Theraflu Forte Film Tablet

İçecek içen kadın

Soğuk algınlığı ve gribin pek çok semptomunu giderir1,2

Theraflu Forte Film Tablet grip ve soğuk algınlığına bağlı baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, ateş ve eşlik eden titreme, nazal ve sinüs konjesyonu, burun akıntısı ve hapşırık gibi semptomların tedavisinde kullanılır.5

Battaniyeli kadın

Grip ve soğuk algınlığına bağlı semptomların giderilmesi için 3 etken madde içerir

Theraflu Forte Film Tablet 3 etken madde içerir:

 • Parasetamol bir analjezik ve antipiretiktir. Esas etki mekanizmasının, merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezi inhibisyonu yoluyla sağlandığı düşünülmektedir.1
 • Fenilefrin burun tıkanıklığını gidermede etkilidir.1
 • Klorfeniramin nazal sekresyonu azaltmaya yardımcı olan antikolinerjik özellikleri bulunan bir antihistamindir. 1

Kombine tedavi daha kolay ve uygun dozda tedavi imkanı sunar.2

Konuşan klinisyenler

Theraflu Forte Film Tablet parasetamol ile formüle edilir: antipiretik ve analjezik (ikili etki)3,4

Keşfedin

Soğuk algınlığı ve grip semptomlarında rahatlama sağlamak için hastalarınıza Theraflu Forte Film Tablet’i reçete edin.

Theraflu Forte Film Tablet

Theraflu Forte Film Tablet

Soğuk algınlığı ve gribe bağlı semptomların etkili bir şekilde giderilmesi için.5

Theraflu Forte Film Tablet ürün bilgileri

 • Ürün içeriği

  Her tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür, 4 mg klorfeniramin maleat içerir.5

 • Talimatlar

  12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinler:

  • Her 6 saatte 1 tablet kullanılır. Hastanın durumuna göre, doktorun gerekli gördüğü durumlarda her 4 saatte 1 tablet kullanılabilir.
  • Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 • Uyarılar ve Önlemler

  • Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
  • Önceden mevcut hepatik hastalığı bulunan hastalar için, yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarla karaciğer fonksiyon tetkikleri yapmak gerekebilir.
  • Böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 10 ml/dk) halinde, doktorun parasetamol kullanımının yarar/risk oranını dikkatle değerlendirmesi gerekir. Doz ayarlaması yapılmalı ve hasta kesintisiz izlenmelidir.
  • Önerilen doz aşılmamalı veya ardarda 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
  • Yüksek doz parasetamol ve bu arada uzunca bir süre içerisinde kullanılan toplam dozun yüksek olması; irreversibl karaciğer yetersizliğiyle birlikte analjeziklere bağlı nefropati gelişmesine neden olabilir. Hastalar bu ilacı kullanırken, parasetamol içeren daha başka ürünler kullanmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
  • Parasetamol içeren ilaçların THERAFLU ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Parasetamol içeren başka ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımında neden olabilir. Parasetamol doz aşımı sonuçları karaciğer nakli ya da ölüme kadar varabilen karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile birlikte kullanılması önerilmez.
  • Parasetamol erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
  • Parasetamolün alkolle birlikte kullanılması karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürün kullanılırken alkollü içecekler içilmemelidir.
  • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 g’ı aşmaması gereklidir.
  • Alkol bağımlılarında parasetamol dikkatli kullanılmalıdır.
  • THERAFLU FORTE, karaciğer fonksiyonlarını etkileyebilecek diğer ilaçları alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Geri dönüşümsüz ciddi karaciğer hasarına neden olabilir.
  • Parasetamol akut yüksek dozda karaciğer toksisitesine neden olur.
  • Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
  • Bir yıl boyunca günlük terapötik parasetamol dozları alan bir hastada hepatik nekroz ve daha kısa süreli olarak aşırı doz kullanan bir hastada karaciğer hasarı bildirilmiştir.12–48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1–6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.
  • Hepatotoksisite riskinden ötürü, parasetamol, tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda ya da daha uzun süreli alınmamalıdır. Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği (Child-Pugh kategorisi <9) olan hastalar, parasetamolü dikkatli kullanmalıdırlar.
  • Terapötik dozlarda parasetamol uygulaması sırasında serum alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi yükselebilir.
  • Terapötik dozlarda parasetamol ile hepatik oksidatif stresi arttıran ve hepatik glutatyon rezervini azaltan ilaçları eş zamanlı kullanımı, alkolizm, sepsis veya diabetes mellitus gibi çeşitli durumlar hepatik toksisite riskinde artışa neden olabilir.
  • Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini artırabilir. Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini artırabilir. Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:
   • Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek
   • Mide bulantısı ve kusma
   • İştahsızlık
  • Glutatyon seviyesi azalmış, düzenli alkol kullanan, anoreksik, düşük vücut kitle indeksi olan ya da beslenme yetersizliği olan kişilerde karaciğer fonksiyon bozukluğu/hasarı tespit edilmiştir. Bu durumlar mevcutsa dikkatli kullanılmalıdır.
  • Yüksek dozlarda parasetamolün uzun süreli kullanılması böbrek hasarına neden olabilir.
  • Glukoz 6 fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Seyrek olarak hemoliz vakaları görülebilir.
  • Gilbert sendromu olan hastaların parasetamol kullanması, sarılık gibi klinik semptomlara ve daha belirgin hiperbilirubinemiye neden olabilir. Bu nedenle, bu hastalar parasetamolü dikkatli kullanmalıdırlar.
  • Miyokardın sempatomimetik ilaçlara karşı duyarlılığını artıran anesteziklerin kullanıldığı durumlarda fenilefrin içeren preparatlar kullanılmamalıdır.
  • Ameliyatlarda, halojenli anestezikler kullanılması durumunda, hipertansif kriz riski artacağından THERAFLU ile tedaviyi birkaç gün önce durdurmak tavsiye edilir.
  • Fenilefrinin olası vazokonstriktif etkisi nedeniyle, kardiyovasküler hastalığı olan 70 yaşın üstündeki hastalarda dikkatli olmak gerekir.
  • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Renal yetmezlik
  • Hepatik yetmezlik
  • Akut hepatit
  • Kronik malnutrisyon ve dehidrasyon
  • Kardiyovasküler sistem hastalıkları
  • Bronşiyal astım
  • Serebral ateroskleroz
  • Diabetes Mellitus
  • Hemolitik anemi
  • Hipertansiyon
  • İdiyopatik ortostatik hipotansiyon
  • Prostat hipertrofisi, üriner retensiyon yatkınlığı olabilir
  • Tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanımından kaçınılmalıdır.

  THERAFLU FORTE,

  • 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
  • 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır. Tedavi kesilmelidir ve doktora danışılmalıdır.
  • Akut alevlenmeler dışında fenilefrin kronik rinit tedavisinde kullanılmamalıdır.
  • Aşağıdaki durumlarda doktora danışılmalıdır:
   • Astım, amfizem ya da kronik bronşit gibi nefes alma problemleri varsa
   • Semptomlar 3-5 gün içinde düzelmezse ya da eşlik eden yüksek ateş varsa, ateş 3 günden uzun sürmüşse, kurdeşen ya da inatçı baş ağrısı varsa.

  Bunlar daha ciddi bir durumun işareti olabilir.

  • Fenilefrin, profesyonel sporcular için doping testlerinde yanlış pozitif sonuç verebilir.
  • THERAFLU FORTE laktoz monohidrat içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lepp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
  • THERAFLU FORTE metilparahidroksibenzoat içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
  • Kinolon sarısı, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Klorfeniramin gibi antihistaminler, barbitüratlar, opioid analjezikler, antikonvülsanlar, antidepresanlar (trisiklik ve MAOI), diğer antihistaminler, antiemetikler, antipsikotikler, anksiyolitikler, hipnotikler, alkol ve diğer santral sinir sistemi (SSS) depresanlarının (sempatomimetikler, antidepresanlar) etkilerini artırabilir.

  Kontrendikasyonlar

  THERAFLU FORTE, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

  • Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
  • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) kullanan ya da son iki hafta içinde kullanmış olan hastalar
  • Trisiklik antidepresan kullanan hastalar
  • Beta bloker kullanan hastalar
  • Diğer sempatomimetik ilaçları kullanan hastalar
  • Feokromositoma
  • Şiddetli kalp-damar, karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı
  • Hipertansiyon ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıklar
  • Hipertiroidi
  • Koroner arter hastalığı
  • Miksiyon sonrası mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu
  • Mesane boynunda obstrüksiyon
  • Piloroduodenal obstrüksiyon
  • Stenoz yapan peptik ülser
  • Akciğer hastalıkları (astım dahil)
  • Dar açılı glokom
  • G-6PD (glukoz-6-fosfat dehidrojenaz) eksikliği
  • Epilepsi
  • Diabetes mellitus
  • Gebelik ve laktasyon
  • 12 yaşın altındaki çocuklarda

Theraflu-Soğuk Algınlığı ve Gribe Karşı Ortağınız

Theraflu logosu

Theraflu ürün portföyü

Theraflu’nun hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Şimdi kayıt olun

Şimdi kayıt olun

Haleon HealthPartner topluluğuna katılın

Kayit Olun

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin