Parasetamol formülasyonu

Molekül
Yatakta baş ağrısı çeken kadın

Parasetamol hem analjezik hem de antipiretik etkilere sahiptir1

Parasetamol analjezik ve antipiretik etkilerini prostaglandinleri baskılayarak gösterir. Bununla birlikte, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ’ler) aksine herhangi bir antiinflamatuvar etkisi yoktur.1,2

Parasetamol soğuk algınlığı ve gribin pek çok semptomunu giderir1,3

 • Buhar soluyan kadın

  Kaslarda ağrı ve sızılar

  Parasetamol griple ilişkili kas ağrılarını azaltır.1,12

  Sinus ağrısı yaşayan kadın

  Baş ağrıları

  Parasetamolün 1000 mg dozunun, baş ağrılarının tedavisinde plaseboya göre üstün olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı azalma sağladığı kanıtlanmıştır.1

  Boğazını tutan kadın

  Boğaz ağrısı

  Parasetamolün 1000 mg dozunun, üst solunum yolu enfeksiyonları olan hastalarda boğaz ağrısının şiddetini azaltmada klinik yönden ve istatistiksel olarak anlamlı etkililik gösterdiği saptanmıştır.1

 • Ateşi düşürmede parasetamolün etkinliğini gösteren grafik

  Ateşi düşürmeye 30 dakika içinde başlar ve etkisi 6 saate kadar devam eder1

  Kuşkulanılan bir viral üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı akut, komplikasyonsuz ateşi olan 392 yetişkine randomize, kontrollü bir çalışmada parasetamol (500 mg veya 1000 mg), aspirin (500 mg veya 1000 mg) veya bir plasebo verilmiştir. Parasetamol 500 mg ateşi düşürmeye 30 dakikadan itibaren başlamış ve plaseboya göre ateşi hızla düşürmüştür; parasetamolün etkisi en az 6 saat devam etmiştir.3

  Çalışma özeti

 • Parasetamol molekülü

  Parasetamol üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili baş ağrısı ve boğaz ağrısı semptomlarını giderir1

  Virüs kaynaklı olduğundan şüphelenilen ve akut, komplikasyonsuz, ateşli bir üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan yetişkinlerin (n=158) dahil olduğu, çok merkezli, randomize, çift kör, placebo kontrollü, paralel gruplu (aspirin) çalışmada parasetamol tablet ile tedavi değerlendirilmiştir.3

  Doz alımından 2, 4 ve 6 saat sonra 1000 mg grubunda baş ağrısı, ateşten kaynaklanan rahatsızlık ve kaslarda ağrı/sızı skorlarında plaseboya göre anlamlı azalma görülmüştür (p<0,001).3

  Çalışma özeti

 • Klinisyen ve hasta

  Parasetamole bağlı advers etkiler sık olmayan şekilde bildirilir; ancak çok nadir ortaya çıkan advers olaylar trombositopeni, anaflaksi, ciltte aşırı duyarlılık reaksiyonları, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve aspirin ve diğer NSAİİ’lere duyarlı hastalarda bronkspazmı içerir. 1

Theraflu Forte Film Tablet

Theraflu Forte Film Tablet

Theraflu Forte Film Tablet, grip benzeri semptomların giderimi için parasetamol içerir.

Bu ürünler Parasetamol de içerdiklerinden yalnızca bir analjezik ile tedavi gerektiren ağrı ve ateş gibi başka soğuk algınlığı ve grip semptomlarının varlığı durumunda kullanılmalıdır.

Theraflu – Soğuk Algınlığı ve Gribe Karşı Ortağınız

Grip simgesi

Grip

Grip hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Theraflu logosu

Theraflu ürün portföyü

Theraflu’nun hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin