Péče o zubní náhradu: přehled pro odborníky

Dáma v kuchyni

Péče o zubní náhradu z pozice odborníka

Zuby tvoří nedílnou součást toho, jak vypadáme a jak se cítíme.

Totéž platí i pro uživatele zubních náhrad, přičemž v Anglii používá částečnou nebo celkovou zubní náhradu přibližně 1 z 5 osob.1

Pacienti čelí výzvám ve všech stádiích své cesty při používání zubní náhrady a musí se přizpůsobit různým typům zubních náhrad: částečným náhradám, dočasným náhradám po extrakci zubů a celkovým náhradám.2,3

Zkušenost každého pacienta bude jiná. Funkčnost zubní náhrady mohou ovlivnit individuální zdravotní, fyzické a psychologické faktory, jako je např. stavba ústní dutiny, xerostomie a to, jak je pacient schopen se adaptovat na svou zubní náhradu.2–6

Počet uživatelů zubních náhrad roste1,7

 • Počet dospělých, kteří používají zubní náhradu

  V roce 2009 používal zubní náhradu 1 z 5 dospělých

  Mnoho lidí spoléhá na některou z typů zubních náhrad1,8

  Mnoho lidí spoléhá na kombinaci svých vlastních zubů a zubní náhrady.1,8

  Kromě 6 % dospělých, kteří neměli žádné vlastní zuby, v roce 2009 používalo částečnou náhradu dalších 13 % osob.1

  Celkově lze říci, že v Anglii spoléhá na nějaký typ zubní náhrady téměř 1 z 5 dospělých.1

 • Podíl seniorů v populaci stále roste

  Předpověď pro rok 2050 – nárůst počtu osob starších 60 let

  Světová populace stárne8

  V roce 2012 bylo na světě 810 milionů lidí starších 60 let, což představuje 11 % světové populace.8

  Očekává se, že do roku 2050 toto číslo vzroste na 2 miliardy lidí starších 60 let – což je 22 % světové populace8

 • Počet lidí používajících zubní náhradu poroste

  Procento osob bez vlastního chrupu podle věku, Anglie1

  S věkem roste pravděpodobnost potřeby zubní náhrady

  Existuje přímá korelace mezi věkem a pravděpodobností potřeby zubní náhrady.1

  Průzkum z r. 2009 „Adult Dental Health Survey“ odhalil, že 33 % osob starších 75 let v Anglii nemá vlastní chrup. U osob ve věku 45 až 54 let se takový případ vyskytuje pouze u 1 %.1

Získejte více informací, jak pečovat o zubní náhrady Vašich pacientů.

Ikona příčin obtíží u zubních náhrad

Příčiny a mechanismy

Získejte více informací o faktorech, které mohou omezit funkčnost zubní náhrady a ohrozit hygienu

Více informací

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacienta

Zjistěte, jaký vliv mají zubní náhrady na každodenní život pacientů

Více informací

Ikona zubu s lupou

Diagnostika

Získejte přehled diagnostikovaných problémů zubních náhrad

Více informací

Ikona řízení

Péče

Získejte informace o zachování funkčnosti zubních náhrad

Více informací

Logo Corega

Produkty značky Corega

Zjistěte, jak mohou produkty značky Corega pomoci Vašim pacientům

Více informací

Ikona informací pro pacienty

Informace pro pacienty

Stáhněte si informace pro své pacienty

Více informací