrol altına alın

  Soğuk algınlığı ve grip semptomları sık yaşanır ve rahatsızlık verir. Bu semptomlar arasında ateş (yükselmiş vücut sıcaklığı), nazal konjesyon (burun tıkanıklığı), rinore (burun akıntısı), sinüs basıncı ve ağrısı (baş ağrıları), hapşırma (sık sık burun temizleme), boğaz ağrısı (farenkste ağrı) ve vücutta sızılar (tüm vücutta ağrı) yer alır. Theraflu, grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrı, ateş ve nezlenin semptomatik tedavisi için klinik olarak kanıtlanmış etkin maddelerin kombinasyonunu sunar. 1-4,18

  Keşfedin

 • Sorunun yaygınlığı

  Hastalarınız soğuk algınlığı ve grip semptomları mı yaşıyor?

  Hapşıran erkek

  Tüm dünyada yetişkinlerin çoğu son 12 ayda en az bir kez grip geçirmiştir.7

  Soğuk algınlığı simgesi

  Tüm dünyada yetişkinler yılda ortalama 4-6 kez soğuk algınlığı geçirirken, çocuklar yılda 6-8 kez soğuk algınlığı geçirir.8

 • Hastaların günlük yaşamları soğuk algınlığı ve grip semptomlarından etkilenir

  Soğuk algınlığı ve grip semptomları önemli bir etki yaratabilir:

  Konsantrasyon eksikliği simgesi

  Odağın dağılması

  Solunum yollarının tıkanması ve baş ağrısından duyulan rahatsızlık konsantrasyonun azalmasına yol açar.9

  Ampul simgesi

  Uyanıklıkta azalma

  Birçok farklı bilişsel mekanizmanın aksamasından kaynaklanır.9-11

  Saat simgesi

  Daha yavaş tepki verme

  Yeni bir uyaran işlenirken yanıtların yavaşlaması.9-11

  Uyku simgesi

  Uyku bozukluğu/kötü uyku

  Uyku kalitesi ve miktarında azalma.12,13

  Beyin simgesi

  Performansta azalma

  Rahatsız edici semptomlar ve duygudurum/uyku değişikliklerinden kaynaklanır.11

Kahve bardağı tutuyor

Theraflu, soğuk algınlığı ve grip semptomlarından klinik olarak kanıtlanmış rahatlama sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir16,18

Parasetamol

Parasetamol bir analjezik ve antipiretiktir. Etki mekanizmasının esas olarak merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezinin inhibisyonunu içerdiğine inanılmaktadır.

Fenilefrin hidroklorür

Fenilefrin hidroklorür adrenerjik reseptörler üzerinde doğrudan etki göstererek (ağırlıklı olarak alfaadrenerjik aktivite) burun tıkanıklığını gideren sempatomimetik bir ajandır. Ayrıca fenilefrin bilinen nazal dekonjestif aktiviteye de sahiptir ve burun mukozasının şişliğini ve ödemi azaltmak için vazokonstriktif etki gösterir.20

Klorfeniramin

Klorfeniramin H1 reseptörünün ters agonisti olan bir antihistamindir ve antikolinerjik aktiviteye de sahiptir. Klorfeniraminin etkileri düz kasta histamin inhibisyonu ve kılcal damar geçirgenliğini azaltmaktır; böylelikle ödemi azaltır.17

Theraflu, grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrı, ateş ve nezlenin semptomatik tedavisinde klinik olarak kanıtlanmış bir çözüm sunar 1-4,18

Theraflu Forte Film Tablet ürün görseli

Theraflu Forte Film Tablet

Theraflu Forte Film Tablet, grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrı, ateş ve nezlenin semptomatik tedavisinde kullanılır. 14,15,18

Etkin maddeler: Parasetamol 650 mg, fenilefrin hidroklorür 10 mg ve klorfeniramin maleat 4mg.

Theraflu – Soğuk Algınlığı ve Gribe Karşı Ortağınız

Soğuk algınlığı simgesi

Soğuk algınlığı

Soğuk algınlığı hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Şimdi kayıt olun

Şimdi kayıt olun

Haleon HealthPartner topluluğuna katılın

Kayit Olun

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin