Klorfeniramin formülasyonu

Molekül
Hapşıran erkek

Klorfeniramin güçlü bir antihistamindir1

Klorfeniramin maleat, H1 histamin reseptörlerinin ters agonisti olan bir antihistamindir ve burun akıntısı ve hapşırık gibi semptomları giderir.1,2 Klorfeniraminin etkilerinin 6 saate kadar devam ettiği bildirilmiştir.1

Klorfeniramin soğuk algınlığı ve grip ile ilişkili burun akıntısı ve hapşırık semptomlarını hafifletir3

 • Hapşıran erkek

  Hapşırmada hafifleme2-4

  Klorfeniraminin antihistamin etkisi hapşırığı geçici olarak giderir2-4

  Uyuyan erkek

  Burun akıntısında hafifleme1-4

  Klorfeniramin burun akıntısında etkili, geçici bir hafifleme sağlar1-4

 • Klorfeniramin grafiği

  Randomize, çift-kör bir çalışmada, deneysel yolla rinovirüs tip 39 ile soğuk algınlığı oluşturulan hastalar (N=40) 5 gün boyunca 4 saatte bir verilen Klorfeniramin 4 mg (24 mg/gün) veya plasebo ile tedavi edilmiştir.

  4 mg klorfeniraminin deneysel yolla oluşturulan soğuk algınlığının burun akıntısı ve hapşırık semptomlarını plaseboya göre anlamlı düzeyde azalttığı saptanmıştır (p<0,0002).2

  Çalışma özeti

 • Bu kategoride yayın bulunmamaktadır

  Battaniyeli kadın

  12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde: Her 4–6 saatte 1 tablet kullanılır. Maksimum günlük doz: Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır. Minimum doz intervali: En az 4 saat arayla kullanılmalıdır. 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır. Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 g’ ı aşmaması gereklidir (3 tablet).5

 • Doktor ve hasta

  Klorfeniramin, bilinmeyen sıklıkta aşağıdaki advers reaksiyonlara neden olabilir: Baş ağrısı, sedasyon, çocuklarda paradoksikal eksitasyon, yaşlılarda konfüzyonal psikoz, ağız kuruluğu, ürtiker, eksfoliyatif dermatit dahil alerjik reaksiyonlar, fotosensitivite, deri reaksiyonları, kas seyirmesi ve inkoordinasyonu, üriner retansiyon.

  Seyrek olarak: Anemi, hemolitik anemi, methemoglobinemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni, agranülositoz, anoreksi, depresyon, kabuslar, insomnia, baş dönmesi, iritabilite, konsantre olamama, bulanık görme, tinnitus, taşikardi, palpitasyon, aritmi, hipotansiyon, bronşiyal sekresyonda kalınlaşma, bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diyare, sarılık dahil hepatit, halsizlik, göğüs sıkışması.sedasyon, SSS paradoksal stimülasyonu, toksik psikoz, nöbet, apne, konvülsiyonlar, antikolinerjik etkiler, distonik reaksiyonlar ve aritmi dahil kardiyovasküler kolaps.

Theraflu Forte Film Tablet

Theraflu Forte Film Tablet

Theraflu Forte Film Tablet, grip benzeri semptomların giderimi için klorfeniramin ile formüle edilmiştir.

Theraflu – Soğuk Algınlığı ve Gribe Karşı Ortağınız

Grip simgesi

Grip

Grip hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Theraflu logosu

Theraflu ürün portföyü

Theraflu’nun hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin